Jiskartaw ix-xogħol u jitħallsu xorta waħda?

By
2022-12-01T14:22:50+01:00Thu, 1st Dec '22, 12:40|

Matul terz taż-żmien li fih assistenti soċjali f'Għawdex suppost kienu qed inaddfu d-djar tal-anzjani u jagħmlu l-qadjiet ta' dawk l-anzjani li jgħixu weħidhom, uffiċjalment dawn kienu qed jaħdmu band'oħra. Sadattant, għal kwint taż-żmien, lill-anzjani qalulhom li s-servizzi li jeħtieġu biex ikunu jistgħu jkomplu jgħixu fil-komunità, ma kienux disponibbli. Din id-diskrepanza nduna biha l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar [...]