Komdu bl-impunità li hawn

By
2019-06-13T15:02:15+02:00Wed, 12th Jun '19, 19:03|

L-Oppożizzjoni tat indikazzjoni li m'hix bi ħsiebha tappoġġja abbozz tal-liġi li ressaq il-gvern biex bis-saħħa ta' emenda fil-Kostituzzjoni jinqasam fi tnejn ir-rwol tal-Avukat Ġenerali, u jinżamm u jissaħħaħ il-kontroll li għandu l-prim ministru fuq dawk l-istituzzjonijiet li suppost għandhom is-setgħa li jikkontrollaw l-imġieba tiegħu. Din hi aħbar tajba għaliex bis-saħħa ta' dan l-abbozz sitwazzjoni li [...]

Il-Qorti mitluba tordna lil Ministri li jxandru s-sors tal-kwotazzjoni mill-parti mhux imxandra tar-rapport tal-inkjesta Egrant

By
2019-06-13T15:03:10+02:00Wed, 12th Jun '19, 13:48|

Repubblika ippreżentat rikors li fih talbet lill-qorti tordna lill-Ministri Konrad Mizzi, Edward Scicluna u Chris Cardona jgħaddulha kopja tad-dokument li kienu kkwotaw minnu fil-proċeduri tal-qorti li jifforma parti minn estratt tar-rapport tal-inkjesta Egrant li għadu ma ġiex ippublikat. Infakkar li l-Avukat Ġenerali kien xandar madwar 50 mill-1,500 paġna tar-rapport tal-inkjesta, għalkemm kopji tar-rapport kienu ġew [...]

Wasal fit-tmiem

By
2019-06-13T15:04:02+02:00Wed, 12th Jun '19, 13:13|

Wieħed għandu mnejn jasal għall-konklużjoni li t-tmexxija qasira u mimlija skossi ta' Adrian Delia waslet biex tintemm. Iżda bis-saħħa ta' wirja ta' kunfidenza żejda, Delia xorta waħda qed jipprova jagħti l-impressjoni li għad jista' jibqa' jferfer fil-wiċċ. Fil-laqgħa tal-bieraħ tal-Grupp Parlamentari, saħansitra lanqas il-viċi kapijiet tal-PN ma qabżu għalih. Jidher li Robert Arrigo u David [...]

Go to Top