It-titlu ta’ din il-kitba hi mistoqsija immaġinarja li saret minn preżentatur ta’ programm tar-radju. Is-semmiegħa talbet li tingħata ħjiel u l-preżentatur, biex jikkuntentaha, qallha li wieħed mill-erbgħa jismu “John”.

Allura x’jisimhom it-tlieta l-oħra?

U dlonk sparatlu it-tweġiba: “Paul, George u Ringo?”

Il-filmat ta’ hawn isfel huwa wieħed reali.