Kien fl-interess pubbliku x-xandir taċ-chats li lil Rosianne Cutajar ħarġuha ta’ giddieba

By
2024-01-22T16:30:35+01:00Mon, 22nd Jan '24, 10:49|

Il-Kummissarju tad-Data Protection ħareġ ordni lil Mark Camilleri sabiex dan iħassar il-pubblikazzjoni ta' kopji ta' chats li kienu seħħew bejn Rosianne Cutajar u Yorgen Fenech. Il-Kummissarju qal li x-xandir ta' dawn iċ-chats kiser id-dritt ta' Yorgen Fenech għall-privatezza u ma qabilx mal-argument li ġab Camilleri fis-sens li l-pubblikazzjoni taċ-chats hi waħda ta' interess pubbliku. Wieħed [...]