Il-Pulizija kemm ser iddum b’idejha fuq żaqqha?

By
2022-05-02T17:04:46+02:00Mon, 2nd May '22, 12:41|

Il-qorti llum tat sentenza li permezz tagħha qalet li ġurnalist kien irnexxielu sostanzjalment jipprova allegazzjonijiet li huwa kien xandar fl-2016 dwar Neville Gafà. Sadattant, David Lindsey - il-ġurnalist in kwistjoni - m'għadux jaħdem ta' ġurnalist u qed jaħdem f'mestier differenti. Il-kawża li saret kontrih kellha ħafna dewmien. Il-Maġistrat li kien beda jismagħha kien inħatar Imħallef [...]

Semmili l-ismijiet tal-erba’ evanġelisti

By
2022-05-02T17:05:51+02:00Mon, 2nd May '22, 08:55|

It-titlu ta' din il-kitba hi mistoqsija immaġinarja li saret minn preżentatur ta' programm tar-radju. Is-semmiegħa talbet li tingħata ħjiel u l-preżentatur, biex jikkuntentaha, qallha li wieħed mill-erbgħa jismu "John". Allura x'jisimhom it-tlieta l-oħra? U dlonk sparatlu it-tweġiba: "Paul, George u Ringo?" Il-filmat ta' hawn isfel huwa wieħed reali.

Go to Top