About coulpvibapti

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי רק ברצונו של העובד, מכיוון שעלויות הדיור הן אך ורק במאזן המודל. העלות המשוערת של השכרה יומית בבית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות מתנות מלקוחות לעצמן. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירה דיסקרטית בחיפה – הפוך את העובדים לעבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ומספקים ללקוחותינו לספק שירותים ברמה בלעדית טובה יותר. גישה זו מאפשרת באופן בלעדי להפוך שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.
Go to Top