Il-liġijiet mhux biss jiksruhom kif u meta jridu. Ibulu fuqhom ukoll.

By
2022-01-14T17:01:03+01:00Fri, 14th Jan '22, 13:47|

Din qed insibha diffiċli biex nifhimha. Illum Robert Abela wieġeb mistoqsijiet dwar l-arranġament legali li sar ma' Darren Debono magħruf bħala t-Topo. Xi ġranet ilu, lill-Avukat Ġenerali - u mhux lill-Prim Ministru - l-Oppożizzjoni talbitha biex tispjega d-deċiżjoni li ħadet hi dwar dan l-arranġament legali. Agħtu daqqa t'għajn hawnhekk lejn ir-raġunijiet 'l għala qed tiġi [...]

L-għaqdiet dwar il-libertà tal-istampa lil Robert Abela jgħidulu li jinsabu b’seba’ għajnejn fuqu

By
2022-01-14T20:29:09+01:00Fri, 14th Jan '22, 11:46|

Din li ġejja hi stqarrija maqluba għall-Malti li xandru llum l-għaqdiet non-governattivi favur il-libertà tal-istampa wara li l-gvern ħabbar il-ħolqien ta' "kumitat ta' esperti" li għandu jirrakkomanda miżuri biex tissaħħaħ il-libertà tal-istampa f'Malta. L-għaqdiet tagħna jirreferu għall-aħbar li l-Prim Ministru Robert Abela ħatar Kumitat ta' Esperti bil-għan li jitwettqu r-rakkomandazzjonijiet tal-Imħallfin tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil [...]

Ara ma tażżardax issemmi l-korruzzjoni!

By
2022-01-16T13:47:49+01:00Thu, 13th Jan '22, 11:46|

Illum irħejtilha lejn il-bini tal-qorti fil-Belt Valletta biex insegwi l-ewwel seduta f'kawża li Repubblika għamlet is-sena li għaddiet sabiex jiġi emfasizzat il-fatt li l-Electrogas qed tixtri l-gass mingħand is-Socar bi prezzijiet li huma ogħla mir-rati kummerċjali eżistenti u li għaldaqstant l-Enemalta qed tixtri l-elettriku mingħand l-Electrogas bi prezzijiet ogħla minn dawk li kieku kellha tixtrih [...]

Il-“Kumitat” (4): dawk li ser “isalvaw” lill-gvern mill-marda mxajtna tal-libertà tal-kelma

By
2022-01-14T16:51:50+01:00Wed, 12th Jan '22, 13:39|

Żewġ letturi universitarji huma membri tal-kumitat maħtur mill-gvern sitt xhur wara li xxandru l-konklużjonijiet tal-Imħallfin tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia biex jipproponi "żviluppi" għall-qasam tal-ġurnaliżmu f'Malta. Il-fehmiet ta' dawn it-tnejn huma magħrufin sewwa l-opinjonijiet, u għaldaqstant wieħed jista' jikkonkludi li ntagħżlu għal fuq il-kumitat li suppost għandu jwettaq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Imħallfin tal-inkjesta appuntu għaliex [...]

Il-“Kumitat” (3): Kemm hawn persuni li jidhrilhom li tkun idea tajba jekk jinħatar Ċensur tal-Istat?

By
2022-01-12T18:56:47+01:00Wed, 12th Jan '22, 12:02|

Matthew Xuereb, Kurt Sansone u Neil Camilleri huma t-tliet ġurnalisti li nħatru biex iservu fil-"Kumitat tal-Esperti" li llum ħabbar il-gvern “bl-iskop li jiġi mgħarbel il-ġurnaliżmu u l-qasam tax-xandir f'Malta, biex jiġu indentifikati l-oqsma li jeħtieġu żvilupp u biex isiru rakkomandazzjonijiet lill-Prim Ministru”. Xuereb, Sansone u Camilleri ilkoll huma validi. Dawn ħadmu fil-qasam tal-ġurnaliżmu għal snin [...]

Wara li stenbħu, issa qabbdu lil Saviour biex ‘jagħmel xi ħaġa’ dwar l-inkjesta Daphne (2)

By
2022-01-12T10:31:24+01:00Tue, 11th Jan '22, 16:15|

KONFERMA: 16:20 Il-gvern ħabbar li Saviour Balzan inħatar tabilħaqq bħala membru ta' kumitat ta' esperti li ser jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar it-twettiq tal-konklużjonijiet tal-Imħallfin tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Ikompli hawn. Ix-xniegħa li hawn bħalissa dwar il-ħatra ta' Saviour Balzan fuq kumitat ta' esperti li għandu jissorvelja t-twettiq tal-rakkomandazzjonijiet tal-Imħallfin tal-inkjesta dwar il-qtil ta' [...]

Wara 6 xhur stenbħu: jridu juru li qed jagħmlu xi ħaġa dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta Daphne (1)

By
2022-01-11T21:03:36+01:00Tue, 11th Jan '22, 16:05|

Il-gvern jidher li ser iħabbar it-twaqqif ta' bord bil-għan li jiġu mwettqa r-rakkomandazzjonijiet tal-Imħallfin tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Deċiżjoni bħal din għandha tidher bħala waħda tajba. U jidher li hekk jixtiquna nqisuha. Iżda jidher li l-gvern jinsab moħħu biex itellef il-kuntest. Ir-rapport tal-Imħallfin tal-inkjesta xxandar f'Lulju li għadda, jiġifieri, sitt xhur ilu. [...]

Victoria jeħtieġ li tispjega

By
2022-01-09T16:37:50+01:00Fri, 7th Jan '22, 09:35|

S'issa, l-Avukat Ġenerali baqgħet tinjora s-sejħiet pubbliċi li sarulha, anki mill-Oppożizzjoni Parlamentari, sabiex tispjega d-deċiżjoni li ħadet biex tiftiehem ma' bniedem li eventwalment ammetta li fl-2010 kien ħa sehem f'serqa awdaċi u vjolenti. Darren Debono mhux biss għamel attentat biex jisraq. Hu u jipprova jaħrab, spara diversi drabi b'armi lejn uffiċjali tal-pulizija li ppruvaw iwaqqfuh. [...]

Oliver Scicluna: inġenwinità politika aktar minn żelu rivoluzzjonarju

By
2022-01-07T18:04:38+01:00Wed, 5th Jan '22, 16:16|

Oliver Scicluna jinsab imħasseb dwar dawk il-votanti li qed iwiegħduh li "jaħsbu fih" kemm-il darba jaqdihom jew jagħmlilhom xi pjaċir. Għalkemm diġà huwa membru parlamentari, għax hekk xtaq Robert Abela, Oliver Scicluna issa qed ikollu jgħaddi mill-proċess biex jerġa' jiġi elett u, mid-dehra, xejn mhi togħġbu s-sistema ta' "ħokkli dahri biex inħokklok dahrek". Sewwa għamel [...]

Għadu fiż-żmien li jiġbor ġieħu

By
2022-01-05T20:22:41+01:00Wed, 5th Jan '22, 11:54|

Ritratt: Chris Sant Fournier / Times of Malta Għamilt sewwa, Sur Prim Ministru, meta attendejt għall-velja tal-bieraħ filgħaxija b'tifkira ta' Paulina Dembska. Għamilt sewwa li twaħħadt mar-rabja u max-xokk li qed iħossu n-nies għad-delitt li seħħ fil-konfront tagħha u fil-konfront ta' familtha. Kif diġà ngħad għal diversi drabi f'dawn l-aħħar sigħat, kull mara [...]

Ninsabu f’salib it-toroq

By
2022-01-06T12:45:55+01:00Tue, 4th Jan '22, 15:31|

Se nazzarda nifhem min inti mill-fatt li qed taqra din il-kitba. Int tinsab irrabjat għall-Partit Laburista. X'aktarx, iżda mhux bilfors, li minn dejjem hekk kont. Iżda anki jekk int kont bqajt tagħti l-appoġġ lill-Partit Laburista sal-2017, issa qed tintebaħ x'sarrfet l-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat u kif l-amministrazzjoni ta' Robert Abela la għandha l-ħila u lanqas [...]

L-eżempji li taw lil uliedna t-tliet ministri tal-edukazzjoni tal-Labour

By
2021-12-18T15:36:13+01:00Sat, 11th Dec '21, 10:45|

Dan l-aħħar, bil-għan li jipprova jilgħabha tal-innoċenti, Evarist Bartolo kiteb fuq Facebook li lkoll kemm aħna ninsabu fid-dmir niġġieldu kontra l-korruzzjoni. Ma kitibx li hu baqa' ma ġġilidx kontra l-korruzzjoni kull meta seta' jagħmel dan. Dan stqarru huwa stess f'intervista li kien ta lil Tim Sebastian li fiha ammetta li kien naqas bil-kbir li bil-fatti [...]

Galantom bi flus ħaddieħor

By
2021-12-12T17:19:48+01:00Thu, 9th Dec '21, 10:03|

Jidher li tat-Times of Malta għadhom kemm iffrankaw kemxa flus ġmielha lill-kaxxa ta' Malta. Kemxa li tal-Awtorità tat-Turiżmu kienu ser iberbqu fuq lukanda lussuża għall-alloġġ tal-impjegati tagħha li ser ikunu xogħol fil-Villaġġ tal-Milied. M'għandix għalfejn noqgħod nidħol fid-dettalji biex nispjega li tal-Awtorità tat-Turiżmu din id-deċiżjoni ma kellhomx xi jriduha. L-assurdità komplew niżżluha lejn il-qiegħ. Madankollu [...]

Go to Top