About Manuel Delia

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Delia has created 7417 blog entries.

Ma tridx tkun għaref wisq biex tifhem

By
2023-02-01T21:13:41+01:00Wed, 1st Feb '23, 16:38|

Diġà għaddew kważi sentejn minn dakinhar li wieħed mill-qattiela ta' Daphne Caruana Galizia għall-ewwel darba stqarr fil-beraħ li kien jaf bi pjan ieħor biex tinqatel il-ġurnalista, liema pjan kien spiċċa biex ma twettaqx. Sentejn ilu, Vince Muscat il-Koħħu kien qed iwieġeb mistoqsijiet li kien għamillu fil-qorti Jason Azzopardi u stqarr li hu kien wassal lil [...]

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Imħallfin tal-inkjesta pubblika baqgħu sal-lum ma twettqux. X’inhi l-iskuża tal-gvern issa?

By
2023-01-31T11:56:23+01:00Tue, 31st Jan '23, 10:34|

Rapporti mxandra minn Transparency International  jikkonfermaw li Malta baqgħet tiġi meqjusa bħala pajjiż korrott, illum aktar mis-sena li għaddiet. Transparency International tat spjegazzjoni ċara u sempliċi għal dan. Ħames snin ilu ġiet assassinata ġurnalista f'Malta talli din ażżardat tinvestiga u xxandar stejjer dwar korruzzjoni. Sal-lum, kien messna wrejna li tgħallimna min-nuqqasijiet tal-imgħoddi. Sal-lum kien messna [...]

Il-kodiċi tal-etika li jorbot lill-ġudikanti, jorbot lilek ukoll Sur Prim Ministru

By
2023-01-30T12:27:02+01:00Mon, 30th Jan '23, 07:50|

Fid-diskors tiegħu tal-bieraħ il-prim ministru stqarr li huwa kien tkellem ma' maġistrat, li ismu jew isimha ma ssemmiex, dwar dak li hu jqis bħala sentenzi tal-qorti li ma jagħtux pieni ħorox. Robert Abela ħadem fil-qorti għal snin twal. Jaf ben tajjeb li, anki f'diskursati ta' natura privata, ma jistax jaqbad u jitkellem ma' [...]

Koxxa ma’ koxxa

By
2023-01-25T11:14:35+01:00Wed, 25th Jan '23, 10:13|

Żminijet oħra: Jesmond Gatt, l-ewwel fuq ix-xellug, dak iż-żmien chief officer fil-Bank Ċentrali ta' Malta u li dalwaqt ser jilħaq Chairman tal-MFSA, jittawwal minn fuq spallejn Edward Scicluna, li kien u għadu Gvernatur tal-Bank Ċentrali u direttur insinjifikanti fuq il-bord tal-MFSA. It-Times of Malta llum xandret rapport li jgħid li Jesmond Gatt ser [...]

Il-veterani tal-Labour igħidu tagħhom

By
2023-01-19T15:31:49+01:00Thu, 19th Jan '23, 12:56|

Bħalissa qed tidher dejjem aktar ċara l-firda morali ta' bejn il-ġenerazzjonijiet li hemm fi ħdan il-Partit Laburista. M'hemm assolutament xejn ġdid f'dak li qed iseħħ. Dom Mintoff kien kisirha bl-aħrax mal-mexxej ta' qablu. Alfred Sant kien pubblikament għajjar lil Dom Mintoff "traditur" tal-moviment Laburista u dan wara li kien pinġa lilu nnifsu bħala l-oppost ta' [...]

Qed ninjoraw il-karba tat-tfal

By
2023-01-13T12:51:41+01:00Fri, 13th Jan '23, 08:59|

Jekk irridu nibqgħu nitqiesu bħala bnedmin ta' qalb kbira, ma nistgħu qatt ngħattu għajnejna għall-kefrija ta' dan il-gvern. B'mod speċjali meta l-vittmi tal-gvern ma jkunu ħadd ħlief it-tfal. M'hux biżżejjed li noqgħodu nikkunslaw bil-fatt hija ħaġa naturali għalina bħala bnedmin tad-demm u l-laħam li lit-tfal nieħdu ħsiebhom, nagħtu l-kenn li dawk it-tfal li jisfaw weħidhom [...]

Tlibbes żarbun li qajla jiġieh

By
2023-01-09T10:42:15+01:00Mon, 9th Jan '23, 08:18|

Intqal ħafna u nkitbu patafjuni hekk kif feġġet l-aħbar li Clayton Bartolo, qiesu mhux hu, għażel li jattendi għal logħba tal-futbol bejn skwadra li tirrappreżenta l-kostitwenza tiegħu u l-Manchester United liebes gakketta bl-arma tal-iskwadra Ingliża. F'dawn il-ġranet, l-inċident kien is-suġġett ewlieni li qajjem kjass fil-pajjiż. Kien hemm min stqarr li Clayton Bartolo għadu mwaħħal fiż-żmien [...]

Ser ikomplu jgħaddu romblu

By
2023-01-05T14:10:25+01:00Wed, 4th Jan '23, 09:04|

Robert Abela qed jibqa' jippersisti bit-theddid. Aqraw x'kont ktibt dakinhar li Robert Abela għall-ewwel darba hedded lil tal-oppożizzjoni li jekk jibqgħu ma jaċċettawx l-għażla tiegħu għall-ħatra ta' Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, kien lest li jibdel il-liġi biex - bihom jew mingħajrhom - tgħaddi tiegħu. M'hux bi ħsiebni  noqgħod nirrepeti dak li kont ktibt iżda nixtieq [...]

Bħal ħaruf sejjer għall-qatla

By
2023-01-04T12:32:26+01:00Wed, 4th Jan '23, 08:48|

Bismarck darba kien stqarr li ż-żewġ affarijiet li l-pubbliku m'għandux jitħalla jara kif jitfasslu huma tnejn: iz-zalzett u l-liġijiet. Dan kien serva bħala kanċillier f'pajjiż li fih il-kariga ta' kap ta' stat kienet waħda li tintiret - fatt li aktar tard kien wassal għat-tneħħija tiegħu mill-kariga. Li kieku kien isir jaf dwar kif jinħatru l-kapijiet [...]

Imġiegħla jwarrbu minn posthom għal wiċċu u għal wiċċ niesu

By
2022-12-30T20:37:44+01:00Fri, 30th Dec '22, 13:46|

L-ewwel li tkellem kien Arnold Cassola. U aktar tard The Shift News ikkummentat dwar informazzjoni li kellha li, aktar kmieni dan ix-xahar fuq ajruplan mimli daqs bajda, passiġġieri fuq titjira tal-Air Malta għal Londra li kellhom postijiet ibbukkjati minn qabel, ġew imġiegħla jwarrbu mill-postijiet tagħhom sabiex  jagħmlu l-wisa' għas-segretarju parlamentari Chris Bonett u għall-familja tiegħu. [...]

Is-salib ħadd ma jrid jerfgħu

By
2022-12-14T20:58:22+01:00Wed, 14th Dec '22, 09:08|

It-tieni l-aktar kariga importanti fil-korp tal-Pulizija baqgħet vakanti. Kull min jerfa' r-responsabbiltà ta' kariga bħal din ikollu taħt idejh il-units ċentralizzati kollha tal-Pulizija. Min ikollu kariga bħal din ikollu jissielet kontra l-kriminalità serja u jiffaċċja kwistjonijiet jaħarqu. Alexandra Mamo - l-persuna li kellha din il-kariga - spiċċat biex dabbret rasha. Ħadd ma jrid jilbes il-kappell [...]

Il-polarizzazzjoni m’hi xejn ħlief ġenn

By
2022-12-06T15:56:34+01:00Tue, 6th Dec '22, 14:26|

Fiż-żewġ kitbiet li ktibt s'issa (din u din) dwar id-dibattitu li jinsab għaddej fuq l-abort qgħadt attent ħafna sabiex ma nintefa' wara ebda wieħed miż-żewġ naħat. U minkejja dan, u ċertament sa meta wasalt biex nikteb it-tieni kitba tiegħi li fiha kkritikajt ċerti aspetti tal-pożizzjoni li ħadet l-Oppożizzjoni, kien hemm uħud li stqarrew li n-nuqqas [...]

Jiskartaw ix-xogħol u jitħallsu xorta waħda?

By
2022-12-01T14:22:50+01:00Thu, 1st Dec '22, 12:40|

Matul terz taż-żmien li fih assistenti soċjali f'Għawdex suppost kienu qed inaddfu d-djar tal-anzjani u jagħmlu l-qadjiet ta' dawk l-anzjani li jgħixu weħidhom, uffiċjalment dawn kienu qed jaħdmu band'oħra. Sadattant, għal kwint taż-żmien, lill-anzjani qalulhom li s-servizzi li jeħtieġu biex ikunu jistgħu jkomplu jgħixu fil-komunità, ma kienux disponibbli. Din id-diskrepanza nduna biha l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar [...]

Il-ġlieda kontra l-mafja Maltija

By
2022-11-06T20:29:07+01:00Tue, 29th Nov '22, 06:59|

Fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, f'isem Repubblika, ħadt sehem f'konferenza organizzata mill-organizzazzjoni non-governattiva Libera li fiha ġie diskuss ir-rwol tas-soċjetà ċivili fil-ġlieda kontra l-mafja madwar id-dinja. Il-laqgħa qed tfakkar l-20 sena (attwalment 22, imma kellhom jiġu posposti l-pjanijiet sentejn ilu minħabba l-imxija Covid) minn dakinhar li ġiet iffirmata l-konvenzjoni ta' Palermo li hi l-istrument legali [...]

Eżempju li kaxkar

By
2022-11-25T12:30:54+01:00Fri, 25th Nov '22, 09:45|

Kien hemm żvilupp ieħor fil-kawża li Repubblika qed tagħmel biex iġġiegħel lill-Kummissarju tal-Pulizija jieħu l-każ tal-Pilatus Bank bis-serjetà. Il-bieraħ il-Qorti Kostituzzjonali bħala Qorti tal-Appell iddeċidiet dwar l-ilment tal-Istat dwar sentenza ta' Qorti Kostituzzjonali Inferjuri li ordnat li s-smiegħ tal-kawża bla dewmien jitneħħa minn quddiem Nadine Lia u jitqiegħed quddiem maġistrat ieħor jew oħra. Għalkemm qablet [...]

L-avukat tal-vittma

By
2022-11-23T14:04:28+01:00Wed, 23rd Nov '22, 13:21|

Ġie f'idejja l-artiklu li kitbet Claudia Calleja fit-Times of Malta li għaqqad flimkien ix-xhur, il-ġimgħat u l-ġranet li spiċċaw bil-qtil kiesaħ u biered minn żewġha ta' Bernice Cassar. Innutajt li l-ġurnalista għamlet riferenza għall-avukat tal-vittma li f'Lulju li għadda kienet irrappreżentat lis-Sinjura Cassar dakinhar li l-qorti ntalbet toħroġ ordni ta' protezzjoni. Nhar il-Ħadd li għadda [...]

Għamel froġa u laħħquh

By
2022-11-16T22:13:01+01:00Wed, 16th Nov '22, 10:32|

Alfred Zammit - hawn mhux qed nirreferi għas-Sindku tal-Belt Valletta - iżda għal dak l-impjegat governattiv skonoxxut li issa leħaq fil-quċċata tal-Financial Intelligence Agency. Għal snin twal kien midħla sewwa ta' din l-aġenzija li rat bosta diretturi ġejjin u sejrin. Bejn id-dħul u l-ħruġ ta' diversi diretturi, huwa għamilha tal-imgħallem. Jiġifieri huwa l-bniedem li kien [...]

Galoppin ta’ Ian Borg huwa wieħed mill-uffiċjali ta’ Transport Malta li f’filmat inqabad isawwat sewwieq

By
2022-11-16T13:58:06+01:00Wed, 16th Nov '22, 09:42|

Renè Antonelli, resident f'Ħad-Dingli - il-kostitwenza ta' dak li kien il-Ministru tat-Trasport - huwa wieħed minn żewġ uffiċjali ta' Tranport Malta li bis-saħħa ta' filmat inqabad isawwat sewwieq ta' karrozza, liema filmat ixxandar il-bieraħ minn Lovin Malta. Jingħad li dan l-inċident seħħ fis-26 ta' Ottubru li għadda. Antonelli kien ingħażel minn Ian Borg biex jaħdem [...]

Raġuni oħra biex jidfnu lill-iskandlu tal-Pilatus Bank taħt it-trab?

By
2022-11-15T11:21:00+01:00Tue, 15th Nov '22, 09:38|

Cartoon by Steve Bonello, see: https://timesofmalta.com/articles/view/islanders-november-13-2022.993960 Il-kittieb, eks attivista Laburista u uffiċjal governattiv Mark Camilleri xandar kitba fil- blog tiegħu fis-sens li Robert Abela kien kera l-villa li għandu fiż-Żejtun lil sinjurun Russu li hu suspettat li kien xaħħam lil Keith Schembri meta dan kien chief of staff biex seta' jakkwista passaport Malti. [...]

Imwettqa ordni tal-qorti: maġistrat oħra flok Nadine Lia ser tisma’ l-provi fil-kawża li għamlet Repubblika dwar in-nuqqasijiet tal-awtoritajiet tal-pulizija fil-każ tal-Pilatus Bank

By
2022-11-14T14:37:29+01:00Mon, 14th Nov '22, 13:26|

Fi żmien jumejn oħra ser ikun hemm maġistrat oħra li ser tisma' t-trattazzjoni tal-avukat ta' Repubblika li ser ifiehem lill-qorti l-għala l-Kummissarju tal-Pulizija Anġlu Gafà xorta waħda naqas li jieħu passi bil-qorti minkejja l-eżistenza ta' provi dokumentati fl-atti ta' inkjesta maġisterjali dwar il-Pilatus Bank. Il-maġistrat il-ġdida hi Claire Stafrace Zammit. Din ħadet post Nadine Lia [...]

Go to Top