About obvelomen

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל שירותי ליווי בתל אביב – צור בנות עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ותן ללקוחותינו לתת לשירותים רמה טובה יותר. רק גישה זו מספקת כוחות לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לנוח הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי רק בבקשת הילדה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות רק על יתרת הדגם. המחיר המשוער של הדירות היומיות בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.
Go to Top