Partit li, sa barra, m’huwiex setta?

By
2024-03-13T19:28:38+01:00Wed, 13th Mar '24, 13:12|

L-istorja li fi ħdan il-Partit Laburista hemm id-diżgwid dwar ir-ritorn fix-xena politika ta' Joseph Muscat hi aħbar tajba għall-Partit Laburista stess. B'dan mhux qed nirreferi għas-sodisfazzjon li ħassew xi politiċi Nazzjonalisti hekk kif feġġet din l-aħbar. In-Nazzjonalisti jistgħu forsi jikkunslaw li ċertament m'għandhomx monopolju fejn għandu x'jaqsam id-diżgwid intern. B'dan irrid infisser li jekk huwa [...]