Il-ħadma tal-imtieħen tar-riħ tal-Montenegro: Robert Abela għadu “diżgustat”?

By
2023-03-21T11:29:24+01:00Tue, 21st Mar '23, 09:05|

F'Ġunju tal-2020, Robert Abela kien ilu Prim Ministru għal anqas minn 6 xhur. Dan kien żmien li matulu xterdet l-aħbar li, fuq medda ta' 3 ġimgħat, l-Enemalta kienet imliet il-bwiet ta' Yorgen Fenech bi kważi €5 miljun biex dan seta' jagħmilha ta' sensar f'negozju li sewa' inqas minn nofs il-flus li kien daħħal f'butu. Dan [...]