Month: July 2018

Tpattija

Tpattija

Wasalna għall-kapitlu tan-nofs. Dawk kollha li jirrispettaw il-prinċipji tas-sewwa u li ħarġu għonqhom biex jirreżistu lil Joseph Muscat u lill-qaddejja tiegħu bħalissa qiegħdin igħixu taħt sħaba sewda. U n-numru ta’ dawn il-qaddejja huwa mdaqqas. Aktar milli wieħed jasal biex jimmaġina. Ibda’ b’Michelle Muscat li, bis-saħħa ta’ stqarrijiet uffiċjali tal-gvern u ta’ intervisti kontrollati, ngħaqdet mal-bqija …

+ Read More

Tagħlimiet minsija

Tagħlimiet minsija

Sitt ijiem wara li ġiet assassinata Daphne Caruana Galizia meta eluf ta’ nies kienu daħlu l-Belt Valletta biex jiddimostraw, għadda minn moħħ ħafna minnhom dan il-ħsieb. ‘Nixtieq ma ħallejthiex weħidha. Nixtieq li emmintha meta kont qed naħseb li qed tesaġera. Issa li qatluha b’dan il-mod, naf li ma setgħetx kienet qegħda tesaġera. Nittama li xogħolha …

+ Read More

“Termini ta’ riferenza għall-medjazzjoni fil-PN”. Skużawni ta, imma x’intom tgħidu?

“Termini ta’ riferenza għall-medjazzjoni fil-PN”. Skużawni ta, imma x’intom tgħidu?

Qed isejħulhom termini ta’ riferenza għall-medjazzjoni. Jien u naqra din il-frażi ma nafx kif se naqbad napplikaha għall-partit tal-oppożizzjoni f’Malta. Ejjew nippruvaw insibu tarf ta’ din il-kobba mħabbla. Adrian Delia talab lil Simon Busuttil jirtira mill-grupp parlamentari inqas minn siegħa wara l-konferenza stampa ta’ Joseph Muscat ta’ nhar il-Ħadd li għadda: dik li kien fiha …

+ Read More

GUEST POST: Bqajna f’dinja tal-boloħ

GUEST POST: Bqajna f’dinja tal-boloħ

L-awtur ta’ dan l-artiklu mhuwiex ġdid għal din il-website. Idħlu fil-link ta’ dak li kien kiteb l-ewwel darba. Illum qed jerġa’ jikkummenta: Dalgħodu stenbaħt bil-ħsieb li għal mument qasir naċċetta l-idea li l-Prim Ministru huwa bniedem tal-affari tiegħu li verament ma’ kellu ebda intenzjoni li jkun kompliċi fl-abbuż tal-poter mill-ewwel ġurnata li rifes fuq l-għatba …

+ Read More

Int akbar mill-partit

Int akbar mill-partit

Kulħadd huwa akbar mill-partit. L-idea li l-partit huwa akbar minn kulħadd hi waħda li feġġet qabel l-era tal-moderniżmu u għandha tintrema’ jekk irridu lil pajjiżna jsir demokrazija moderna. Għandna wkoll noqgħodu lura milli nimponu l-ipokresija fuq in-nies. Uħud mill-kbarat tal-imgħoddi tal-Partit Nazzjonalista kien jfakkru lil kulħadd li ‘ħadd m’hu akbar mill-partit’. Niftakar lil Eddie Fenech …

+ Read More

Tal-FIAU jgħidu li David Casa għandu jiġi kastigat

Tal-FIAU jgħidu li David Casa għandu jiġi kastigat

Il-Financial Intelligence Analysis Unit, entità li għadha kemm ġiet imċanfra bil-kbir mill-European Banking Authority, issa heddet lil David Casa b’azzjoni kriminali. Sinjuri, dan mhu xejn ħlief faxxiżmu ri-inkarnat. Il-gvern qed idendel il-manetti quddiem wiċċ wieħed mir-rappreżentanti eletti tagħna. Ippruvaw ifhmu dan xi jfisser. Il-FIAU tinvestiga lil Konrad Mizzi u tikkonkludi li x’aktarx seħħew atti kriminali …

+ Read More

Wiċċ l-innoċenti!

Wiċċ l-innoċenti!

Adrian Delia. Segwi lil sieħbek jiftaħar. Konrad Mizzi għamel “xandira qasira lin-nazzjon” fuq il-website tal-Ministeru tat-Turiżmu biex joqgħod jigdeb u jitbissem fl-istess ħin. Qalilna li l-inkjesta li tkellem dwarha l-prim ministru — li għad trid tixxandar — eżoneratu u turi li dak li kitbet dwaru Daphne Caruana Galizia fil-blog tagħha ma kien xejn ħlief gideb. …

+ Read More

Diskors ieħor li ilu jiġi moħmi xhur sħaħ

Diskors ieħor li ilu jiġi moħmi xhur sħaħ

Il-politiċi jidher li għandhom difett komuni li jilħqu stat ta’ estasi b’mod prematur. Wiċċ Adrian Delia iddomina l-istazzjonijiet tat-TV. Għal ftit minuti. Ħalli nsegwu l-argument loġiku: L-ewwel: Ir-rapport ma ġiex ippubblikat fit-totalita’ tiegħu u l-PN irid li dan jiġi ppubblikat b’mod sħiħ ħalli nkunu nistgħu naslu għall-verita’. It-tieni: Simon Busuttil għandu jirriżenja. Tlabtu jien jagħmel …

+ Read More

Tidħol fix-xena l-Kummissjoni

Tidħol fix-xena l-Kummissjoni

Meta Konrad Mizzi u Keith Schembri ntebħu li kienu nqabdu fil-fatt li ħolqu kumpanniji fil-Panama, taħsbux li wrew xi ndiema talli ttantaw jaħbu l-ġid ġej mit-tixħim. Iżda ndannaw għax kienu nqabdu. Għax mis-servers kollha fl-uffiċċji legali kollha li hemm madwar id-dinja, ix-xitan ried li kellhom ikunu dawk ta’ Mossack Fonseca fil-Belt tal-Panama li l-ġurnalisti sabu …

+ Read More

Agħar minn bużullieqa

Agħar minn bużullieqa

Araw lil Edward Scicluna jinħall quddiem il-microphones tal-ġurnalisti u quddiem is-suppost ġurnalista li taħdem għall-Partit Laburista. It-tweġibiet tiegħu huma kompletament neqsin mil-loġika. Il-mistoqsijiet li sarulu ma sarux b’xi akkuża kontra l-FIAU iżda b’waħda kontra l-Pulizija talli din naqset li taġixxi fuq dak li kienet skopriet l-istess FIAU. Din il-mistoqsija injoraha għal kollox. Naqas li jikkritika …

+ Read More