In-Noddy itiha għad-diplomazija internazzjonali. Imma x’aktarx ma terġax tkun.

By
2018-07-16T13:12:12+02:00Thu, 12th Jul '18, 16:52|

Ibqgħu ċerti li lil Owen Bonnici tal-Ġnus Magħquda mhux se jiġru warajh biex isolvilhom il-kriżi tal-Lvant Nofsani. Ta' żatat li hu reħielha lejn Leeuwarden, belt Olandiża ta' 100,000 ruħ, u bħal donnu stenna li n-nies ta' hemmhekk se joqgħodu jidilkuh bix-xema' bħalma tidilku ommu u jidilkuh il-mijiet ta' ammiraturi tiegħu fil-facebook. Il-fatt biss li ħaseb [...]

Min qed jagħmel l-għassa fuq TVM?

By
2018-07-16T13:13:34+02:00Thu, 12th Jul '18, 16:34|

The Malta Independent kellu raġun biex ibiegħ meta lmenta dwar il-fatt li TVM qabad u njora stqarrija tal-European Banking Authority fis-sens li tal-FIAU ħallew lis-sistema finanzjarja ta' Malta sservi ta' forċina għall-kriminalità. Stennejniha mbagħad li TVM, b'partiġġjaniżmu stupidu liema bħalu, xandar biss it-tweġiba puwerili tal-FIAU. Iżda għalkemm stennejna dan l-aġir, ma jfissirx li għandna noqgħodu [...]

Jonathan Ferris għandu jiġi kumpensat

By
2018-07-16T13:15:00+02:00Thu, 12th Jul '18, 09:35|

Meta l-European Banking Authority ikkonkludiet li tal-FIAU kisru l-liġijiet meta naqsu mir-risponsabbiltà tagħhom li ma jippermettux li s-sistema finanzjarja sservi ta' forċina għall-kriminalità, ikkonfermat ukoll l-istħarriġ ta' Jonathan Ferris. Jonathan Ferris kien jaħdem mal-FIAU għal ftit xhur qabel tkeċċa. Kien biss meta ħaddem il-ħiliet li għandu bħala investigatur - ħiliet li akkwistahom minn snin ta' [...]

Jaqa’ s-skiet

By
2018-07-16T13:10:25+02:00Thu, 12th Jul '18, 07:26|

Għad ma kien hemm ebda reazzjoni minn naħa tal-gvern għar-rapport imxandar mill-Aġenzija Bankarja Ewropea  - l-"EBA" - li kkonkluda li l-FIAU ta' Malta kisret il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar l-użu tas-sistema finanzjarja għall-ħasil ta' flus maħmuġin u għall-iffinanzjar tat-terroriżmu. Minn naħa tagħha l-FIAU ħarġet stqarrija għall-istampa li b'mod patetiku esprimiet id-"diżappunt" tagħha għad-deċiżjoni tal-EBA bħallikieku din [...]

Go to Top