About berfconsatax

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאי דיור ראויים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הדיור רק על כתפיה של הילדה. העלות הממוצעת של דירה יומית בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. בנות משאירות את ההשלכות מגברים בעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – לספק לבנות תעסוקה טובה עם רווחים משמעותיים, והציע ללקוחות מאובטחים להציע שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכה, שתחמם הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top