Id-deċiżjoni tal-union tat-tobba li tieħu xi forma ta’ azzjoni bi protesta kontra t-trasferiment ta’ tlieta mill-isptarijiet tagħna lil kumpanija Amerikana li tagħmel il-qligħ u li ma nafux min hi, hija kompletament ġustifikata. Ovvjament tal-MAM issa jistgħu jistennew li jdabbruha waħda u sew min-naħa tal-midja kkontrollata mil-Labour u anke minn parti kbira mill-pazjenti li f’isimhom, fil-verità, trid issir il-protesta.

Il-MAM għandha tikkwota d-diversi ftehim kollettiv li ffirmat u l-impenji li l-gvern intrabat bihom magħha u li issa qed jiksirhom. Minħabba li hawnhekk qed nitkellmu dwar relazzjonijiet industrijali, irid ikun hemm xi ġustifikazzjoni legali biex tittieħed azzjoni. Imma dawn huma kollha pretesti, u meta ngħid hekk qed inkun ġenwin.

Il-gvern m’għandux għalfejn ikun injora l-obbligu tiegħu li jikkonsulta biex xi ħadd jiġbidlu l-attenzjoni b’qawwa kbira li l-azzjonijiet tiegħu huma attakk fuq id-dritt tagħna li jkollna aċċess għal kura medika ta’ kwalità.

B’dak li għamel, il-gvern m’għadux aktar f’pożizzjoni li jwiegħed futur sabiħ b’servizzi tas-saħħa bla ħlas ta’ livell dinji fl-Isptar San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex. Bħal fil-każ ta’ mara jew raġel li jinqabdu jqarrqu bis-sieħba jew is-sieħeb tagħhom, issa għalxejn iwiegħed aktar għax l-ebda wegħda mhi se titwemmen.

Il-MAM għamlet minn kollox biex tieħu l-aħjar li tista’ mill-privatizzazzjoni tal-VGH. Ma kinitx kuntenta biha imma minħabba li mhix marbuta ma’ xi twemmin Soċjalista partikolari ma bdiet l-ebda kruċjata kontra s-sempliċi kunċett li jkollna sptarijiet pubbliċi mmexxija mill-privat. Għal mument insew dan il-każ u ppruvaw immaġinaw x’kienet tagħmel il-General Workers Union kienu din l-idea stupida ħareġ biha gvern tal-PN. Imma dak, apparti!

Il-MAM kienet paċenzjuża u tat ċans. Qagħdet fuq il-ftehim iffirmati u fuq l-impenn tal-gvern u l-fatt li dawn kollha saru in bona fede. Imma wara sentejn ta’ paraliżi, il-kura tas-saħħa tagħna ma għamlet assolutament l-ebda progress.

Il-MAM fehmet ukoll li l-gvern jistma biss l-impenji li jkun daħal għalihom sakemm dawn joħolqu l-opportunità ta’ ċerimonji manipulati, tbissim, mużika tgħajjat u dwal qawwija proġettati fis-sema. Ladarba jiġu ffirmati, il-kuntratti mbagħad jinħbew u fil-maġġor parti tagħhom jiġu injorati.

Fil-każ tal-VGH il-gvern għandu d-dritt u d-dmir li jieħu lura l-konċessjoni. Jekk irid jippersisti fl-iżball li jipprivatizza l-isptarijiet għandu almenu jibda mill-ġdid u jippermetti li jkun hemm kompetizzjoni ġdida b’offerenti ġodda. Forsi din id-darba ssir l-għażla t-tajba.

Illum kulħadd jammetti li l-VGH kienu għażla ħażina. U minkejja f’dan, qed inħalluhom jagħżlu huma stess lil min se jeħdilhom posthom.

Hemm ħafna li lili jieħdu gost ifakkruni li tal-Arriva ma rnexxewx bħala kumpanija li tipprovdi t-trasport pubbliku f’Malta. F’dak il-każ il-gvern ma talabx lilhom biex isibu lil xi ħadd ieħor biex jeħdilhom posthom. Li għamel il-gvern kien li qabad u ħa l-konċessjoni tat-trasport pubbliku lura f’idejh, ħaddem is-servizz hu għal ftit żmien u mbagħad qabbad kuntrattur ġdid wara li nħarġet sejħa ġdida għall-offerti.

Kull premessa minn dawn iġġorr magħha kumplessitajiet dibattibbli li hawnhekk qed jiġu ssimplifikati. Imma ma hemm l-ebda dubju li kuntrattur li jkun falla m’għandux jitħalla jagħmel il-qligħ mill-falliment tiegħu u jorbot lill-kumplament tal-pajjiż b’relazzjoni li tista’ tkun waħda li ma taħdimx bħal ta’ qabilha, jekk mhux agħar.

Huma l-pazjenti u dawk li jistgħu jkunu pazjenti fil-futur li messhom qed jieħdu azzjoni fuq it-trasferiment tat-tliet sptarijiet lil Steward. Jekk xi darba tul il-100 sena li ġejjin int tista’ tiġi bżonn il-kura medika – taħseb li xi darba jew oħra mhux se tiġi bżonn? – u jekk mit-taxxi tiegħek se tkun qed titħallas parti minn din il-froġa – jekk mhux il-każ, allura qed tagħmel xi ħaġa ħażina – allura l-gvern qed jinjora l-interessi tiegħek bid-deċiżjoni li jabdika mid-dmir tiegħu li jintervjeni f’dan il-każ.

Int messek qed tipprotesta.

Jekk il-MAM qed tagħmel dan f’ismek, dan qed tagħmlu għax bħala union hi tinsab fiċ-ċentru ta’ din il-kwistjoni l-ħin kollu waqt li int tippreferi ma taħsibx dwar il-possibilità li xi darba tista’ tiġi bżonn il-kura medika.