GUEST POST: Tibżgħu minn min jikser il-liġi

GUEST POST: Tibżgħu minn min jikser il-liġi

Minn Mark Sultana, Kap Eżekuttiv ta’ BirdLife Malta Malta hija gżira f’nofs il-Baħar Mediterran. Il-pożizzjoni strateġika tagħha dejjem kienet apprezzata minn strateġisti tal-gwerer, ekonomisti, forzi għaż-żamma tal-paċi, negozjanti u ħafna oħrajn minħabba li r-rabta bejn l-Ewropa u l-Afrika kienet kruċjali għall-missjoni tagħhom, kienet x’kienet. Din l-istess linja ta’ ħsieb tgħodd għan-natura, u b’mod aktar evidenti …

+ Read More

Issa li tal-istampa barranija marru lura f’pajjiżhom

Issa li tal-istampa barranija marru lura f’pajjiżhom

Il-gvern demokratiku li għandna reġa’ ċċensura protesta ta’ tifkira fil-Belt Valletta. Dak li qal il-prim ministru lir-rappreżentanti tal-NGO’s internazzjonali dwar il-libertà tal-istampa, fis-sens li l-kwistjoni ser tiġi rikonsidrata, tista’ tipparagunah ma’ kemm dam iferfer il-ftehim ta’ Munich kif ukoll mas-sinċerità ta’ min kien wara dak il-ftehim. Stennew sakemm il-ġurnalisti u r-rappreżentanti tal-NGO’s telqu lura lejn …

+ Read More

Guest Post: Għalfejn ipprotestajt?

Guest Post: Għalfejn ipprotestajt?

Minn Juanito Camilleri, miktuba nhar it-Tlieta, 16 t’Ottubru wara l-Manifestazzjoni għall-Ġustizzja u Verita’. X’ġabek hawn illum ħabib? Tgħid hi t-trobbija li sawru fik ommok u missierek?  Il-valuri li ħaddnu huma u li int tixtieq li tista’ tkebbes f’uliedek ukoll?… l-onestà, l-integrità, ir-rispett lejn l-awtorità. Jaqaw dawn m’għadhomx moda? Dawn blugħat ta’ min irid jagħmilha tal-ħelu, …

+ Read More

L-omelija tat-Tlieta

L-omelija tat-Tlieta

Is-soċjeta’ ċivili qed tqum. L-ammont ta’ nies li ġew nhar it-Tlieta hu tweġiba għall-indifferenza jew it-tmejjil tal-klassi politika għal persuni li jaġixxu biex jiddefendu dak li hu ġust u b’imħabba għal pajjiżhom. In-nies li mxiet nhar it-Tlieta ma weġbits sejħa biex tappoġġja xi partit politiku fuq ieħor. Ma kienux qed jifirħu għal kandidat bit-tama li …

+ Read More

Id-diskors ta’ Ana Gomes fis-16 ta’ Ottubru

Id-diskors ta’ Ana Gomes fis-16 ta’ Ottubru

Bosta kienu d-diskorsi li saru waqt diversi attivitajiet organizzati fis-16 ta’ Ottubru fl-anniversarju tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Spikka, fost oħrajn, it-Testment il-Qadim u t-tielet kapitlu mill-Ecclesiastes 3. Iħabbatha miegħu d-diskors tal-MEP Soċjalista Ana Gomes li sar waqt konferenza organizzata filgħodu mill-MEP David Casa. Segwu d-diskors hawn. DAPHNE 16.10.2018 Amazing speech by Ana Gomes at …

+ Read More

Is-saltna tar-Re tal-Passaporti

Is-saltna tar-Re tal-Passaporti

Din l-istorja mxandra minn The Guardian tispjega kif Christian Kaelin ta’ Henley & Partners, wara li rranġa biex jiġu finanzjati partiti politiċi, kien ingħata kuntratti esklussivi minn gvernijiet ta’ gżejjer fil-Karibew biex ikun jista’ jbiegħ il-passaporti tagħhom. Kien jaħdem id f’id ma’ SCL (li eventwalment ħolqot il-Cambridge Analytica) u, għalkemm jiċħad li fil-fatt ħallas hu …

+ Read More

Reuters TV: l-Unjoni Ewropea se tirrevoka l-liċenzja tal-Pilatus Bank

Reuters TV: l-Unjoni Ewropea se tirrevoka l-liċenzja tal-Pilatus Bank

Segwu dan il-film ta’ Reuters dwar id-deċiżjoni regolatorja Ewropea li ttieħdet biex jingħalaq il-Pilatus Bank. Daphne Caruana Galizia kienet kitbet li dan il-bank ma kien xejn ħlief magna għall-ħasil ta’ flus ġejjin mill-korruzzjoni. Din l-informazzjoni kienet ġabritha mingħand Maria Efimova. It-tnejn li huma kienu ġew vittimizzati u mhedda. Eventwalment waħda fittxet il-kenn f’pajjiż ieħor fejn …

+ Read More

Il-gvern intebaħ li ma jafx kollox dwar id-delitt

Il-gvern intebaħ li ma jafx kollox dwar id-delitt

L-editur ta’ The Malta Independent ħass li l-libertà tiegħu ġiet imxekkla meta jien ktibt xi kummenti dwar l-istorja li xxandret fil-ġurnal il-Ħadd li għadda. L-editur kiteb li “l-blogger Manuel Delia għaġġel meta allega li l-istorja li xandarna kienet ‘ġejja baxx baxx mill-gvern’.” Peress li dak li jien ktibt dwar din l-istorja fil-fatt kienet biss biċċa …

+ Read More

‘Il-ġurnalisti Maltin jiċċensuraw lilhom infushom” – organizzazzjonijiet internazzjonali dwar il-libertà tal-istampa

‘Il-ġurnalisti Maltin jiċċensuraw lilhom infushom” – organizzazzjonijiet internazzjonali dwar il-libertà tal-istampa

Numru ta’ NGOs li jinsabu fuq żjara f’Malta bil-għan li jifhmu aħjar is-sitwazzjoni tal-libertà tal-kelma fil-pajjiż waslu għall-konklużjoni li s-sitwazzjoni f’Malta m’hi feliċi xejn. Wieħed għandu għaliex jaħseb li l-fatt li ġurnalista ġiet assassinata hija indikazzjoni ta’ dan. Iżda l-fatt li għall-gvern qiesu ma ġara’ xejn ta’ barra minn hawn hija indikazzjoni akbar Lill-NGOs irriżultalhom …

+ Read More

Partit Liberali Ġermaniż isejjaħ għat-tnedija ta’ investigazzjoni Ewropea dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Partit Liberali Ġermaniż isejjaħ għat-tnedija ta’ investigazzjoni Ewropea dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Hekk stqarret Gyde Jensen, il-kelliema dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-Partit Liberali Ġernamiż – FDP – u president tal-Kumitat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem: “Il-qtil tal-ġurnalista Maltija Galizia hi tebgħa sewda fuq l-istorja tal-Ewropa. Diffiċli wieħed jemmen li l-mandanti tad-delitt għadhom jiġġerrew barra. Hemm bżonn li jinstab tarf tal-assassinju u biex iseħħ dan, jeħtieġ li l-investigazzjoni tinbeda’ mill-ġdid u …

+ Read More