Ħbieb jew għedewwa?

By
2022-09-01T17:45:30+02:00Thu, 25th Aug '22, 10:58|

Ikkritikajt lil Joe Giglio u, b'mod impliċitu lil Alex Borg, għall-istqarrija li ħareġ il-PN u li permezz tagħha ppropona li biex jinstab tarf għall-problemi marbutin mas-sigurtà fil-pajjiż, jeħtieġ li b'mod "immedjat" jitkeċċew dawk il-barranin li jwettqu delitt u jiksru l-liġijiet tal-pajjiż. Il-kliem vag u iebes u n-natura intrinsikament diskriminatorja ta' din l-istqarrija turi li hi [...]