Uliedna diġà qed jisħtuna

By
2021-10-23T23:00:36+02:00Fri, 22nd Oct '21, 10:17|

Niksaħ meta niftakar bil-mod kif Ian Borg qiegħed kliemu meta tkellem favur il-ħtieġa tal-bini ta' metro: 'Jekk nibqgħu ma nagħmlu xejn, uliedna għad jisħtuna'. Qatt f'ħajti ma niftakar li kkwotajt lil Ian Borg dwar xi ħaġa li qbilt magħha. Jekk dak li qal Ian Borg jitneħħa mill-kuntest speċifiku tal-idea li tinbena metro u għal mument [...]

Merħla mogħoż

By
2021-10-21T19:17:04+02:00Thu, 21st Oct '21, 10:10|

Jidher li mhux biżżejjed għall-membri ta' dan il-gvern il-kważi ċertezza li ċ-ċens li għandhom fuq is-siġġu tas-setgħa ser jiġġeddidilhom għal 5 snin oħra. Xorta waħda jħossu l-ħtieġa li l-qilla tat-trolls jinfexxuha fuq l-avversarji tagħhom li ta' sikwit itemmu n-nuqqas ta' argumenti li jġibu bil-kliem “erbgħin elf” u bi stampa ta' ringiela lumi. Araw ftit x'għoġbu [...]

Ser ikun ħaqqna dak li hemm lest għalina?

By
2021-10-20T15:33:18+02:00Wed, 20th Oct '21, 08:12|

L-istorja ewlenija tal-lum tat-Times of Malta dwar id-diskors tal-bieraħ ta' Robert Abela hi verżjoni kemxejn inqas ironika ta' dak li ktibt jien dwar it-temi tal-baġit u dwar it-tweġiba għalih tal-oppożizzjoni. L-aqwa żmien kien biss il-bidu. Iċ-ċejċa għad irridu nmaxtruha. Robert Abela qalilna lbieraħ li qed jilmaħ “prosperità ġdida”. Tajjeb li jkollok prim ministru li juri [...]

Ma jistax jgħaddiha lixxa

By
2021-10-20T15:37:16+02:00Wed, 20th Oct '21, 07:27|

Wara li kien injora żewġ stediniet li għamillu l-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi biex iwieġeb għal mistoqsijiet dwar il-kuntratti tal-enerġija li hu stess kien innegozja u ffirma, ilbieraħ Konrad Mizzi qal li kien biħsiebu jilqa' t-tielet stedina li saritlu. Stqarr li ma riedx lil dawk il-mingħulin ta' Nazzjonalisti "jaljenaw" lill-poplu mid-diskors kbir li kien għamel Robert [...]

Aqwa mill-aqwa żmien

By
2021-10-19T20:15:06+02:00Tue, 19th Oct '21, 09:50|

Titħabbarx formalment jew le fis-sigħat li ġejjin, l-elezzjoni ġenerali tinsab wara l-bieb. L-ewwel nett, wasalna. Ma jistax jingħad li tkun elezzjoni "bikrija" jekk issir 6 xhur qabel żmienha. It-tieni, l-partit fil-gvern issa ilu żmien twil imexxi l-kampanja tiegħu bl-istess ħeġġa li wera fl-elezzjonijiet tal-2013 u tal-2017. Dawn l-elezzjonijiet kienu ġġilduhom bħallikieku kienu minn taħt fis-sondaġġi [...]

Tajjeb li tkun taf bil-qerq li hawn madwarna

By
2021-10-20T18:37:57+02:00Mon, 18th Oct '21, 10:27|

F'dawn l-aħħar ġranet tgħallimt affarijiet ġodda li messni kont nafhom. Iżda ma kontx nafhom u għaldaqstant jista' jagħti l-każ li lanqas int li qed taqra' ma taf bihom. Temminx 'l għajnejk meta l-mobile jindika li t-tali persuna minn fost il-kuntatti tiegħek tkun qed iċċempillek. Għaliex jista' jċempillek xi ħadd li jagħmel tabirruħu li huwa persuna [...]

Fidwa għall-kotra

By
2021-10-17T16:57:57+02:00Sun, 17th Oct '21, 01:43|

Din hi l-omelija ta’ Patri Charlò Camilleri, O.Carm. waqt il-quddies ilbieraħ b’suffraġju għal Daphne Caruana Galizia: F’dan il-jum li fih inġbarna hawnhekk biex infakkru l-ħajja u l-qtil ta’ Daphne, u nitolbu għall-mistrieħ tagħha ta’ dejjem, filwaqt li nqiegħdu tamietna f’Alla li kif tlabna fis-Salm “It-tjieba tiegħu hija fuqna” u li “hu l-għajnuna u t-tarka tagħna”, [...]

Go to Top