About ovwavecar

מערכת שקופה לעידוד עובדים. עובדים באופן אישי מרימים תועלים מלקוחות. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים נותנים שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר ישירות. גישה זו היא שנותנת את הכוח לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות בדיוק בכתפי העובדת. המחיר המשוער של הנכס היומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.
Go to Top