Il-mafja taħfer lilha nnifisha u tistenna’ li nċapċpulha

By
2024-01-11T12:52:06+01:00Thu, 11th Jan '24, 09:29|

Robert Abela jinsab maqbud mill-bajd minn Joseph Muscat. Fiż-żmien meta Muscat kien prim ministru, l-gvern tmexxa' minn ġgajta ta' kriminali. Issa ġejna agħar milli konna għaliex il-gvern sar ostaġġ ta' din il-ġgajta. Bil-għan li jinqeda' Joseph Muscat, is-sena li għaddiet temmejniha bit-tneħħija tal-iffriżar temporanju tal-ġid għal dawk li jaħslu flejjes maħmuġin. U issa li bdejna [...]