Ir-rabta ma’ Malta tan-negozjant Slovakk li hedded lill-ġurnalist maqtul

By
2018-07-19T12:11:43+02:00Mon, 26th Feb '18, 18:07|

Fost it-toroq li probabbli tieħu l-inkjesta li qed issir dwar l-assassinju tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u t-tfajla tiegħu aktarx li jkun hemm investigazzjoni dwar dak kollu li kien involut fih in-negozjant magħruf Slovakk Marian Kočner. Skont rapport f'The Spectator tal-lum, f'Settembru li għadda Ján Kuciak ħa azzjoni kriminali kontra Marian Kočner, talli heddu. Kočner kien is-sid [...]

Tolleranza żero għall-korruzzjoni

By
2018-02-28T08:16:35+01:00Mon, 26th Feb '18, 16:51|

Nhar il-Ġimgħa se nkun imsiefer fuq impenn li kien ilu ppjanat, imma l-protesta li se jagħmlu Il-Kenniesa fil-Belt Valletta bit-tema 'il-ġurnaliżmu mhux reat' verament jixirqilha l-appoġġ ta' kull min jista' jattendi għaliha. Anke l-għaqda Reporters without Borders se tkun preżenti. Għax anke ħajjithom inbidlet bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. U inqas minn 5 xhur wara, [...]

Tifsira tal-kelma “ġennata”

By
2018-02-26T18:13:12+01:00Mon, 26th Feb '18, 12:50|

Kont naħseb li nista' nimmaġina x'iħossu l-propagandisti u l-istrateġisti ta' min ikun jinsab minn taħt fis-sondaġġi huma u jaraw ebda ċaqlieq 'il fuq fl-appoġġ. L-istrateġisti tal-PN ma setgħux sabu wisq fuqhiex jistgħu jittamaw wara li t-Torċa xandret is-sondaġġi tagħha. Jew forsi m'għadnix nista' nimmaġina dawn l-affarijiet. Vantaġġ ta' 25 punt diffiċli li jingħeleb. Dan huwa [...]

Ġurnalist investigattiv Slovakk assassinat: kien jirrapporta dwar il-korruzzjoni f’pajjiżu

By
2018-02-28T08:16:00+01:00Mon, 26th Feb '18, 12:14|

Jan Kuciak, ġurnalist Slovakk ta' 27 sena, instab mejjet flimkien mas-sieħba tiegħu fid-dar tiegħu barra Bratislava. Huma ġew assassinati b'tiri ta' arma tan-nar fi qtil li kollox jindika li hu marbut max-xogħol tiegħu bħala ġurnalist. L-aħħar storja li investiga Kuciak kienet dwar is-suspetti ta' frodi fit-taxxa b'rabta ma' kumpless ta' appartamenti lussużi fi Bratislava. Is-sena [...]

‘Xhud tal-istat’: meta kompliċi jikxef il-provi

By
2018-02-28T08:18:24+01:00Sat, 24th Feb '18, 17:17|

Tlett irġiel issa ilhom jinżammu ftit inqas minn tliet xhur il-ħabs fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Skont dak li nafu s'issa jidher li kienu huma li poġġew bomba fil-karozza ta' Daphne u splodewha biex joqtluha. B'hekk wettqu d-delitt li ġew ikkummissjonati minn xi ħadd ieħor. Dak ix-xi ħadd ieħor ma nafux min hu. Mill-inqas [...]

L-alla tal-flus

By
2018-02-28T08:22:06+01:00Thu, 22nd Feb '18, 09:00|

Din il-ġimgħa ktibt dwar rapport li sar minn entità Ewropea non-governattiva u li jittratta dwar il-kompliċità ta' pajjiżi Ewropej f'sistema ta' ġbir ta' taxxi dinjija li qiegħda tisraq lill-foqra u tħaxxen bwiet is-sinjuri. Qed isir sforz biex tingħata bixra etika lil min jiskansa l-ħlas tat-taxxi u l-evażjoni tat-taxxa. U l-għoti ta' din il-bixra m'hi xejn ħlief attentat biex [...]

G Farrugia Calleja: Għax kollox jgħaddi

By
2018-02-22T18:31:21+01:00Wed, 21st Feb '18, 20:16|

Miktub mill-mistieden George Farrugia Calleja: Skont il-MaltaToday, u ladarba ma kien hemm l-ebda ċaħda, allura nifhem li dak li nkiteb huwa minnu, il-Maġistrat Consuelo Scerri Herrera ġiet eletta minn sħabha biex isservi fuq il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Il-funzjoni prinċipali ta' din l-istituzzjoni stmata, li mhix magħrufa għal xi entużjażmu partikolari biex tagħmel pubbliċi l-materji li tiddiskuti [...]

Bajja tal-pirati

By
2018-02-23T16:48:55+01:00Wed, 21st Feb '18, 15:31|

It-twissija ta' Manfred Galdes li l-infurzar ineffettiv tal-liġijiet fis-settur finanzjarju qed jagħmlilna l-ħsara f'għajnejn il-kumplament tad-dinja ġiet ripetuta - bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin - mill-Kap Eżekuttiv tal-HSBC Bank Malta. Andrew Beane l-ewwel kien qed jindirizza lil dawk li għandhom l-ishma fil-bank, u mbagħad aktar tard spjega f'aktar dettall lil Keith Micallef dak li [...]

Allura min hu fid-dmir li jiċċaqlaq?

By
2018-02-25T20:33:06+01:00Wed, 21st Feb '18, 11:09|

Jekk jogħġobkom segwu l-intervista li Jacob Borg għamel lill-Ispettur Ian Abdilla. Din l-intervista fakkritni f'programm televiżiv li kont inħobb insegwi bl-isem Mai Dire Gol. Dan il-programm suppost kien jittratta dwar il-futbol iżda b'xorti tajba mal-futbol ma tantx kellu x'jaqsam. Kienu juri brani minn intervisti televiżivi ma' players u ma' coaches u dawn il-brani kienu mbagħad [...]

Bejgħ tal-passaporti “biex jakkomoda lill-ħassiela ta’ flus maħmuġin u lill-evażuri tat-taxxi” – OECD

By
2018-02-24T17:03:54+01:00Wed, 21st Feb '18, 08:51|

L- OECD għadha kemm xandret rapport konsultattiv li jwissi kontra l-bejgħ tal-passaporti u jsostni li dan il-bejgħ qed iwassal għall-ħasil ta' flus maħmuġin u għall-evażjoni tat-taxxi. Ninsab konxju tal-fatt li jekk nagħmlu lira minn fuq dahar dawk li jaħslu l-flus maħmuġin u l-evażuri tat-taxxa, għalina qisu ma ġara' xejn iżda għall-inqas għandna nkunu onesti magħna nfusna jekk mhux [...]

L-isfida SLAPP

By
2018-02-23T17:58:53+01:00Wed, 21st Feb '18, 07:42|

Id-deputat parlamentari tal-PN Jason Azzopardi ftit ilu kien ippreżenta abbozz ta' liġi bil-għan li l-infurzar mill-Qrati Maltin ta' kawżi dwar malafama fi Qrati barranin ma jkunx legalment permissibbli. Liġi bħal din teżisti f'dawk il-pajjiżi li jħarsu lill-ġurnalisti tagħhom mill-effett kexkiexi ta' kawżi ta' libell li jsiru minn kumpanniji għonja f'pajjiżi fejn l-ispejjeż legali jkunu tali li diffiċli ħafna li [...]

Manfred Galdes dwar l-impunità f’Malta

By
2018-02-23T16:51:28+01:00Tue, 20th Feb '18, 16:52|

Kemm ilu li spiċċa mill-FIAU, Manfred Galdes ma tkellimx ħafna pubblikament. Huwa kien irriżenja meta kienu għaddejjin l-investigazzjonijiet fuq Konrad Mizzi u qatt ma kien spjega r-raġuni 'l għala kien għażel li jaħdem fis-settur privat. B'mod speċjali r-raġuni għaliex kien għamel dan f'dak iż-żmien patikolari. Illum tkellem f'konferenza fl-istess kamra ma' Ian Abdilla. Lill-udjenza li kellu quddiemu Ian [...]

Il-libertà hi…

By
2018-02-23T16:47:28+01:00Tue, 20th Feb '18, 13:23|

F'dan ir-rapport tat-Times of Malta dwar il-billboards illegali issib l-informazzjoni kollha li tinħtieġ jekk għadek qed tħossok impressjonat bl-insistenza tal-gvern li meta neħħa l-billboards tal-#occupyjustice li kienu qed jikkritikawh, għamel dan biex jinforza l-liġi. L-infurzar diskriminatorju tal-liġi hu illegali. Il-liġi mhix magħmula biss mill-kapitlu jew il-vers li jaqrawlek il-bullies armati bir-revolver li jiġu bit-trakkijiet mikrija biex [...]

Disprezz

By
2018-02-20T12:43:25+01:00Tue, 20th Feb '18, 09:09|

Bil-mod il-mod tiela' fil-wiċċ informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet li ntrabat bihom il-gvern għas-servizzi nazzjonali tas-saħħa. Issa qed nintebħu li l-operatur  ta' tlieta mill-isptarijiet tagħna lanqas kellu minn fejn iħallas il-pagi tat-80 impjegat li kellu u dan minkejja l-fatt li tħallas għexieren ta' miljuni li ħadd ma jaf fejn marru u saret ipoteka favur bank li jaħdem fil-qasam agrikolu. [...]

Oġġett għandu dejjem jissejjaħ b’ismu

By
2018-02-20T09:33:00+01:00Mon, 19th Feb '18, 18:28|

Adrian Delia illum mar il-Qorti u talab it-tħassir tal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet. Strettament qed jitlob it-tħassir tal-konċessjoni ta' art pubblika. Bil-liġi, kull membru parlamentari jista' jirrikorri għall-Qorti biex jingħata rimedju jekk l-art pubblika konċessa jirriżulta li m'hix tintuża skond il-kundizzjonijiet tal-konċessjoni kif mfassla mill-Parlament. Tajjeb. L-oppożizzjoni qiegħda tagħmel dak li messu għamel il-gvern minn jeddu: jiġifieri malli ntebaħ li, fl-isfond tal-falliment finanzjarju tal-Vitals, [...]

L-għira tad-dinja? Mhux tant.

By
2018-02-19T14:45:54+01:00Mon, 19th Feb '18, 14:45|

  L-Abwehrmechanismen klassiku biex nirrazzjonalizzaw il-kritika internazzjonali għall-kleptokrazija f'Malta huwa li "l-barranin li jikkritikawna, qed jgħiru għalina". Min ma jridx ikollu lil Joseph Muscat bħala l-Prim Ministru jekk fost il-bqija dan iroddlu tkabbir ekonomiku mingħajr interruzzjoni, taxxi baxxi u surplus fil-baġit? Tidher biċċa affari tajba, imma lil hinn mill-apparenza ssib li jekk timita dak li [...]

Id-dinja qed issegwi kulma qed jiġri

By
2018-02-20T09:29:54+01:00Mon, 19th Feb '18, 13:05|

Moviment tas-soċjetà ċivili li twaqqaf wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia jixtri spazju fuq 3 billboards li qabel kienu qed jintużaw biex jirreklamaw il-birra u offerti ta' vaganzi barra minn Malta. S'hawnhekk fil-midja lokali dan ma qanqal l-ebda interess partikolari. Il-Gvern ineħħi l-billboards f'inqas minn 12-il siegħa. U l-istorja ddur id-dinja. Il-Politico rrappurtatha dalgħodu u [...]

Kollox ta’ taħt fuq

By
2018-02-19T15:20:45+01:00Mon, 19th Feb '18, 12:46|

David Casa dalgħodu ħareġ mill-għatba tal-Qorti qisu mhux hu. Ma kienx liebes il-manetti li jrid ilibbislu Manwel Mallia. S'issa. Huma bosta li jistaqsu kif inhi dil-biċċa li donnu Joseph Muscat igħaddiha lixxa f'kollox. X'aktarx jiġri hekk għax jinqeda' b'riġment ta' qaddejja u ta' lagħqa biex jitkellmu u jaġixxu b'mod skandaluż. Inqeda' b'kunsillier tal-Belt Valletta biex jipprova jeħles mill-mafkar ta' Daphne [...]

Go to Top