Kif tista’ ma ċċempilx lil Jonathan Attard u tgħidlu jagħtih midalja lil George Tabone?

By
2023-12-20T19:43:59+01:00Wed, 20th Dec '23, 11:38|

Il-gvern qed jinqeda' b'George Tabone “tal-Gram” biex imexxi 'l quddiem l-argument politiku favur it-tneħħija tal-iffriżar temporanju tal-ġid f'każijiet ta' ħasil ta' flejjes maħmuġin. Isimgħuh jitkellem b'ton ta' qsim il-qalb f'intervista mat-Times of Malta li matulha ddeskrieva t-tbatija li għadda minnha wara li ġidu kien ġie ffriżat temporanjament sakemm kien ġie liberat mill-qorti tal-akkużi kriminali li [...]

L-għan ewlieni hu dak li tinkixef l-identità tal-għejjun

By
2023-12-14T13:26:41+01:00Thu, 14th Dec '23, 07:43|

Hi ħaġa tal-mistħija li qed tiġi kontemplata liġi li tagħti s-setgħa lill-gvernijiet sabiex bil-moħbi jissemmgħu fuq il-konversazzjonijiet telefoniċi li jkollhom il-ġurnalisti u qrabathom. Jekk xejn, liġi bħal din tammonta għal indħil serju fil-ħajja privata u tagħti krettu lill-idea falza li kull min jagħżel il-professjoni tal-ġurnaliżmu ikun qed jagħmel xi ħaġa ħażina. Bħallikieku l-professjoni ġurnalistika tiġġustifika [...]

Emendi mfassla apposta biex iservu ta’ tarka għal Joseph Muscat

By
2023-12-11T11:40:18+01:00Mon, 11th Dec '23, 10:55|

Il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Ġustizzja Karol Aquilina għadu kemm xandar stqarrija tal-PN li tesprimi n-nuqqas ta' qbil tal-Partit mal-emendi li l-gvern irid igħaddi fil-liġijiet li jagħtu s-setgħa lill-istat biex jiffriża l-ġid ta' dawk il-persuni li jkunu mixlijin b'ħasil ta' flejjes maħmuġin. L-istqarrija tal-PN tgħid li l-gvern irid bilġri jgħaddi l-emendi mill-Parlament “għal raġunijiet li huma ovvji [...]

Repubblika tal-banana li tbierek is-serq u l-korruzzjoni

By
2023-12-04T11:35:27+01:00Mon, 4th Dec '23, 08:31|

Huwa minnu li, sakemm in-natura umana tibqa' dik li hi, ser ikun hemm ukoll it-tentazzjoni għat-twettiq tal-korruzzjoni. Saħansitra anki jekk din il-korruzzjoni tieħu forma xi ftit jew wisq sofistikata. U l-korruzzjoni taf tkun agħar jekk din titwettaq b'mod sfaċċat. Għaliex min ixaħħam fuq xi kuntratt pubbliku maħsul bis-saħħa ta' diversi strutturi offshore jaf jidher ferm [...]

Go to Top