Min ser jitkellem għaċ-ċikonja s-sewda?

By
2022-04-21T20:22:53+02:00Thu, 21st Apr '22, 10:20|

Il-liġijiet dwar il-ħarsien tal-annimali għamilniehom għaliex irrikonoxxejna li l-annimali għandhom id-drittijiet. Għandhom dritt għall-kura. Jekk ikun biħsiebna li nikluhom, għandna noqtluhom bl-aktar mod "uman" possibbli mingħajr moħqrija bla bżonn. U jekk ikun biħsiebna nżommuhom maqfulin, ikun jeħtieġ li nitimgħuhom mingħajr ma nuru kefrija magħhom jew mingħajr ma nżommuhom marbutin. L-għasafar tal-passa ma jaqgħux taħt il-liġijiet [...]