Ħadma bizzilla?

By
2019-03-22T11:25:38+01:00Thu, 21st Mar '19, 14:46|

Ħabat tajjeb li l-amministrazzjoni tal-qrati tagħna ma tqabbditx biex torganizza il-vjaġġ li jmiss lejn il-qamar. Ejjew naraw ftit x'inhuma l-fatti. Numru ta' xhieda li riedu jikkonfermaw li Neville Gafà kien ixxaħħam biex iħarġulhom viżi mediċi, b'riskju personali għalihom, ivvjaġġaw lejn il-qorti ta' Tripli biex jixhdu f'kawża li qed issir hawn Malta. Suppost kellhom jagħtu x-xhieda [...]

Il-koppja Dalli

By
2019-03-21T07:16:28+01:00Wed, 20th Mar '19, 13:34|

Ir-raġel ta' Helena Dalli m'huwiex jaċċetta sentenza tal-Qorti tal-Appell li permezz tagħha ġie deċiż li Caroline Muscat ma kinitx illibellatu meta kienet xandret rapport investigattiv fit-Times of Malta dwar xogħlijiet li kienu saru f'proprjetà tiegħu. Sentenza tal-Qorti tal-Appell għandha tkun waħda aħħarija, iżda r-raġel ta' Helena Dalli ma jridx iċedi u llum ippreżenta protest ġudizzjarju kontra [...]

The Italian Insider: l-azzjonijiet totalitarji tal-gvern Malti

By
2019-03-20T12:46:49+01:00Tue, 19th Mar '19, 12:41|

John Philips, korrispondent veteran f'Ruma għal ġurnali Britanniċi li llum jikteb fil-ġurnal bl-Ingliż imxandar fl-Italja The Italian Insider kien f'Malta fi tmiem il-ġimgħa biex jirrapporta dwar il-velja li saret biex jitfakkar is-17 il-xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Idħlu fil-link għall-artiklu tiegħu. Aqraw x'kiteb hawn: "Bis-saħħa ta' azzjoni li tixbaħ dak li kienu jagħmlu r-reġimi [...]

Inkjesta pubblika hi meħtieġa

By
2019-03-20T12:46:02+01:00Tue, 19th Mar '19, 07:25|

Il-Ħadd li għadda f'The Shift News Ranier Fsadni kellu raġun biex ibiegħ meta kiteb li ma jaqbilx ma' min isostni li l-gvern kuljum ineħħi l-fjuri u x-xemgħat minn mal-mafkar tal-Assedju l-Kbir fil-Belt Valletta għax irid jipprova jnessi l-fatt li għad hemm għadd ta' mistoqsijiet mhux imwieġba dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. X'aktarx li r-raġuni [...]

Evarist Bartolo s-salvatur tad-dinja

By
2019-03-20T12:44:50+01:00Fri, 15th Mar '19, 14:13|

Grupp ta' tfal tal-iskola Maltin illum ingħaqdu ma' sħabhom minn madwar id-dinja biex jipprotestaw kontra n-nuqqas ta' azzjoni fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Lil dawk li huma fis-setgħa, dawn l-istudenti riedu jwasslulhom il-messaġġ biex iħeġġuhom jiċċaqalqu minnufiħ u mingħajr aktar telf ta' żmien biex jiġi evitat diżastru ambjentali. Illum Evarist Bartolo ħa ħsieb biex jidher fl-ewwel [...]

U ejja!

By
2019-03-14T15:33:07+01:00Wed, 13th Mar '19, 19:25|

Dawn x'affarijiet huma? Ħaġa bħal din għandha tgħin jew iġġiegħel lin-nies jagħżlu favur min għandu jmur il-vot tagħhom? Filwaqt li hemm ħafna u ħafna x'wieħed jikkritika f'Edward Scicluna, taħsbu li b'attività bħal din in-nies ser ikollha seba' mitt sena biex lil Kristy Debono taraha mlaħħqa bħala Ministru tal-Finanzi?

Dawra durella lejn Damasku

By
2019-03-14T10:26:55+01:00Sun, 10th Mar '19, 15:34|

Issa dar dawra durella. Meta Adrian Delia kien beda' t-triq tiegħu, qalilna li l-PN kien iffissa fuq il-korruzzjoni għaliex Daphne Caruana Galizia kellha ħakma fuq il-Partit. Kien qalilna wkoll li taħt il-ħakma tagħha u taħt it-tmexxija dgħajjfa ta' Simon Busuttil, il-PN kien inqata' għal kollox mill-"kwistjonijet li jolqtu lin-nies fil-laħam il-ħaj". Qalilna li l-Partit kien [...]

Issa jrid li jkun hemm termini ta’ żmien

By
2019-03-14T10:24:49+01:00Sat, 9th Mar '19, 13:12|

Joseph Muscat bħal donnu jkun iridna nemmnuh meta jgħid li dawk il-politiċi li moħħhom biss li jibqħu ggranfati mas-siġġu tal-poter issa qed ixebbgħuh u ħareġ bl-idea li persuna m'għandhiex isservi fil-Parlament għal aktar minn 20 sena. Qal ukoll li min jinħatar Prim Ministru għandu jagħmel il-wisgħa għal ħaddieħor fi żmien 10 snin. Wieħed dejjem jkun [...]

Ħalliel jirrappreżenta gvern tal-ħallelin f’università tal-ħallelin

By
2019-03-14T10:23:07+01:00Fri, 8th Mar '19, 16:56|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dan il-filmat imxandar mit-Times of Malta fejn il-ġurnalist Ivan Camilleri jinstema' jfakkar lil Joseph Muscat li l-Prim Ministru tagħna qed jagħżel li jevita lill-membri tal-istampa bħallikieku dawn għandhom il-pesta. Għaliex il-verità hi li għadhom jeżistu ġurnalisti li ma ddakkrux mill-istat kontinwu ta' diżappunt li, fuq medda ta' aktar minn ħames snin, irrenda [...]

Repubblika iddaħħal rikors fil-qorti biex titlob inkjesta dwar Konrad Mizzi u Keith Schembri

By
2019-03-08T15:49:04+01:00Fri, 8th Mar '19, 15:49|

Din l-istqarrija b'vidjo inħarġet illum minn Repubblika wara li rappreżzentanti tal-organizzazzjoni daħħlu rikors fil-qorti biex jitolbu inkjesta dwar Konrad Mizzi, Keith Schembri, min xtrahom u min għenhom jinxtraw. It-test tal-istqarrija jinsab wara l-vidjo u miegħu ir-rikors u d-dokumentazzjoni li ddaħħlu l-qorti llum. https://youtu.be/ATRzdRL1H5g Aħna ta’ Repubblika llum għamilna rikors fil-Qorti biex nitolbu li ssir [...]

Il-President m’għandux jidħol f’kontroversji: speċjalment dwar tibdil tal-Kostituzzjoni

By
2019-03-06T13:49:31+01:00Wed, 6th Mar '19, 13:49|

Stqarrija tal-lum ta' Repubblika Ftit siegħat qabel in-nomina ta’ George Vella bħala President ta’ Malta, smajna li l-predeċessur tiegħu Marie Louise Coleiro Preca, issospendiet is-sensiela ta’ laqgħat li kienet qed tmexxi ta’ kumitat magħmul minn rappreżentati nnominati minn Joseph Muscat u Adrian Delia biex imexxu tibdiliet għall-Kostituzzjoni. Rapporti fl-aħbarijiet taw x’jinftihem li qabel aċċetta n-nomina, [...]

Tħassib ‘ġurnalistiku’ dwar fjuri offensivi

By
2019-03-07T08:49:10+01:00Wed, 6th Mar '19, 11:45|

Sa din il-ġimgħa stess, il-mezzi tax-xandir madwar id-dinja xandru rapporti li permezz tagħhom esprimenw l-iskantament tagħhom għall-kampanja mxajtna li kuljum qed jagħmel il-gvern biex iwarrab fjuri, xemgħat u messaġġi li jitħallew minn membri tal-pubbliku mal-mafkar tal-Assedju l-Kbir quddiem il-bini tal-Qorti. U biex żgur ma jibqgħux lura, l-ġurnalisti onesti, bilanċjati, kuraġġużi u rispettati mid-dinja kollha tas-Super [...]

Waqt li kien qed iħejji biex ivara l-Pilatus Bank, Ali Sadr kien ta struzzjonijiet lill-ħaddiema tiegħu biex jostru n-nisel Iranjan tiegħu

By
2019-03-07T08:49:52+01:00Wed, 6th Mar '19, 11:38|

Waqt li kien qed iħejji biex jiftaħ il-Pilatus Bank f'Malta, Ali Sadr Hasheminejad kien ta struzzjonijiet lill-ħaddiema tiegħu biex jassiguraw li n-nisel Iranjan tiegħu u r-rabtiet li għandu mal-Iran jibqgħu misturin. Dan kollu jirriżulta minn e-mails li Ali Sadr kien bgħat mill-kont personali Gmail li ġew f'idejn investigaturi Amerikani waqt li kienu qed jinvestigaw lil [...]

Kontroll fuq il-ġejjieni

By
2019-03-05T03:18:48+01:00Mon, 4th Mar '19, 17:12|

Dan l-aħħar ġietni f'moħħi frażi li darba kien uża Simon Busuttil — ‘Labour-proof’ — frażi li tal-Labour qalgħuha mill-kuntest tagħha u tkażaw dwarha għax, skont huma, ħolqot il-firda. M'għandniex xi ngħidu, l-intenzjoni wara dik il-frażi kienet li titqiegħed ir-responsabbiltà fuq spallejn dawk li huma mċappsin bil-korruzzjoni. Hemm dawk li jgħidu li huma "oġġettivi" li jsostnu [...]

Tgħid indenjaw ruħħom jaqraw il-kitba fuq il-ħajt?

By
2019-03-05T14:01:15+01:00Mon, 4th Mar '19, 14:27|

Is-sondaġġi ta' kull xahar imxandra mill-Malta Today, li l-bieraħ ġew konfermati wkoll minn it-Torċa, jkomplu jikkonfermaw ix-xejra konsistenti li tkejjlet fuq aktar minn sena sħiħa dwar id-differenza enormi ta' 70,000 elf vot bejn il-PL u l-PN. Għalkemm mis-sondaġġi li ttieħdu riċentement, jidher li l-PN għamel pass żgħir 'il quddiem, il-mexxej tiegħu kompla jegħreq 'l isfel [...]

L-skrivan tal-bank u l-assistent f’ħanut tan-nuċċalijiet approfittaw ruħħom

By
2019-03-05T03:19:32+01:00Mon, 4th Mar '19, 07:10|

Matthew Caruana Galizia kiteb dan l-artiklu għall-website investigattiv Serb Krik, hu u jwissi kontra l-idea li s-sħubija fl-Unjoni Ewropea bilfors tfisser duwa u rimedju awtomatiku għall-feriti u għad-difetti strutturali. Lill-qarrejja Serbi tiegħu jgħidilhom s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea tat il-lala lil dawk li huma maħmuġin u korrotti li qabel setgħu jimirħu biss fil-konfini ristretti ta' [...]

Repubblika dwar kif issir riforma tal-Kostituzzjoni

By
2019-03-03T05:27:05+01:00Sun, 3rd Mar '19, 05:27|

Stqarrija ta' Repubblika: Repubblika ssottometiet rakkomandazzjonijiet bil-miktub lill-President ta’ Malta u l-Kumitat ta’ Tmexxija dwar Riforma Kostituzzjonali dwar il-proċess li għandu jitħaddem biex jiġu kkunsidrati u approvati tibdiliet Kostituzzjonali. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jinkludi informazzjoni fil-qosor dwar studji tal-każ t’inizjattivi kostituzzjonali li rnexxew jew li fallew f’pajjiżi oħra li jagħtu tagħlimiet li għandhom jinfurmaw id-disinn tal-proċess għall-inizjattiva [...]

Dan il-gvern m’huwiex gvern Ewropew

By
2019-03-03T05:32:18+01:00Sat, 2nd Mar '19, 17:03|

Għal darb'oħra Joseph Muscat qabbad lil ta' taħtu biex iħaqquha mal-ġurnalisti, din id-darba ġurnalisti ta' El Pais, u biex jippruvaw jikkonvinċuhom li qed jagħmlu sewwa meta jixkupaw ix-xemgħat u l-fjuri li qed jitħallew ma' mafkar fil-Belt Valletta kemm ilha li ġiet assassinata Daphne Caruana Galizia. El Pais irrappurtat li "skont kelliem, il-problema tikkonsisti fil-fatt li [...]

El Pais: Il-battalja tossika tal-fjuri u x-xemgħat

By
2019-03-03T05:30:54+01:00Sat, 2nd Mar '19, 16:51|

Segwu din l-intervista, waħda mill-aħjar li qatt segwejt, li Matthew Caruana Galizia ta' lill-ġurnal Spanjol El Pais. https://youtu.be/l17oXkSp6pY Bran mir-rapport fil-ġurnal dwar l-intervista: "Jeżisti kuntrast bejn l-attenzjoni kollha li l-Ewropa qed tagħti lil Malta, it-tifħir li qalgħet Daphne Caruana Galizia fi Strasbourg fejn il-kamra tal-istampa tal-Parlament saħansitra issemmiet għaliha u l-fastiju li qed isibu [...]