Kompli ħaffer Ros!

By
2023-03-22T14:26:51+01:00Wed, 22nd Mar '23, 12:59|

Kull min għadu qed jittama li l-konversazzjonijiet tal-WhatsApp li nkixfu u li għaddew bejn Rosianne Cutajar u Yorgen Fenech huma foloz għandu jifhem li Rosianne Cutajar stqarret pubblikament li dawn il-konversazzjonijiet huma awtentiċi. Illum talbet lill-qorti u lill-avukat ġenerali biex "jittieħdu passi" kontra Mark Camilleri talli dan xandarhom. Li kieku ma kienux awtentiċi, ma kienitx [...]

X’iwassal biex konversazzjonijiet tal-WhatsApp mal-eks maħbub tiegħek jixgħalu pajjiż sħiħ?

By
2023-03-22T12:24:31+01:00Wed, 22nd Mar '23, 09:39|

Pubblikament qed nagħmel ħilti kollha biex ma nitkażax bil-kontenut taċ-chats bejn Cutajar u Fenech għalkemm, bejn l-erba' ħitan ta' dari, nammetti ma qgħadtx lura milli nkemmex xufftejja. Qed igħaddu wkoll minn għala widnejja l-kummenti ta' xi wħud li qed jistaqsu għandniex noqgħodu nissindikaw l-imġieba ta' ħaddieħor, anki jekk dik il-"ħaddieħor" inzerta li hi membru parlamentari [...]

Go to Top