Aqbad ma’ ta’ mparek

By
2019-01-09T17:00:22+02:00Sun, 6th Jan '19, 17:27|0 Comments

M’hemmx dubju li f’Malta lill-għaqdiet tas-soċjetà ċivili li jagħmlu kampanji favur id-drittijiet demokratiċi, kontra l-korruzzjoni u favur l-eżemplarjeta’ fil-politika, l-partit politiċi jarawhom żejda.

L-istorja li tal-PN xandru dalgħodu f’Il-Mument wara li tfaċċat nhar l-Erbgħa fuq One TV u saħansitra anki fuq il-Facebook page uffiċjali tal-PN, m’hi xejn ħlief att ta’ disprament ta’ min jinsab dahru mal-ħajt.

Il-veru każ li m’humiex jgħarblu sewwa l-konsegwenzi tal-azzjonijiet tagħhom.

Ifakkruna f’Erdogan u Duterte l-akkużi fis-sens li l-attivisti qed “jiksru l-liġi” u l-ispekulazzjonijiet dwar “investigazzjonijiet”. Qed jimitaw lil tal-Labour mingħajr ma jieħdu ħsieb jaraw x’inhuma l-ħtiġijiet veri tagħhom.

Ġurnalisti u attivisti li jgħixu f’pajjiżi mmexxijin minn gvernijiet awtoritarji qed ikollhom jiffaċċjaw audits, investigazzjonijiet, allegazzjonijiet ta’ ksur ta’ liġijiet finanzjarji u akkużi foloz oħra. Dawn huma l-fatti tal-ħajja f’pajjiżi bħalma huma r-Russia, l-Filippini, it-Turkija, l-Ażerbajġan u oħrajn.

Corinne Vella m’għamlitx riferenza speċifika għall-akkuża falza dwar frodi fil-ħlas tal-VAT li ta’ spiss kienet issir fil-konfront ta’ oħtha Daphne Caruana Galizia. Madankollu malajr fehmet x’hemm wara l-pubblikazzjoni tal-istorja f’Il-Mument u dalgħodu kitbat hekk:

Intebħet ukoll bil-miżoġinżmu. Il-partiti politiċi jħossuhom skomdi fil-konfront tal-attivisti tas-soċjetà ċivili, speċjalment fil-konfront tan-nisa. Araw kif Il-Mument fetħet attakk personalizzat fuq tal-Occupy Justice.

Il-ġurnal kiteb li dan il-grupp huwa mmexxi mill-mara tal-blogger Manuel Delia. Din is-sentenza fiha x’tifhem. Din mara. Jaqq. M’għandhiex isem u hi miżżewġa lil Manuel Delia. Mela ftehimna. U, għal ġieħna, dan blogger!

Dalgħodu Adrian Delia tkellem fuq ir-radju tal-partit tiegħu Adrian Delia, u rripeta diskors mimli arja hu u jindirizza lill-ġurnalisti bl-uniku mod li jaf kif: minn fuq radju kontrollat minnu fejn ħadd ma jkun jista’ jmerih.

Delia qal li se jwieġeb “sezzjoni żgħira tal-istampa” li qiegħda xxerred “il-gideb” dwaru. Jagħti x’jifhem li qed jirreferi għal Lovin Malta, The Shift News u din il-website, għalkemm jista’ jkun li kien qed jipponta sebgħu lejn it-Times of Malta wkoll. Qal ukoll li kien qed jirreferi għall-WhatsApp videos li qed jiċċirkolaw li la nġibdu u lanqas ixxandru minn dawn is-siti.

U mbagħad, dulcis in fundo, jgħid li “sezzjoni żgħira tal-istampa” permezz ta’ video qed ixxerred dawn il-“gideb” dwar “il-familja tiegħu” għax huma ħbieb ta’ Joseph Muscat u tal-Partit Laburista.

Kliem li kien iħammar wiċċ Joseph Goebbels.

Lil Adrian Delia ebda ġurnalist ma ġibed filmat tiegħu f’daru. U dawk li ġibdu l-filmat u għaddew dak li nġibed se jkunu jistgħu jgħidu fil-qorti jekk kienx Joseph Muscat li kien ġiegħelhom jiġbdu l-filmat.

Fi ħdan il-PN, hemm uħud li qed iħossuhom imbarazzati b’dan l-aġir anti-demokratiku.

Ftit ilu Chris Said fakkar x’qalet il-Kummissjoni ta’ Venezja: Malta ma ħaqqhiex tissejjaħ demokrazija minħabba l-mod kif iġġib ruħħa mal-ġurnalisti u mal-attivisti tas-soċjeta’ ċivili. sostna li dan mhuwiex sew.

Claudette Buttigieg qabżet ukoll u tkellmet f’dan is-sens.

Min jipprova jiddiskredita lill-attivisti tas-soċjeta’ ċivili u lill-ġurnalisti indipendenti ikun ħati ta’ aġir anti-demokratiku u meta jagħmel dan “il-kap magħżul mit-tesserati” ikun qed iġib ruħu b’mod anti-demokratiku.

Bosta persuni, jien fosthom, jiftakru meta konna wasalna għal konklużjoni dwar definittiva Adrian Delia. Meta Daphne Caruana Galizia kienet xandret l-istejjer dwaru, n-nies kienet għadha qed tifforma opinjoni dwaru. Meta quddiem folla nies ikkundanna lill-“biċċa blogger” u wiegħed li jkisser lil min jażżarda jikkritika lill-PN jew lit-tmexxija tiegħu, għamel ħaġa li l-mexxejja ta’ qablu lanqas biss kienu joħolmu li jagħmluha.

It-theddid baqa’ għaddej sal-lum.