Attivisti dwar id-drittijiet tan-nisa jgħidu li l-akkużi dwar vjolenza domestika jeħtieġ li jiġu investigati. X’għandha xi tgħid Simone Cini?

By
2019-01-06T08:41:06+00:00Fri, 4th Jan '19, 12:10|

Il-bieraħ filgħaxija il-Konfederazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonjiet tan-Nisa ħarġet stqarrija li tgħid li, hu min hu l-akkużat, kull akkuża ta’ vjolenza domestika għandha tittieħed bis-serjetà u tiġi investigata. “Min hu vittma tal-vjolenza domestika jeħtieġ li jkollu ħafna kuraġġ biex jasal biex jagħmel rapport u biex jipprova jtemm is-swat. Għal din ir-raġuni, dawk li jallegaw li qalgħu s-swat [...]

Erba’ biċċiet bloggers

By
2019-01-04T13:00:59+00:00Thu, 3rd Jan '19, 17:37|

Pierre Portelli għandu raġun biex ibiegħ. Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex dawk il-qabda bloggers li jippretendu li l-Partit huwa tagħhom. Ċertament li m'huwiex tagħhom. L-istqarrija li għamel illum fil-Facebook m'hi xejn ħlief attentat biex it-tifħir li ngħata Adrian Delia dwar il-karattru tiegħu kemm mill-eks-sieħbu fl-uffiċċju legali li kellu, kif ukoll minn ħatnu, jiġi trasferit għax-xena politika. Mhux [...]

Ġirja lejn il-qiegħ

By
2019-01-04T12:59:41+00:00Thu, 3rd Jan '19, 09:49|

Fl-2015 Anton Borg, dak iż-żmien President tal-Kamra tal-Kummerċ, kien laqa' lil Simon Busuttil flimkien ma' delegazzjoni tal-PN sabiex jiġi diskuss il-programm ekonomiku tal-Partit. M'għandniex xi ngħidu, l-Oppożizzjoni kienet qed tipprova twassal il-messaġġ li hi gvern alternattiv. Iżda Anton Borg espriema ruħu fuq affarijiet oħra: “fejn tidħol il-governanza tajba, is-saltna tad-dritt u l-livelli, m'għandu qatt ikun [...]

Mistoqsija li għadha mhux imwieġba

By
2019-01-02T16:07:45+00:00Wed, 2nd Jan '19, 14:57|

Lejliet l-ewwel tas-sena n-National Public Radio tal-Istati Uniti xandar link dwar stejjer importanti li seħħew fl-2018 li setgħu qabżu lill-qarrejja u lis-semmiegħa f'nofs "iċ-ċiklu ta' aħbarijiet li kellna matul din is-sena". Ċerti stejjer huwa bil-wisq importanti biex inħalluhom jiġu njorati saħansitra anki fi żmien meta Donald Trump qed jisfida l-kunċetti bażiċi tal-filosofija liberali tal-punent. It-titlu [...]

Qed innaffru lil tal-Kuwajt

By
2019-01-02T16:07:05+00:00Wed, 2nd Jan '19, 10:02|

Then Foreign Minister George Vella visiting the Emir of Kuwait al-Sabah in 2015 Kien hemm żmien meta tal-Kuwajt kienu saru jafu b'Malta meta l-Malti li kien il-President tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti kien qabeż għalihom hekk kif l-Iraq invada u okkupa lil pajjiżhom. The Arab Times — ġurnal bl-Ingliż tal-Kuwajt — jinsab imħasseb minħabba raġunijiet oħra. [...]

Dawn m’huma xejn ħlief allegazzjonijiet

By
2019-01-02T16:06:31+00:00Wed, 2nd Jan '19, 09:29|

Rob Porter with Donald Trump. Picture: Reuters. F'dik li hi kontabilità pubblika, l-White House ta' Donald Trump żgur m'hix xi waħda li tagħti l-eżempju tajjeb li wieħed jistenna. Insejtuh dan l-episodju li seħħ sena ilu? Huwa biss wieħed fost ħafna. David Sorensen kien irriżenja mill-kariga tiegħu fil-White House bħala kittieb tad-diskorsi wara li martu allegat [...]

Għada, għada u għada

By
2019-01-02T16:05:47+00:00Wed, 2nd Jan '19, 08:52|

Tgħid kumbinazzjoni? Hekk kif tal-PN qed jipprovaw ixejjnu s-suspetti li l-Partit qed jimita lil tal-Labour minflok joħroġ b'ideat oriġinali, dritt joħroġ Adrian Delia b'diskors tal-aħħar tas-sena jirrepeti s-slogan tal-Partit Laburista. Huwa minnu li ħadd m'għandu jkollu xi monopolju fuq il-kliem "Malta ta' għada". Iżda possibbli li m'hemmx xi alternattiva li jista' jagħmel użu minnha l-PN [...]

Konrad Mizzi tilef argument fil-Qorti llum. Xorta sejjer jixxala.

By
2019-01-02T06:53:48+00:00Mon, 31st Dec '18, 17:45|

Konrad Mizzi ma rnexxilux iwaqqaf lill-Qorti tal-Appell Kriminali milli tisma' l-appell tiegħu minn sentenza ta' qorti inferjuri li kienet ordnat li għandha ssir inkjesta kriminali dwar l-involviment tiegħu fil-Panama Papers u dan sakemm tinqata' kawża pendenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali dwar l-ilment li għamel li nkisrulu d-drittijiet fundamentali tiegħu mill-istess gvern li minnu jifforma parti. Naf [...]

Repubblika: Persuni pubbliċi għandhom jagħtu eżempju tajjeb

By
2018-12-31T17:26:03+00:00Mon, 31st Dec '18, 17:26|

Stqarrija ta' Repubblika illum: Repubblika tisqarr li persuni f’karigi pubbliċi għandhom ikunu ta’ eżempju pożititiv għall-bqija taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin billi f’kull waqt, sew fir-rwol pubbliku tagħhom kif ukoll fil-ħajja privata tagħhom iġibu ruħhom b’mod skont l-ogħla kriterji ta’ imġiba. Pajjiżna jixraqlu li jkollu politiċi u persuni f’karigi pubbliċi li jimxu skond l-ogħla standards ta’ [...]

Adrian Delia kollu kemm hu

By
2018-12-31T07:48:57+00:00Sun, 30th Dec '18, 17:39|

X'jagħmel Adrian Delia biex jirribatti l-akkużi li għamlitlu martu stess li jagħmel l-arja magħha? Imurlek fuq ir-radju tal-partit li jinsab taħt il-kontroll strett tiegħu u jagħmel l-arja ma' min jażżarda jitkellem dwar dawn l-akkużi. Mhux l-ewwel darba li, kull meta jsib ruħu dahru mal-ħajt, rrikorra għat-teatrini u, b'ħafna għajjat u tisbit fuq sidru, jgħid li [...]

Araw sena ilu tal-PN xi stennew li jagħmel uffiċjal pubbliku li ġie mixli bi vjolenza fuq martu fi żmien il-Milied

By
2018-12-31T07:47:04+00:00Sun, 30th Dec '18, 17:04|

Ipokresija li bil-kemm tista' titwemmen. Is-sena li għaddiet nhar l-Ewwel tas-Sena Joe Mikallef xandar dan ir-rapport ta' Net News dwar ir-rapport li kienet għamlet mart Mario Tonna mal-puliziija fit-28 ta' Diċembru 2017 li fih xliet lil żewġha li taha daqqa bir-ras. Dak iż-żmien Mario Tonna kien Assistent Kummissarju tal-Pulizija. Ir-rapport li sar lill-pulizija minn mart [...]

Qegħdin taraw fuqxiex jinsab mitluf il-PN?

By
2018-12-31T07:45:09+00:00Sat, 29th Dec '18, 21:34|

Nhar il-Milied filgħaxija int qrajt storja fuq dan il-blog li lejlet il-Milied Adrian Delia ppreżenta rikors urġenti fil-Qorti fejn talab li jingħata aċċess għal uliedu u dan wara matul 11 il-ġimgħa sħaħ kien ra biss lil waħda minn uliedu meta din kienet talbet li tarah. Fuq il-jumejn ta' wara int qrajt fuq dan il-blog li [...]

GUEST POST: Tal-PN jeħtieġ li jqumu mir-raqda

By
2018-12-31T07:42:50+00:00Fri, 28th Dec '18, 14:52|

Xi ftit jew wisq naqbel ma' dan l-awtur. Ħlief li naħseb li n-nies kollha f'dan ir-ritratt għandhom ir-responsabbilta' li tathom elezzjoni biex jaġixxu. In-nies għandha raġun: Adrian Delia rebaħ postu b'elezzjoni. Daqs tant ieħor Robert Arrigo, David Agius, Clyde Puli, Mark Anthony Sammut, Kristy Debono, David Stellini, Roselyn Borg Knight u David Camilleri. Parti mix-xogħol li ġew eletti għalih hu li jerfgħu meta jinħoloq vojt, jew meta hekk messu jiġri. The people who have the duty to protect the Nationalist Party Meta fl-1974 il-Partit Nazzjonalista emenda l-istatut tiegħu, dan kien sar bl-iskop speċifiku li tinfirex is-setgħa fil-partit b'mod uwsa' fost mexxejja oħra tal-partit. Din ma kienet xejn ħlief reazzjoni għas-setgħa indiskussa li Borg Olivier kellu fil-partit fis-snin sittin u sa kmieni fis-snin [...]

Adrian Delia għandu jidħol daħla fih innifsu

By
2018-12-31T07:39:30+00:00Thu, 27th Dec '18, 17:40|

X'aktarx li dawk ta' madwaru m'humiex se jagħtuh dan il-parir. Is-sens komun ilu żmien mhux ħażin li abbanduna il-kuriduri tad-Dar Ċentrali fejn bħalissa qed tiddomina mentalità ta' assedju u sitwazzjoni fejn ir-realta' twarrbet fil-ġenb. Ċertament lanqas is-segwaċi numerużi tiegħu m'huma se jtuh dan il-parir. Dawn ikunu qed jagħmlu xogħolhom meta juruh l-appoġġ kemm fil-maltemp kif [...]

Mit-tjubija ta’ qalbhom

By
2018-12-27T16:39:11+00:00Thu, 27th Dec '18, 10:44|

Tiġri kull sena bħall-indiġestjoni li taqbdek wara li tkun kilt ikla papali. Ninqalgħu ħafna biex nissodisfaw ruħna bil-ġenerożità tagħna stess wara li jkunu nġabru l-miljuni fl-Istrina għall-Community Chest Fund biex il-ġabra tagħmel tajjeb għall-ispejjeż ta' dak li l-gvern jonqos li jerfa' r-responsabbilta' għalih. Ejjew nassumu li €7 miljun huma biżżejjed biex jagħmlu tajjeb. Ċertament m'humiex [...]

X’nagħmlu bl-‘Għedewwa tal-Istat’?

By
2018-12-27T16:36:10+00:00Thu, 27th Dec '18, 10:09|

Robert Musumeci mhux soltu li jkun ċar f'kitbietu. Ħafna drabi dak li jikteb jirrifletti t-taħwid u t-tgerfix ta' moħħu u jkun kundizzjonat mil-lealtajiet konfliġġenti li għandu. Il-bieraħ fi tweet, lill-kritiċi tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista b'ittri kapitali sejjħilhom "GĦEDEWWA TAL-ISTAT". Inkredibbli kif dawk li ma jistgħux iġerrħu li jinsabu f'minoranza baqgħu jattakkaw lil min ġie elett demokratikament. [...]

Għaliex proprju fil-Milied?

By
2018-12-27T16:34:16+00:00Wed, 26th Dec '18, 09:25|

Jidher li jeżistu r-raġunijiet il-għala dan kollu qed iseħħ matul il-festi tal-Milied. Waqt intervista kontrollata fuq programm speċjali tal-Milied, Adrian Delia tkellem il-proċeduri ta' separazzjoni li jinsab għaddej minnhom ma' martu għaliex ħass li din l-intervista setgħet trabbaħlu s-simpatija tal-votanti. F'okkażjonijiet u f'laqgħat politiċi oħrajn, huwa irrifjuta li jwieġeb mistoqsijiet dwar il-proċeduri tas-separazzjoni. Kulmeta kien [...]

Nickie Vella de Fremeaux lil Peppi Azzopardi tgħidlu li fl-intervista li għamel lil Adrian Delia ma ntqalitx il-verità

By
2018-12-27T16:40:33+00:00Tue, 25th Dec '18, 21:21|

F'intervista li saritlu nhar il-Ġimgħa waqt il-programm Xarabank, Adrian Delia wieġeb għal mistoqsijiet ta' Peppi Azzopardi dwar il-proċeduri ta' separazzjoni minn martu li jinsab għaddej minnhom u spjega f'dan il-Milied iż-żmien li qed jagħmel bogħod mill-familja huwa ta' niket kbir għalih. Meta kellem lil The Sunday Times of Malta, Adrian Delia, filwaqt li talab biex [...]

In-nies ma tifhimx x’inhu miljun

By
2018-12-24T12:53:00+00:00Sun, 23rd Dec '18, 08:44|

Il-gvern qed jirrifjuta li jxandar id-dettalji dwar kemm se jibdew jitħallsu l-imħallfin u l-maġistrati wara li laħaq ftehim magħhom. X'aktarx li se jibdew jaqilgħu madwar €100,000 fis-sena - ċifra li għal bosta tfisser ħafna flus. M'għandniex xi ngħidu, dawk li jaħsbuha b'dan il-mod m'humiex imħallfin. Lanqas m'huma professjonisti veterani mgħallma mimlijin esperjenza u li m'għażlux [...]

L-ixxurtjat

By
2018-12-24T12:54:05+00:00Sun, 23rd Dec '18, 08:13|

Tal-Malta Today illum kitbu li Adrian Delia rċieva l-rigal tiegħu tal-Milied. Il-perċentwali ta' dawk li jafdawh "spara 'l fuq" u, skond il-ġurnal, dan ġara' għaliex l-istrateġija tal-PN, li permezz tagħha l-Partit għamel kampanja b'saħħitha dwar 17 Black u b'hekk ingħaqad mal-"fazzjoni ta' Simon Busuttil", inlaqgħet minn nies. Fi kliem ieħor, qalulu li l-mod l-antik jaqta' [...]