Edward Scicluna jagħmel ‘like’ fil-Facebook għal talba biex David Casa jingħata l-forka

Edward Scicluna jagħmel ‘like’ fil-Facebook għal talba biex David Casa jingħata l-forka

Hawn mhux qed nirreferi għal xi forka metaforika. Hawn għandna każ fejn qed tiġi suġġerita l-għoti tal-forka u l-Ministru tal-Finanzi, għal ġieħna professur u suppost l-immaġni tal-moderazzjoni għal wiċċ id-dinja, b’ħerqa joħroġ isaħħan l-irjus b’appoġġ. Imma f’liema pajjiż fid-dinja jiġri li ministru joħroġ b’ċuċata madornali bħal din u jibqa’ jċafċaf fil-wiċċ? Għalkemm qajla jistħoqqlu, ejjew …

+ Read More

#occupyjustice: Ser niddefendu ‘l gżiritna u m’aħna qatt se nċedu

#occupyjustice: Ser niddefendu ‘l gżiritna u m’aħna qatt se nċedu

Stqarrija ta’ #occupyjustice illum:  Xemgħat mixgħula ffurmaw il-kelma Ġustizzja li xagħlet ix-xtajta ta’ Font Għadir tas-Sliema qabel sebaħ biex jitfakkru l-għaxar xhur minn meta seħħ l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Din l-azzjoni twettqet minn #occupyjustice, grupp t’attivista mmexxijja minn nisa. “Qegħdin hawn nixgħelu xemgħat ma’ tlugħ ix-xemx bħala sinjal ta’ tama. Irridu ngħidu lill-Prim Ministru …

+ Read More

Diskors fin u edukat

Diskors fin u edukat

Ma ntikx tort jekk int wieħed minn dawk li l-Facebook ma jħarsux lejh minħabba d-diskors baxx u vili li x’uħud jiktbu fih. Iżda jaf ikun hemm drabi meta tgħelbek il-kurżità u tkun trid issir taf kif jirreaġixxu xi wħud minn ħutek Maltin meta ma jaqblux ma xi ħaġa. Aktar kmieni din il-ġimgħa, tfajt link li …

+ Read More

L-investimenti ta’ Keith Schembri fil-Veneżwela

L-investimenti ta’ Keith Schembri fil-Veneżwela

Il-Veneżwela huwa pajjiż li Keith Schembri kien jagħżel li jinvesti fih. Minn dokumenti li jien stess rajt b’għajnejja, jirriżulta li Keith Schembri kien investa fis-sovereign wealth funds tar-Repubblika Bolivarjana tal-Veneżwela. Permezz tal-kumpannija tiegħu Colsons, Keith Schembri investa ftit anqas minn $20,000 f’bonds maħruġa mill-istat tal-Veneżwela li minnhom kien qed jistenna li jdaħħal imgħax ta’ 12.75% …

+ Read More

X’kien intqal f’dik it-telefonata Skype mal-Panama?

X’kien intqal f’dik it-telefonata Skype mal-Panama?

L-artiklu fis-Sunday Times of Malta tal-bieraħ ta’ John Vassallo fih x’tomgħod. Se nsemmi biss punt wieħed kruċjali li jagħmel l-awtur fil-parti konklużiva tal-artiklu. “Ħaġa tal-iskantament kif tal-Ministeru tal-Finanzi, l-Pulizija, l-awtoritajiet tas-servizzi finanzjarji u anki l-ogħla awtoritajiet tal-gvern ma marrux jiġru għand il-maġistrat b’talba biex tinħareġ warrant sabiex ikunu jistgħu jitolbu mingħand il-Microsoft bħala sid l-iSkype, …

+ Read More

Kumpannija taż-żejt Veneżwelana: ir-rabta bejn it-taħwid ta’ Ali Sadr u l-iskandlu l-ġdid dwar ħasil ta’ flus f’Malta

Kumpannija taż-żejt Veneżwelana: ir-rabta bejn it-taħwid ta’ Ali Sadr u l-iskandlu l-ġdid dwar ħasil ta’ flus f’Malta

Il-kumpannija statali Veneżwelana taż-żejt PDVSA tinsab fiċ-ċentru ta’ investigazzjoni ġdida dwar ħasil ta’ flus b’rabta ma’ Malta u mal-Veneżwela wara li l-bieraħ ġew arrestati żewġ persuni li allegatament ipparteċipaw fi skema internazzjonali li tgħodd il-biljuni tad-dollari li saret bil-għan li jinħaslu flejjes misruqin mill-kumpannija bis-saħħa ta’ skemi foloz u sofistikati ta’ investiment. Dalgħodu The Malta …

+ Read More

16 ta’ Awwissu: Velja għas-sewwa u għall-ġustizzja

16 ta’ Awwissu: Velja għas-sewwa u għall-ġustizzja

Qed tagħmel is-sħana. U mhux sforz it-temp biss. In-nirien ta’ sħana li qed naraw u nħossu ma’ wiċċna m’huma xejn ħdejn in-nirien li spiċċaw qerdu lil Daphne Caruana Galizia. Kienet fuq quddiem nett fit-taqtiegħa għall-ġustizzja u qerduha. Ħadd m’għandu jiskanta li nkunu aħna li issa se jmissna nkunu fil-mira tagħhom. Iriduna nieqfu u se jagħmlu …

+ Read More

Ali Sadr dan li ġej qed jaqraħ

Ali Sadr dan li ġej qed jaqraħ

Entità bl-isem Pilatus Holdings ħarġet stqarrija li permezz tagħha qalet li għandha titneħħa l-immunità ewroparlamentari ta’ David Casa sabiex ikunu jistgħu jwerwruh b’xi kawża. Kuntrarjament għal dak li ġie rappurtat illum fl-istampa, Pilatus Holdings m’huwiex bank. Allura mhux minnu li llum kien hemm xi kunflitt bejn ewroparlamentari u bank. Pilatus Holdings hi entità li kienet …

+ Read More

Il-Maġistrat Aaron Bugeja: “mhux xogħli li nsir naf min hu sid l-Egrant”

Il-Maġistrat Aaron Bugeja: “mhux xogħli li nsir naf min hu sid l-Egrant”

Minn traskrizzjoni ta’ sensiela ta’ mistoqsijiet li saru mill-Maġistrat Aaron Bugeja fl-inkjesta Egrant, li jinsabu f’parti mir-rapport li ma ġiex imxandar u li jien rajt b’għajnejja, juru li l-Maġistrat interpreta t-termini ta’ riferenza li kien ingħata fis-sens li kull indaġni dwar l-identità ta’ sid l-Egrant kellha tiġi eskluża. “Se nagħmilielek ċara. It-terms of reference tiegħi …

+ Read More

‘Issa int imiss’

‘Issa int imiss’

Jekk int, waqt li tkun miexi fit-triq, tkun dejjem beżgħan li jista’ hemm xi ħadd lest għalik biex joqtlok, taħsibha darbtejn għandekx toħroġ timxi fit-triq. Il-biża’ li joqtluk taħdem bħall-forka. Hi għodda klassika wżata mill-Mafja. Kull ġurnalist li ħadem fl-Italja jista’ jikkonferma li l-mod kif ġiet assassinata Daphne Caruana Galizia jixbaħ bil-wisa’ l-mod kif kienu …

+ Read More