Jitwaħħdu l-interessi ta’ Yorgen Fenech u ta’ Robert Abela

By
2020-12-11T12:40:30+01:00Fri, 11th Dec '20, 09:10|

Fl-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech ma ħa ebda pass legali. Hu minnu li huwa qabbad lill-avukati biex, għan-nom tiegħu, jiktbu ittra twila li fiha kkwotaw biżibilju ta' liġijiet. Iżda din l-ittra ntbagħtet lil diversi persuni li ebda wieħed minnhom m'għandu s-setgħa li jwettaq dak li qed jitlob, anki jekk ikunu qed [...]