Is-saltna ta’ Robert

By
2020-10-23T17:01:20+02:00Fri, 23rd Oct '20, 14:56|

Tassew ħaġa tal-mistħija meta jiġi l-Prim Ministru u jirreferi għall-inkjesti pubbliċi bħallikieku dawn huma xi "logħba" intiżi biex iħarbtu u jimminaw il-proċess ġudizzjarju. L-inkjesti jsiru bis-saħħa tal-Att dwar l-Inkjesti li kien għadda l-Parlament fl-1977. L-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia hi waħda ta' mingħajr preċedent għaliex qed isseħħ b'mod mill-aktar trasparenti f'kamra miftuħa għall-pubbliku. [...]

Tgħid Silvio Parnis tar-Roly Poly ser iħalli lil din għaddejja?

By
2020-10-21T11:49:16+02:00Wed, 21st Oct '20, 11:33|

Silvio Parnis sab kappell jiġieħ. Wara li l-anzjani rċievew biċċa Roly Poly mimlija zokkor mingħandu biex jissabbru biha wara li dawn issakkru b'mod permanenti fil-kmamar tagħhom waqt li aħna nagħtu l-imxijja lil xulxin bi tbissima fuq fommna, sieħbu l-Għawdxi Clint Camilleri wera' li ma kienx bi ħsiebu jħalli lil Parnis jisraqlu x-xena u dlonk żied [...]

Il-bini tat-torrijiet tal-Imrieħel għandu jitwaqqaf ħesrem

By
2020-10-21T12:57:18+02:00Wed, 21st Oct '20, 11:19|

Nitkellmu dwar it-torrijiet li telgħin fiċ-ċentru tal-gżira. Mhux ser nikteb dwar id-dehra tagħhom, dwar il-konġestjoni li dawn mistennijin li joħolqu, dwar it-tibdil fix-xenarju li ser iġibu magħhom, dwar iż-żjieda fit-traffiku jew il-ħtieġa jew nuqqas ta' ħtieġa tagħhom b'riżq l-ekonomija. Dan l-argument inħallih f'idejn min tassew jifhem. Madankollu m'hemmx dubju li l-bini ta' dawn it-torrijiet tal-Imrieħel [...]

PODCAST: il-kontroll tal-imxijja ħarab minn taħt idejna?

By
2020-10-19T15:23:45+02:00Mon, 19th Oct '20, 13:26|

Manuel Delia · Out Of Hand Il-kriżi fil-pajjiż li qed iġġib magħha l-imxijja tal-Covid-19 qed tkompli tikxef l-inkompetenza tal-gvern. Kull deċiżjoni ta' ċerta portata li tittieħed f'Malta tiddependi fuq il-ħiliet, il-kuxjenza u l-integrità tal-Prim Ministru u, meta dawn il-kwalitajiet jiġu neqsin, imutu n-nies. Jekk dan li għadni kemm ktibt ifakkar fl-istejjer li qed joħorġu mill-inkjesta [...]

Tliet ġurnalisti qalbiena li tistħoqqilhom il-protezzjoni

By
2020-10-19T13:04:19+02:00Mon, 19th Oct '20, 10:47|

Il-bieraħ tas-Sunday Times of Malta u tal-Malta Today xandru rapport flimkien li fih semmew b'isimhom persuni li jimirħu fiċ-ċrieki tal-kriminalità f'Malta u li fiha spjegaw mhux biss l-allegat sehem tagħhom fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, iżda wkoll is-sehem tagħhom fil-kriminalità organizzata bis-saħħa ta' eżempji ta' delitti kriminali li allegatament kienu mdaħħlin fihom. Il-laqam ‘tal-Maksar’ ilu [...]

Mgħarrqin sa xfar għajnejhom fil-ħmieġ tal-korruzzjoni

By
2020-10-14T20:49:49+02:00Wed, 14th Oct '20, 18:51|

Diġà kellna idea vaga x'kien fih ir-rapport. Iżda llum il-Parlament xandar ir-rapport redatt minn George Hyzler dwar l-imġieba ta' Joseph Muscat meta dan, fiż-żmien li kien għoddu wasal biex iwarrab minn prim minstru, ħareġ ordni biex l-Awtorità tat-Turiżmu tqabbad lil Konrad Mizzi bħala konsulent tagħha. Il-konklużjonijiet tar-rapport huma ċari. Joseph Muscat kien ċempel lil Johann [...]

Irid biss li jsaħħan is-siġġu?

By
2020-10-14T17:28:11+02:00Wed, 14th Oct '20, 14:24|

Il-Ħadd li għadda Raphael Vassallo xandar intervista li huwa għamel lil Adrian Delia. Matul l-intervista, Raphael Vassallo talab lil Adrian Delia jirreagixxi għal dak li, skont hu, jien kont ktibt fis-sens li hu għandu jwarrab mill-Parlament. Jekk Raphael Vassallo kien qed jirreferi għal dak li jien ktibt dwar x'għandu jagħmel Adrian Delia wara li tilef [...]

“Jien naf lil Malta,” stqarr ħalliel ieħor.

By
2020-10-13T16:33:11+02:00Tue, 13th Oct '20, 15:18|

Illum Ċipru għadu kemm ħabbar permezz tat-Twitter li m'hux bi ħsiebu jkompli jbiegħ il-passaporti tiegħu. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara li seħħet kontroversja hekk kif f'Awwissu li għadda lill-ġurnalisti ta' Al Jazeera li ppużaw bħala aġenti ta' klijent, l-iSpeaker tal-Parlament Ċiprijott qalilhom li seta' jirranġa biex jinħarġu passaporti Ewropej f'isem persuni maħrubin li huma mfittxijin mill-pulizija [...]

Gidba ta’ sinjifikat kbir

By
2020-10-09T14:01:18+02:00Fri, 9th Oct '20, 07:45|

Agħtu daqqa t'għajn lejn 07:17 ta' dan l-estratt mill-filmat tal-intervista ma' Joseph Muscat li xxandar din il-ġimgħa fuq TVM. L-intervistatur kien appik li jistaqsi mistoqsija dwar x'kien għamel  Joseph Muscat meta sar jaf dwar il-kumpanniji sigrieti tal-Panama ta' Konrad Mizzi u ta' Keith Schembri. Iżda Joseph Muscat ħaseb li l-mistoqsija kienet ser tkun waħda differenti. [...]

Tliet Snin għal Daphne

By
2020-10-12T11:36:56+02:00Thu, 8th Oct '20, 16:38|

Stqarrija għall-Istampa Repubblika, #occupyjustice u manueldelia.com ser ifakkru t-tilet anniversarju mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia b'sejħa mill-ġdid għall-ħruġ tal-verità u għat-twettiq tal-ġustizzja. Minħabba r-restrizzjonijiet kaġunati mill-imxijja Covid-19, l-attivitajiet ser ikunu live streamed u dawk li ser jieħdu sehem huma mistiedna li jipparteċipaw b'mezzi elettroniċi. t Dan li ġej huwa l-programm tal-attivitajiet: It-Tlieta 13 ta' Ottubru [...]

Iċċarrat il-ħajt

By
2020-10-08T13:08:38+02:00Thu, 8th Oct '20, 11:38|

Fit-tieni sular tad-Dar Ċentrali tal-PN hemm l-uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali. Dan l-uffiċċju jinsab fil-qalba tal-makna tal-partit u jinsab imdawwar mill-uffiċċji ta' impjegati għolja tal-partit, ta' konsulenti, ta' amministraturi u ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tal-komunikazzjoni. M'hemmx numru kbir minn dawn, iżda l-ftit li hemm jaħdmu minn hawn. Meta tliet snin ilu Clyde Puli kien leħaq segretarju [...]

Stadju bikri

By
2020-10-07T21:16:38+02:00Wed, 7th Oct '20, 15:11|

Għadna kemmxejn lura milli nibdew niġbdu l-konklużjonijiet. Madankollu nistgħu nitkellmu liberament fuq dak qed qed naraw b'għajnejna. Minn nhar is-Sibt 'l hawn, Bernard Grech kellu numru żgħir ta' impenji pubbliċi. Nhar il-Ħadd li għadda ħareġ bi pjan ta' inizjattivi u ta' tibdiliet. Nhar it-Tnejn, xandar lista ta' talbiet u wera' x-xewqa li jiddiskutihom mal-Prim Ministru. [...]

Dakinhar li x-xilep kien diġà ġewwa

By
2020-10-05T18:51:04+02:00Mon, 5th Oct '20, 17:46|

Il-Partit Laburista u l-fornituri lokali tal-kuntratt tal-enerġija li maż-żmien kellu jsir magħruf bħala Electrogas kienu ftehmu dwar il-kundizzjonijiet tal-kuntratt fiż-żmien meta tal-Labour kienu għadhom fl-oppożizzjoni. Dan jista' jfisser li n-negozjanti li kellhom jirbħu l-kuntratt tal-gvern spiċċaw biex iffinanzjaw lill-Partit Laburista. Din ix-xilja hi miċħuda minn kull min kellu x'jaqsam mal-kuntratt. Madankollu issa għandna konferma - [...]

L-imxijja fl-iskejjel: jeħtieġ li nkunu nafu l-fatti.

By
2020-10-05T14:28:22+02:00Mon, 5th Oct '20, 13:21|

Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni bħalissa jinsab mehdi jipprova jikkalma l-biżgħat tan-nies dwar il-possibilità li tinfirex l-imxijja Covid-19 fl-iskejjel. U qed jagħmel dan billi jagħmel tabirruħu li din l-imxijja ma teżistix. Bosta huma dawk it-tfal li għadhom ma bdewx jattendu l-iskejjel u xxandru rapporti mhux konfermati fil-media soċjali li ċerti ħaddiema f'xi istituzzjonijiet edukattivi ġew ittestjati bħala pożittivi [...]

Full Up, ħi.

By
2020-10-05T13:29:52+02:00Mon, 5th Oct '20, 09:16|

Wieħed seta' jobsor x'kienet ser tkun l-ewwel reazzjoni tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ta' Bernard Grech is-Sibt li għadda. “Rebħet il-fazzjoni ta' Simon Busuttil” qalulna. Kienet stqarrija ta' ammissjoni  li ż-żiemel tagħhom kien tilef. Lill-fazzjoni ta' Simon Busuttil sejjħulha wkoll bħala waħda li "trid li ddaħħal l-immigranti f'Malta" - stqarrija li anki għalihom kienet waħda stramba. Robert [...]

Iċ-Ċentru Ewropew għal-Libertà tal-Istampa u tal-Mezzi tax-Xandir jikkundanna theddid fil-konfront ta’ ġurnalisti fil-Belt Valletta llum

By
2020-10-01T21:23:04+02:00Thu, 1st Oct '20, 18:18|

Fi stqarrija li ħareġ illum wara nofsinhar iċ-Ċentru Ewropew għal-Libertà tal-Istampa u tal-Mezzi tax-Xandir ikkundanna l-insulti li sab ma' wiċċu l-ġurnalista Taljan Nello Scavo hu u ħiereġ mill-bini tal-Qorti fil-belt Valletta aktar kmieni llum. Scavo illum xehed fil-kawża kriminali li għamel kontra Neville Gafà minħabba theddid li sar fil-konfront tiegħu fuq mezzi elettroniċi. Hu u [...]

Simon Mercieca ser ikun mixli b’disprezz lejn l-awtorità tal-qorti

By
2020-10-02T14:54:42+02:00Thu, 1st Oct '20, 15:04|

Ir-reġistratur tal-qorti għadu kemm ippreżenta kawża kontra l-kummentatur Simon Mercieca u xlieh b'disprezz tal-qorti wara li għażel li jinjora ordni tal-qorti biex ma jixxandrux recordings li qed jinstemgħu fil-magħluq fil-kumpilazzjoni fil-kawża li l-pulizija qed tagħmel kontra Yorgen Fenech. Ir-recordings kienu nstemgħu fil-magħluq għaliex jifformaw parti mill-investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin u l-Maġistrat Rachel Montebello li qed [...]

Lill-Amerikani se niġu mġiegħlin inċedulhom?

By
2020-09-28T15:27:00+02:00Mon, 28th Sep '20, 08:17|

Il-bieraħ tal-Malta Today xandru rapport fis-sens li s-Segretarju tad-Difiża Amerikan mistenni li jżur Malta sabiex jipperswadi lill-gvern Malti jiffirma ‘status of forces agreement’, magħruf bħala SOFA. Din il-kwistjoni kienet tqajjmet ukoll fl-imgħoddi. Il-gvern tal-Istati Uniti xejn ma jieħu pjaċir meta uffiċjali li jilbsu xi uniformi tal-pajjiż jitressqu l-qorti f'xi pajjiż ieħor. Nieħdu eżempju. Baħrin fuq [...]

Skont Robert Abela, lil Joseph Muscat kienu ġiegħluh iwarrab

By
2020-09-27T13:39:02+02:00Sun, 27th Sep '20, 08:14|

Robert Abela tmeżmeż meta Jacob Borg staqsieh mistoqsijiet dwar Joseph Muscat. Huwa wieġeb li m'għandux ikun hemm aktar konsegwenzi għal Muscat wara li kienu nkixfu l-istejjer dwar l-imġieba tiegħu meta kien għadu prim ministru. Huwa warrab, Abela qal lill-ġurnalist u għaldaqstant kien "ħallas il-prezz" li kellu jħallas. Jaqbdek id-daħk meta tisma' persuni li għandhom karigi [...]