“M’hawn ħadd fil-pajjiż li jinsab konvint li ttieħdu passi kontra kull min kien imdaħħal fil-każ”.

By
2021-04-15T09:45:24+02:00Wed, 14th Apr '21, 20:34|

Hekk stqarr darbtejn illum fil-qorti d-Deputat Avukat Ġenerali fil-proċess kriminali kontra Yorgen Fenech. Diskors bħal dan ta' min li wieħed jixtarru. Kif spjega llum l-Ispettur Keith Arnaud, ir-rimarka li kien għadda l-Kummissarju Angelo Gafà dakinhar li kienu ġew arrestati l-aħwa tal-Maksar u Jamie Vella, ma tistax ħlief tinftiehem li l-Pulizija għad għandha għalxiex tibqa' tinvestiga [...]

Il-filmat li kienu xandru tal-Labour fil-kampanja elettorali jagħti stampa ċara ta’ x’jiġri meta tinħakem mill-mafja

By
2021-04-13T16:10:10+02:00Tue, 13th Apr '21, 13:35|

Matul il-kampanja elettorali tal-2013, riedu jbellgħuha li hi "moda" li żżomm ma' tal-Labour. Jew kont fuq in-naħa tal- ‘moviment’ jew inkella ser tibqa' lura għax Nazzjonalist. Il-famuż filmat li fih tidher tfajla tlissen il-kliem ‘Dad, jien ħa nivvota lejber’ ried iwassal messaġġ li jeħtieġ li ntellgħu gvern Laburista. Ibqgħu ċerti li dawk li huma mdorrijin [...]

Skandli ġodda. U xtur ġdid x’jitgħatta.

By
2021-04-10T11:01:18+02:00Fri, 9th Apr '21, 11:09|

Repubblika għamlet rapport lil George Hyzler dwar Carmelo Abela talli dan nefaq flus il-poplu biex jagħmel riklami ta' propaganda għalih innifsu. Il-bieraħ tan-Newsbook qalu li r-rapport ikkonkluda li Carmelo Abela kiser ir-regolamenti dwar l-etika. U r-rappreżentanti tal-Partit Laburista fuq il-kumitat parlamentari li  George Hyzler iwieġeb lejh qed jipprotestaw kontra l-fatt li tan-Newsbook kellhom kopja tar-rapport [...]

Min ikollu l-ħila li jigdeb dwar il-vaċċin, ikollu wkoll il-ħila li jigdeb dwar Egrant

By
2021-04-08T15:09:31+02:00Thu, 8th Apr '21, 14:12|

‘Tinsab iswed fuq l-abjad,’ stqarr il-bieraħ Robert Abela. ‘Iswed fuq l-abjad. Skont ir-riżultat tal-inkjesta, sid Egrant Inc. huwa Brian Tonna.’ L-inkjesta dwar Egrant tgħodd mal-1,500 paġna u l-intervistatur ta' Robert Abela l-bieraħ ma kellux kopja f'idejh. Iżda Mark Laurence Zammit ftakar li r-rapport tal-inkjesta kellu jikkonkludi biss dwar jekk Joseph Muscat huwiex jew le s-sid [...]

Mhux ta’ min imiss il-qiegħ b’ħawsla vojta

By
2021-04-08T12:36:30+02:00Thu, 8th Apr '21, 11:45|

Qed nitħajjar li mmur noqgħod fir-4 distrett. Min igħix f'dak id-distrett żgur li m'huwiex ser ibati l-ġuħ u lanqas m'hu ser imut bil-għatx. Qabel l-aħħar elezzjoni, Konrad Mizzi u Chris Fearne kienu ppikaw bejniethom dwar min minnhom kellu l-akbar ħila li jmarrad lill-konstitwenti biz-zokkor jew bix-xorb. U issa li Konrad Mizzi x'aktarx li m'huwiex ser [...]

Kif gidba bidlet il-kuluri tagħha

By
2021-04-08T14:20:25+02:00Thu, 8th Apr '21, 08:32|

Bħal daż-żmien ħames snin ilu, l-pajjiż kien jinsab f'nofs maltempata politika minħabba l-kxif tal-iskandlu tal-Panama Papers. Tliet kumpanniji: waħda minnhom li s-sid tagħha huwa Keith Schembri, l-oħra li sidha huwa Konrad Mizzi u t-tielet - Egrant - li ma nafux sidha min hu. Joseph Muscat kien qabeż għal Keith Schembri u stqarr li din kienet [...]

Kienu qarrqu bil-Partit u bil-pajjiż

By
2021-04-05T19:24:36+02:00Mon, 5th Apr '21, 14:16|

M'hix ħaġa daqshekk iebsa, wara kollox, li wieħed jagħżel li jiskuża ruħu.  Il-bieraħ Marie Louise Coleiro kitbet li tal-Partit Laburista għandhom jiskużaw ruħħom ma' dawk il-persuni li kienu bellgħuhielhom li tal-Labour għandhom xi kredenzjali ta' moralità. Id-deputat mexxej tal-partit Daniel Micallef wieġeb li għalih m'hix problema li jiskuża ruħu ma' dawk li jħossuhom imweġġgħin bl-imġieba [...]

Zammit Lewis, Parnis, Debattista, Bonnici, Vella: politiċi Laburisti li qabżu għal Mizzi u Schembri

By
2021-04-05T15:56:36+02:00Mon, 5th Apr '21, 12:43|

Segwu dan il-filmat tal-2016 fejn jidher Mario Frendo - dak iż-żmien ġurnalist man-Net TV - jagħmel il-mistoqsijiet lil politiċi tal-Labour dwar il-kumpanniji sigrieti tal-Panama ta' Keith Schembri u ta' Konrad Mizzi. https://youtu.be/cesA_jhVK0o Mill-ħarsa ta' għajnejhom tista' tintebaħ li lkoll kemm huma jifhmu sewwa li dawn il-kumpanniji kienu nħolqu bħala parti minn skema ta' tixħim u [...]

Partit politiku li jagħti l-kenn lil kriminali li jisirqu lill-pajjiż ma jista’ qatt jissejjaħ “partit politiku”

By
2021-04-05T12:32:59+02:00Mon, 5th Apr '21, 10:15|

Issib lil min inġustament imaqdar it-tielet film mis-sensiela The Godfather. Hi x'inhi il-fehma tiegħek dwar il-maħfra li talab Michael Corleone, hemm xena li fiha Michael jipprova jipperswadi lill-eks mara tiegħu biex taħfirlu qabel teqirdu l-marda li kellu f'qalbu. It-talba ottimista u Kattolika tiegħu li jinħafrulu dnubietu u li jinfeda', l-eks mara laqgħethom b'ċertu disprezz għaliex [...]

Il-mazzun ma kien ħadd ħlief Miriam Dalli

By
2021-04-05T10:55:39+02:00Mon, 5th Apr '21, 09:24|

Din li ġejja, oħra. Segwu dan il-filmat li nġibed ftit qabel l-elezzjoni tal-2017 u li fih tidher Miriam Dalli tixħet il-ħtija tal-partit tagħha u tal-mexxej tal-partit tagħha għal fuq spallejn Simon Busuttil. Din tinstema' tgħid li Simon Busuttil jibla' dak kollu li jbellgħulu. Issejjaħlu bħala bniedem superfiċjali għaliex ma' jiċċejkkjax il-fatti. Għajjritu bniedem giddieb li [...]

Meta kienu dawwru wiċċhom in-naħa l-oħra

By
2021-04-05T10:27:30+02:00Mon, 5th Apr '21, 09:06|

Inħeġġiġkom issegwu din is-sensiela. Tajjeb li mmorru lura fiż-żmien għaliex tkunu tistgħu tintebħu kif politiċi tal-Labour kienu libsu l-maskri ma' wiċċhom biex jikkonvinċuk li huma dejjem kienu konsistenti. Iżda kull darba li narrattiva li jippruvaw ibellgħu ma tkunx konsistenti mal-fatti, jippruvaw jagħmlu minn kollox biex inessuk. Araw naqra li Owen Bonnici - bniedem li bosta [...]

Araw ftit b’liema Ministru tal-Ġustizzja twikkejna

By
2021-04-02T15:25:38+02:00Fri, 2nd Apr '21, 08:59|

Edward Zammit Lewis imissu jmur jinħeba. Agħtu daqqa t'għajn lejn dan il-filmat li nġibed fl-2019 u li xxandar fuq l-istazzjon tal-partit tiegħu. Illum il-Ġimgħa l-Kbira u suppost qiegħed issum u timmedita dwar dnubietek: għaldaqstant issaporti ftit dak li ser tara u tisma' għal 3 minuti sħaħ u ibqa' ċert li nhar il-Ħadd li ġej iż-żmien [...]

Stat polizjesk li jsarraf fil-qerda tad-demokrazija

By
2021-03-31T19:00:27+02:00Wed, 31st Mar '21, 10:41|

Il-ħajja komunitarja ma tikkonċernax biss id-dar u x-xogħol. Ma tikkonċernax biss il-flus - anki l-flus li nonfqu biex inħallsu lil dawk li jipprovdulna d-divertiment. Il-ħajja fil-komunità tfisser imġieba u azzjonijiet li jsiru għalenija minn nies li jsarrfu biex jinħoloq il-ġid għal kulħadd. Hemm uħud li jivvolontarjaw biex igħinu lil min hu fil-bżonn u lil dawk [...]

Ma jridux lin-nies tintebaħ li serquha ħajja

By
2021-03-31T17:03:39+02:00Wed, 31st Mar '21, 09:55|

L-elezzjoni ġenerali hi aktar viċina milli wieħed jaħseb u jekk jirnexxielhom iżommu lill-poplu aljenat, x'aktarx jirbħu tal-Labour. Il-messaġġ li qed jippruvaw jibgħatu lil dawk li jinsabu nkwetati bil-kriminalità u bil-korruzzjoni hi li tal-Labour qed jinbidlu. Ċertament din mhux kulħadd qed jiblagħha. Iżda m'għandux għalfejn jiblagħha kulħadd. Tal-Labour kulma għandhom jagħmlu hu li jikkonvinċu lil dawk [...]

Fejn hu Adrian Hillman?

By
2021-03-30T16:32:31+02:00Tue, 30th Mar '21, 16:04|

Il-Pulizija b'mod uffiċjali ma tistax tgħid x'bi ħsiebha tagħmel b'Adrian Hillman għax il-liġi ma ttihiex is-setgħa li tikkumenta dwar persuni li jkunu għadhom ma ġewx imħarrka. Smajna li x'aktarx Adrian Hillman għadu fir-Renju Unit u li qed isegwi kors li jwassal għal dottorat minn Università f'London. Peress li qed isegwi PhD permezz tar-riċerka u minħabba [...]

Edward Scicluna, għandek tiskuża ruħek u twarrab b’rasek baxxuta

By
2021-03-30T14:21:39+02:00Tue, 30th Mar '21, 13:31|

Fil-21 ta' Mejju 2017, il-ġurnalist tat-Times of Malta Ivan Camilleri xandar il-konklużjonijiet ta' investigazzjoni li kienu għamlu tal-FIAU li bis-saħħa tagħha kkonkludew li kien hemm "suspett raġjonevoli" li  Keith Schembri kien imdaħħal f'ħasil ta' flus maħmuġin fin-negozju li kellu mal-Allied Group u fil-ħlasijiet li kien għamel lil Adrian Hillman. Dak iż-żmien dan ir-rapport kien diġà [...]

Din il-kamra tal-aħbarijiet m’għandhiex biex tħabbel rasha

By
2021-03-30T13:42:34+02:00Tue, 30th Mar '21, 11:53|

Din hi kamra tal-aħbarijiet li ċertament m'għandhiex għalfejn tħabbel rasha dwar id-digriet li tat il-Maġistrat Rachel Montebello. Isismgħu u araw dan ir-rapport ta' TVM dwar is-smiegħ tal-kawża kontra Keith Schembri. Rapport li faċilment seta' kitbu Keith Schembri nnifsu u li jikkonsisti f'lista ta' mistoqsijiet li saru waqt il-kontro-eżami tal-pulizija nieqes mill-kuntest dwar il-provi li l-pulizija [...]

Il-Pulizija għandha tinvestiga l-kuntratt li kien sar ma’ tal-Crane Currency

By
2021-03-29T18:34:42+02:00Mon, 29th Mar '21, 13:40|

Fid-dawl tal-provi li ressqet kontra Keith Schembri dwar is-serqa tal-Progress Press, il-Pulizija flimkien ma' istituzzjonijiet oħrajn bħan- National Audit Office għandhom jistħarrġu l-kuntratt tal-Crane Currency. Keith Schembri kien il-factotum u l-perċimes wara dan il-kuntratt. Infakkar li l-Progress Press, li hi waħda mill-kumpanniji sidien tat-Times of Malta, kien irnexxielha takkwista sussidju mill-Malta Enterprise biex setgħet tiffinanzja [...]

Għandu jtir minn postu min wettaq l-abbużi

By
2021-03-29T17:17:59+02:00Mon, 29th Mar '21, 11:58|

F'diskors li għamel il-bieraħ, Robert Abela stqarr li kien ordna t-tħassir tal-kuntratt li Justyne Caruana tat li "seħibha" Daniel Bogdanovic hekk kif tfaċċat l-aħbar fil-mezzi tax-xandir dwar dan il-kuntratt. Dlonk ftakart f'waħda mill-ewwel miżuri li kien ħa Robert Abela: meta kien ordna t-tħassir tal-kuntratt li l-awtorità tat-turiżmu kienet tat lil Konrad Mizzi fiż-żmien meta kien [...]

Kif serqu lit-Times of Malta fid-dawl tax-xemx

By
2021-03-26T22:07:05+01:00Fri, 26th Mar '21, 16:54|

Konna ilna nafu bil-ħadma li kienu ħadmu Keith Schembri u Adrian Hillman. Issa ilna nafu biha għal aktar minn 4 snin. Iżda llum il-Pulizija spjegat id-dettalji kollha tas-serqa li wettqu flimkien. Dak li kien imexxi l-kumpannija li hi sidt it-Times of Malta Vince Buhagiar u s-sieħeb fin-negozju ta' Keith Schembri, Malcolm Scerri kienu wkoll kompliċi [...]

Go to Top