M’għandux aktar bżonn tal-pedana tax-xhieda

By
2019-06-19T08:30:19+02:00Tue, 18th Jun '19, 14:08|

Għalkemm xi ġimgħat ilu kien ta l-impressjoni li kien ser jattendi l-qorti biex ikun jista' jixhed in kontro-eżami, dalgħodu Pierre Portelli naqas li jidher "għaliex ma kienx ġie notifikat". Iżda l-fatt li ma kienx ġie notifikat u naqas li jitla' l-qorti ma żammux milli jikteb kliem mimli sarkażmu fil-Facebook. Iżda dan huwa l-Facebook u mhux [...]

Meta “relazzjoni professjonali” tista’ tfisser “korruzzjoni”

By
2019-06-27T14:21:51+02:00Tue, 18th Jun '19, 08:20|

Kien pjaċir tiegħi li attendejt il-bieraħ għall-marċ msejjaħ mill-Moviment Graffitti b'solidarjetà ma' dawk kollha li spiċċaw bla saqaf fuq rashom bi protesta kontra r-regħba ta' min qed iwettaq proġetti ta' kostruzzjoni li huma l-kaġun tas-sitwazzjoni mwiegħra li issa sabu ruħħom fiha. Id-diskors li għamel Wayne Flask ma kienx biss wieħed letterarju. Kien ukoll karba msejsa [...]

Riżenja? X’riżenja?

By
2019-06-19T08:30:43+02:00Tue, 18th Jun '19, 08:05|

Għandu mnejn ikun jum interessanti fil-qorti llum. Lil Pierre Portelli għandha ssirlu kontro-eżami fil-kawża li jien kont għamilt f'Awwissu li għadda kontra l-PN għar-raġuni li huwa - b'ammissjoni tiegħu stess - iddeċieda li ma jxandarx stqarrija b'risposta għal rappurtaġġ qarrieqi minn naħa ta' Net TV. Dawn kienu qalu li jien kont gdibt dwar Adrian Delia [...]

Go to Top