Disprezz

Disprezz

Bil-mod il-mod tiela’ fil-wiċċ informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet li ntrabat bihom il-gvern għas-servizzi nazzjonali tas-saħħa. Issa qed nintebħu li l-operatur  ta’ tlieta mill-isptarijiet tagħna lanqas kellu minn fejn iħallas il-pagi tat-80 impjegat li kellu u dan minkejja l-fatt li tħallas għexieren ta’ miljuni li ħadd ma jaf fejn marru u saret ipoteka favur bank li jaħdem fil-qasam agrikolu. …

+ Read More

Oġġett għandu dejjem jissejjaħ b’ismu

Oġġett għandu dejjem jissejjaħ b’ismu

Adrian Delia illum mar il-Qorti u talab it-tħassir tal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet. Strettament qed jitlob it-tħassir tal-konċessjoni ta’ art pubblika. Bil-liġi, kull membru parlamentari jista’ jirrikorri għall-Qorti biex jingħata rimedju jekk l-art pubblika konċessa jirriżulta li m’hix tintuża skond il-kundizzjonijiet tal-konċessjoni kif mfassla mill-Parlament. Tajjeb. L-oppożizzjoni qiegħda tagħmel dak li messu għamel il-gvern minn jeddu: jiġifieri malli ntebaħ li, fl-isfond tal-falliment finanzjarju tal-Vitals, …

+ Read More

L-għira tad-dinja? Mhux tant.

L-għira tad-dinja? Mhux tant.

  L-Abwehrmechanismen klassiku biex nirrazzjonalizzaw il-kritika internazzjonali għall-kleptokrazija f’Malta huwa li “l-barranin li jikkritikawna, qed jgħiru għalina”. Min ma jridx ikollu lil Joseph Muscat bħala l-Prim Ministru jekk fost il-bqija dan iroddlu tkabbir ekonomiku mingħajr interruzzjoni, taxxi baxxi u surplus fil-baġit? Tidher biċċa affari tajba, imma lil hinn mill-apparenza ssib li jekk timita dak li …

+ Read More

Id-dinja qed issegwi kulma qed jiġri

Id-dinja qed issegwi kulma qed jiġri

Moviment tas-soċjetà ċivili li twaqqaf wara l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia jixtri spazju fuq 3 billboards li qabel kienu qed jintużaw biex jirreklamaw il-birra u offerti ta’ vaganzi barra minn Malta. S’hawnhekk fil-midja lokali dan ma qanqal l-ebda interess partikolari. Il-Gvern ineħħi l-billboards f’inqas minn 12-il siegħa. U l-istorja ddur id-dinja. Il-Politico rrappurtatha dalgħodu u …

+ Read More

Kollox ta’ taħt fuq

Kollox ta’ taħt fuq

David Casa dalgħodu ħareġ mill-għatba tal-Qorti qisu mhux hu. Ma kienx liebes il-manetti li jrid ilibbislu Manwel Mallia. S’issa. Huma bosta li jistaqsu kif inhi dil-biċċa li donnu Joseph Muscat igħaddiha lixxa f’kollox. X’aktarx jiġri hekk għax jinqeda’ b’riġment ta’ qaddejja u ta’ lagħqa biex jitkellmu u jaġixxu b’mod skandaluż. Inqeda’ b’kunsillier tal-Belt Valletta biex jipprova jeħles mill-mafkar ta’ Daphne …

+ Read More

Jixirqilna aħjar

Jixirqilna aħjar

Stqarrija ta’ #occupyjustice: Ġurnata wara li l-billboards li tellgħu l-grupp #occupyjustice tneħħew mill-awtoritajiet, l-attivisti nġabru quddiem Kastilja bl-istess messaġġi fuq banners biex iħalluhom taħt it-taraġ ta’ Kastilja. “Jekk taħseb illi se tagħlqilna ħalqna billi tneħħi l-billboards li tellajna, jew billi turi snienek u tiżra’ l-biża’ anki fil-persuni tan-negozju li jippruvaw jgħinuna niġġieldu sabiex jerġa’ jkun …

+ Read More

Ippużar ħdejn is-sodda

Ippużar ħdejn is-sodda

Ġurnaliżmu sensazzjonali miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Labour. Owen Bonnici u Stefan Zrinzo Azzopardi jippużaw flimkien f’ritratt biex jipperswadu lid-dinja li m’hemmx tilwim bejniethom. U balleċ sabu okkażjoni li fiha żgur ma kinux se jitlewmu. Ma kontx għadni ntbaħt li dan l-ippużar kollu ħdejn is-sodod ta’ nisa xjuħ akka għadu daqshekk in voga mal-politiċi. U tal-One TV serrħulna rasna li Bonnici u Zrinzo Azzopardi ma …

+ Read More

THE SUNDAY TIMES: Kefrin wisq, kullimkien

THE SUNDAY TIMES: Kefrin wisq, kullimkien

Din hi traduzzjoni tal-artiklu tiegħi fis-Sunday Times illum:   It-ton ċertament idarrsek. Qatt ma kien ħelu wisq, biex ngħidu kollox. Daphne Caruana Galizia mietet erba’ xhur ilu. U waqt li l-blast tal-isplużjoni kienet għada qed tidwi, il-Prim Ministru daħal fix-xena. Uriena kemm taparsi jrid li ssir ġustizzja u stqarr li ma jaċċettahx dal-qtil. Ried jurina …

+ Read More

Nilagħbu bil-verità

Nilagħbu bil-verità

Hekk jiġġustifikaw ruħhom tal-Labour.  Jitfgħu partita kuntradizzjonijiet fi kliemhom, iħalltu kwistjoni ma’ oħra, u jġegħilu lin-nies jagħlqu ħalqhom u  jilagħbuha tan-newtrali. Rajthom jagħmluha ma’ raġel intelliġenti xi ftit tal-ġimghat ilu. Owen Bonnici pprova jgħerreq lil Antonio di Pietro f’baħar ta’ fatti dubjużi, nofs veritajiet u gideb, tant li dal-povru raġel kellu jaqdef bis-salt biex irnexxilu …

+ Read More

Ir-ritratt li messhom qiegħdu

Ir-ritratt li messhom qiegħdu

U kif kien mistenni, xi ħadd qabad u qiegħed ir-ritratti ta’ Karin Grech u ta’ Raymond Caruana mal-mafkar ta’ Daphne Caruana Galizia fi Triq ir-Repubblika. Irrid ngħid li napprezza l-motivazzjoni wara din l-azzjoni. Il-familjari taż-żewġ vittmi għadhom sal-lum jistennew li ssir ġustizzja. Madankollu, b’kuntrast mal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, dawn iż-żewġ vittmi ma’ kinux fil-mira ta’ min ħasdilhom ħajjithom. Iżda mhuwiex il-ħsieb tiegħi li noqgħod inqiegħed il-gravità ta’ …

+ Read More