Iosif Galea kundannat sentejn u nofs ħabs minn qorti fil-Ġermanja

By
2022-10-05T19:17:03+02:00Fri, 30th Sep '22, 15:01|

Iosif Galea, eks sieħeb fin-negozju ta' John Dalli u vjaġġatur ma' Joseph Muscat, ġie kundannat sentejn u nofs ħabs minn qorti Ġermaniża wara li nstab ħati ta' evażjoni tat-taxxa aggravata. Il-qorti tal-istat ta' Frankfurt sabet lil Iosif Galea ħati talli evada b'kemm jiswew €1.7 million f'taxxi fuq perijodu ta' 32 xahar bejn Mejju 2017 u [...]

Araw kif dawk li dari kienu jaqraw l-aħbarijiet fuq One TV biħsiebhom isalvaw lid-dinja minn diżastru

By
2022-10-05T19:19:34+02:00Tue, 27th Sep '22, 16:00|

Mhux ministru tal-gvern wieħed - iżda tnejn - raw kif għamlu biex, minkejja l-piż kbir tar-responsabbiltajiet li għandhom, sabu l-ħin biex jitkellmu dwar kif nistgħu nsalvaw lill-pjaneta tagħna bis-saħħa ta' "proġetti sostenibbli". Julia Farrugia Portelli u Miriam Dalli qalu li l-gvern mhuwiex jitkellem biss iżda qed idaħħal idejh fil-"but" biex jgħin lill-għaqdiet volontarji fl-isforzi li [...]

X’ser tgħidilna issa l-Kamra tal-Avukati?

By
2022-10-05T19:22:49+02:00Mon, 26th Sep '22, 10:39|

F'Ġunju tal-2020 The Shift News u jien tgħidx kemm konna qlajna kritika mingħand il-Kamra tal-Avukati. Din kienet tkellmet dwar ir-rapporti u l-kummentarji li xxandru fil-konfront ta' Aron Mifsud Bonnici. Il-Kamra kienet ħarġet stqarrija b'sinjal ta' appoġġ għal Mifsud Bonnici u “kkundannatna bla riżerva" u saħansitra spjegatilna kif kellha tkun l-imġiba ta' "ġurnalist serju" u dan [...]

Ngħidha bla tlaqliq: il-Maġistrat qed tigdeb

By
2022-09-24T16:51:25+02:00Fri, 23rd Sep '22, 14:20|

Bħallikieku ma kienx diġà biżżejjed li tara maġistrat iġġib ruħha bħall-vavi waqt seduta fil-qorti, Nadine Lia qrat id-digriet tagħha, injorat talba ta' avukat ta' wieħed mill-partijiet biex ikun jista' jitkellem u bilġri lebbtet 'il barra mill-awla. Din ix-xenata kienet diġà biżżejjed biex tqanqal stmerrija. Iżda l-maġistrat kompliet tgħaxxaqha bir-reazzjoni tagħha għal dak li nġibdilha l-attenzjoni [...]

Dak li qal Silvio Schembri dwar il-gwerra fl-Ukrajna ma qalux frott l-injoranza. Qalu frott ir-razziżmu li jidher li jħaddan.

By
2022-09-24T16:49:23+02:00Mon, 19th Sep '22, 08:50|

L-intervistatur ta' Radju 103 Andrew Azzopardi staqsa lil Silvio Schembri dwar jekk jidhirlux li l-awtoritajiet Maltin kellhom id-dmir li jaraw li tifla ċkejkna ta' 4 snin ma tmutx bil-għatx f'ibħra li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta' Malta. Silvio Schembi fil-pront wieġbu li huwa mhuwiex il-ministru responsabbli għas-salvataġġ minn fuq l-ibħra. Madankollu hu wieħed mill-ministri tal-gvern u, [...]

Qorti li tkellmet u li saddet widnejha

By
2022-09-24T16:41:29+02:00Thu, 15th Sep '22, 11:49|

Repubblika ilha għal xhur sħaħ titlob lill-Maġistrat Nadine Lia biex issejjaħ seduta fil-kawża li ppreżentat kontra l-kummissarju tal-pulizija talli dan naqas li joqgħod għall-ordnijiet tal-maġistrat tal-inkjesta dwar il-Pilatus Bank. Għal darba darbtejn, b'ċerta arja, rrifjutat l-argumenti u r-raġunijiet kollha li ġibnielha biex nipperswaduha li l-qrubija li għandha mal-avukat ta' Joseph Muscat għandu jiskwalifikaha milli tkompli [...]

Il-kriminali kellhom rashom mistrieħa

By
2022-09-15T10:02:14+02:00Tue, 13th Sep '22, 16:28|

Robert Aquilina, il-president ta' Repubblika, ilu sentejn sħaħ jissielet fil-proċess tad-data protection sabiex il-gvern jiġi mġiegħel ixandar dokumenti sigrieti li jistgħu jagħtu spjegazzjoni dwar ir-raġuni għala lil Silvio Valletta ppermettewlu li jindaħal fl-aġenzija li tagħmel l-għassa fuq l-industrija tas-servizzi finanzjarji. Dan huwa l-istess Silvio Valletta li tant kien ħaġa waħda ma' Yorgen Fenech li ta' [...]

“Imbilli?”

By
2022-09-12T16:06:10+02:00Mon, 12th Sep '22, 09:44|

Lejlet l-elezzjoni ġenerali tal-2017 - elezzjoni li kienet issejħet sena qabel żmienha minħabba l-istorja li kienet kixfet Daphne Caruana Galizia dwar provi li kellu f'idejh il-Pilatus Bank li mart Joseph Muscat kienet irċeviet ħlasijiet illeċti mill-Ażerbajġan - Nadine Lia kienet tkellmet f'attività pubblika tal-Partit Laburista fil-preżenza ta' Joseph Muscat. L-istejjer li kienu xxandru dwar dak [...]

Araw kif lil Alla qed iħalluh bla nifs

By
2022-09-06T17:07:59+02:00Tue, 6th Sep '22, 10:37|

Iqajjem interess kbir dak li l-gvern jagħmel il-ħila kollha tiegħu biex jibqa' jaħbi. Il-kuntratt sigriet li Konrad Mizzi kien iffirma mas-Socar u li nkixef minn The Shift News mhu xejn ħlief prova ċara oħra ta' korruzzjoni kontra l-gvern ta' Joseph Muscat. Iżda l-verità hi li din kienet storja li konna ilna li sirna nafu biha. [...]

Mur obsor, Sur Ministru!

By
2022-09-05T19:05:44+02:00Mon, 5th Sep '22, 13:16|

Aqraw ftit x'tella' fuq il-mezzi soċjali l-Ministru tat-Turiżmu tagħna. Appella lin-nies sabiex tkun responsabbli għaliex, wara li jgħaddu l-festi, it-toroq ikunu mimlijin skart u ħmieġ. Mur obsor għalik, Sur Ministru. Tgħid landa taż-żibel li tesa' l-imbarazz li jinġema' f'ġurnata tal-Ħadd matul is-sena se tkun kbira biżżejjed biex tesa' l-iskart li tħalli n-nies meta darba fis-sena [...]

Erba’ inkjesti dwar korruzzjoni infurmati minn Repubblika dwar il-ftehim sigriet li l-gvern kien iffirma mas-SOCAR

By
2022-09-05T14:51:34+02:00Mon, 5th Sep '22, 09:13|

Dalgħodu fil-qorti lil 4 maġistrati, li bħalissa għaddejjin b'xogħol fuq inkjesti b'rabta mal-allegazzjonijiet dwar korruzzjoni, Repubblika infurmathom bir-rapport li xxandar ilbieraħ minn The Shift News, liema rapport akkwistatu id-Daphne Caruana Galizia Foundation permezz ta' talba taħt il-Freedom of Information. Il-ftehim li kien intlaħaq f'April 2015 bejn il-gvern Malti u s-SOCAR Trading SA sal-bieraħ kien għadu [...]

Waslet is-siegħa

By
2022-09-07T08:28:05+02:00Sun, 4th Sep '22, 18:27|

Stqarrija ta' Repubblika, #occupyjustice, u manueldelia.com: DIMOSTRAZZJONI TA’ PROTESTA: IRRIDU AZZJONI KONTRA L-KORRUZZJONI! Kuljum aħna l-Maltin u l-Għawdxin insiru nafu b’fatti ġodda ta’ korruzzjoni. Minkejja dan, l-impunità għadha r-regola. Hawn klassi ta’ politiċi u nies qrib tagħhom li huma meqjusa minn elementi fl-istituzzjonijiet li ma jista’ għalihom ħadd. Għalina dan mhux aċċettabbli. M’aħniex ser nittolleraw [...]

Ma naħsibx li qed jagħmlu taħthom bil-biża’

By
2022-09-02T15:51:24+02:00Fri, 2nd Sep '22, 12:44|

Sandro Camilleri għadu kemm inħatar kap tal-anti-money laundering unit tal-korp tal-Pulizija. F'moħħi dan l-imbierek nistħajlu qisu karikatura tiegħu innifsu. Madwar 4 snin ilu kont ktibt artiklu dwaru bit-titlu Inspector Big. Bosta huma dawk li qed itellgħu ritratti mill-album ta' Sandro Camilleri fil-mezzi soċjali.  U ttellgħu wkoll links għaż-żmien li matulu Daphne Caruana Galizia kienet tellgħet [...]

Iridu jkomplu jħabblu l-kobba. Mhux isibu tarfha

By
2022-09-01T16:02:06+02:00Thu, 1st Sep '22, 10:23|

Dawk li baqgħu sal-lum jgħattu xtur Joseph Muscat ilhom għal snin twal jippruvaw jaħbu sigrieti li darba kienu maqfulin f'kaxxaforti miżmum fil-kċina tal-Pilatus Bank f'Whitehall Mansions, Ta’ Xbiex. Wieħed mill-aktar qaddejja importanti ta' Joseph Muscat kien il-ħabib u avukat tiegħu Pawlu Lia. Lia u Muscat ilhom midħla ta' xulxin. Dakinhar li Joseph Muscat kellu jieħu [...]

Ħarqitu x-xemx

By
2022-09-02T14:00:20+02:00Thu, 1st Sep '22, 09:00|

Photo: Jonathan Borg/Times of Malta Ma ħadtux nifs 'il ġewwa malli sirtu tafu li l-prim ministru tagħna kien ser jinterrompi l-btala kważi permanenti tiegħu biex jilqa' prim ministru ta' pajjiż ieħor? Kemm jidher b'saħħtu. Innutaw kemm ħarqitu x-xemx. Tant qatta' ħin jilgħaq ix-xemx li swied aktar mill-prim ministru Libjan li jgħix f'deżert.

Go to Top