Lin-nażisti ma nġerraħhomx

By
2019-08-01T14:50:04+02:00Thu, 1st Aug '19, 08:15|

Il-kelma 'mibgħeda' qed tintuża ta' spiss. Meta nikkritika li xi ħadd, xi drabi niġi mixli li jien bniedem mimli bil-mibgħeda. Din ix-xilja s-soltu tasalli mingħand dawk li lill-politiċi mdorrijin jixgħalulhom ix-xemgħat quddiem ix-xbihat tagħhom u jadurawhom. Allura f'moħħ dawn in-nies, dawk li ma jinżlux għarkupptejhom biex jaduraw lill-politiċi, ta' bilfors jobgħoduhom. Għalihom jew nejja jew [...]