Il-Kenniesa illum ħarġu b’figuri tal-kartun mill-album tal-familja tal-qaddisin. Tafu għal min qed ngħid. Keith Schembri, Konrad Mizzi, Chris Cardona: dawn qed jeħlu ta’ xejn jaħasra.