L-hekk imsejjħin soluzzjonijiet ta’ Edward

By
2021-07-22T14:34:59+02:00Thu, 22nd Jul '21, 11:58|

Ma kellniex għalfejn nisimgħuha mingħand tal-Kummissjoni Ewropea biex stajna nifhmu li d-dewmien eżaġerat li hemm fil-qrati tagħna huwa ta' theddida għas-saltna tad-dritt. Id-dewmien fil-ġustizzja huwa n-negazzjoni tal-ġustizzja nnifisha. Nieħdu l-"iskandlu taż-żejt". Lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2013, tal-Malta Today kixfu każ ta' tixħim u ta' korruzzjoni fl-Enemalta fejn għandu x'jaqsam ix-xiri ta' żjut għall-produzzjoni tad-dawl elettriku. Dan [...]