M’hemm ebda qanpiena oħra x’tinstema’

By
2020-11-03T21:32:45+01:00Tue, 3rd Nov '20, 14:21|

L-avukati ta' Yorgen Fenech ipprotestaw mal-Imħallfin li qed imexxu l-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u stqarrew li il-prinċipju li wieħed għandu jisma' l-qniepen kollha mhux qed jiġi rispettat. Dawn għamlu użu minn frażi bil-Latin - audi alteram partem - bħallikieku t-twassil ta' messaġġ b'ilsien barrani għandu jagħmel xi differenza. Dawn ilmentaw li l-familja [...]

L-iskuża li jippretendu li għandna naċċettaw

By
2020-11-03T15:01:08+01:00Tue, 3rd Nov '20, 13:43|

Silvio Valletta mingħalih li ġaladarba skuża tgħodd għal Joseph Muscat, din għandha tgħodd għalih ukoll. Ma deherlux Silvio Valletta li ma kellu qatt jaċċetta stediniet għall-ikel fir-razzett tiegħu li kien għamillu Yorgen Fenech u biex isiefer miegħu sabiex ikun jista' jsegwi partiti tal-futbol internazzjonali? Silvio Valletta wieġeb billi stqarr li kieku m'aċċettax dawn l-istediniet, kien [...]

Go to Top