Għadhom jirrifjutaw li jaqraw il-paġna li jriduna naqilbu

By
2021-01-29T20:49:47+01:00Fri, 29th Jan '21, 13:38|

Indipendentement mill-fatt jeżistux jew le provi li jorbtu lil Joseph Muscat u lil Keith Schembri mal-pjan li tinqatel Daphne Caruana Galizia, mat-twettiq tad-delitt u mal-attentat biex dawk responsabbli għall-assassinju jaħarbu mill-ġustizzja, l-provi li hemm dwar ir-rabtiet li kellhom Joseph Muscat, Keith Schembri u Yorgen Fenech juru x'mistħija ta' gvern kellu pajjiżna. Fil-qorti l-bieraħ il-Pulizija stqarret [...]

Silvio Schembri u l-livelli għoljin ta’ mġieba fil-ħajja pubblika ma joqgħodux flimkien

By
2021-01-26T18:36:36+01:00Tue, 26th Jan '21, 14:25|

Ċertament ma kienx xi skandlu nazzjonali ta' skala enormi. Silvio Schembri ġiegħel lid-Dipartiment tal-Informazzjoni jxandar stqarrija partiġġjana għall-aħħar li tixbaħ l-għerf li ta' spiss ixandar il-One TV bħal, per eżempju, li ‘Bernard Grech  ma jħobbx lil pajjiżu’ jew diskors simili. U tad-Dipartiment tal-Informazzjoni obdewħ sal-inqas dettall.    Ejjew nagħmluha ċara mill-bidu nett. Ħadd m'hu ser [...]

Kull meta jidħollok xi dubju f’moħħok, waħħal fis-suwed!

By
2021-01-25T13:21:13+01:00Mon, 25th Jan '21, 11:52|

Jaqaw Robert Abela huwa bniedem preġudikat, nieqes minn edukazzjoni soċjoloġika u għandu moħħ li jasal biex jifhem l-affarijiet biss minn perspettiva razzista? Jew inkella jitkellem bit-ton li  jitkellem bih għaliex mingħalih li l-udjenza li jkollu quddiemu hi wkoll waħda preġudikata, nieqsa mill-edukazzjoni soċjoloġika u tifhem kollox minn perspettiva razzista? Il-bieraħ tkellem dwar l-istatistika li turi [...]

Żgur li m’għandkom bżonn xejn?

By
2021-01-22T10:50:24+01:00Fri, 22nd Jan '21, 10:00|

Uffiċjali pubbliċi mħallsin minn flus il-poplu qed iċemplu lin-nies biex jaraw għandhomx bżonn ta' xi ħaġa mingħand il-ministru li jikkontesta l-kostitwenza tagħhom. Residenti tas-Siġġiewi qaluli li qed jirċievu telefonati mingħand xi persuna li taħdem fi-ministeru ta' Roderick Galdes. Roderick Galdes huwa l-ministru responsabbli mill-akkomodazzjoni soċjali u membru parlamentari tas-sitt distrett li jinkludi s-Siġġiewi. Bħalissa l-ministeru [...]

Jekk Adrian Delia jrid biss li jsaħħan is-siġġu parlamentari, għandu jagħmel il-wisa’ għal ħaddieħor

By
2021-01-20T14:31:12+01:00Wed, 20th Jan '21, 13:43|

Illum il-PN stqarr li l-eks mexxej tiegħu Adrian Delia m'aċċettax post fil-Kabinett Dell il-ġdid ta' Bernard Grech. Min jaf? Forsi Adrian Delia għad jitħajjar jikteb xi poeżija sabiex jagħtina r-raġunijiet għad-deċiżjoni li ħa. Hi x'inhi r-raġuni uffiċjali, wieħed jeħtieġ li jiftakar li dan il-bniedem ma sabx postu fil-Parlament permezz tal-voti u, minkejja li qed jokkupa [...]

Joseph Muscat indirettament ammetta l-illegalità tal-garanzija ta’ €100 miljun li ngħatat mill-gvern lil Steward

By
2021-01-19T14:28:02+01:00Tue, 19th Jan '21, 10:45|

Meta l-bieraħ Joseph Muscat ta x-xhieda tiegħu fil-kawża li Adrian Delia għamel kontra l-gvern, huwa xehed li l-famuża klawżola ta' terminazzjoni ta' €100 million li ddaħħlet fil-kuntratt ma' Vitals Global Healthcare – liema kuntratt imbagħad għadda f'idejn Steward Health Care – “kienet iddaħħlet biex tiggarantixxi s-self tal-bank b'mod biex ma jkunx hemm ksur tal-liġijiet Ewropej [...]

Jekk din l-istorja hi minnha, Chris Fearne għandu jwarrab

By
2021-01-19T10:35:04+01:00Tue, 19th Jan '21, 09:23|

Daniel Mercieca huwa bniedem li fil-Facebook qed jallega li kien jaħdem mad-ditta Construct Furniture. Tafu għal liema ditta qed nirreferi. Id-ditta li lejn tmiem l-2015 kienet stiednet lil Joseph Muscat biex jinġibed filmat fl-isfond ta' kċina maħduma minnha, biex bħal speċi jwasslu "messaġġ tas-sena l-ġdida" li l-fqar qed isiru sinjuri bis-saħħa tat-tnaqqis fit-taxxi. Fil-Facebook Mercieca [...]

Staqsieh darbtejn u jwieġbek fuq kollox

By
2021-01-15T21:10:05+01:00Fri, 15th Jan '21, 13:55|

Jumejn ilu lill-ġurnalisti Robert Abela qalilhom li, jekk ikunu jridu, jistgħu jistaqsuh għal 100 darba jekk kienx preżenti fil-laqgħa tal-kabinett meta ttieħdet deċiżjoni dwar jekk Vincent Muscat il-Koħħu kellu jingħata l-proklama għaliex it-tweġiba tiegħu kienet ser tkun waħda: jiġifieri li hu jinsab marbut bil-kunfidenzjalità tal-kabinett u għaldaqstant, jiġri x'jiġri ma setgħax igħaddilhom informazzjoni. Hemm filmat [...]

Tgħaffiġ frott il-prużunzjoni ta’ Robert Abela

By
2021-01-14T16:12:39+01:00Thu, 14th Jan '21, 09:34|

Jidher li Robert Abela mingħalih li hu xi strateġista prim li jkun dejjem seba' passi quddiem ħaddieħor. Iżda l-kwistjoni dwar Gavin Gulia ġabitu fi frisk li kien messu xammu ġej. L-iskuża li ġab Gavin Gulia talli b'kollox għamel 5 minuti bħala Membru tal-Parlament kienet li l-prim ministru xtaqu jibqa' jmexxi l-Awtorità tat-Turiżmu. Stqarr li ‘l-Prim [...]

X’tmur tivvota tagħmel lil min jiġi jaqa’ u jqum minnek?

By
2021-01-13T21:06:48+01:00Wed, 13th Jan '21, 17:00|

Il-gvern Laburista qed iwaqqa' għall-assurdità u għall-irrelevanza l-ġieħ tal-pożizzjoni ta' Membru tal-Parlament. Araw ftit x'manuvri ċiniċi kellhom il-ħila li jwettqu tul dawn l-aħħar jiem. Edward Scicluna rriżenja mill-Parlament. Fil-fatt, jew għażel hu li jirtira mill-bankijiet ta' quddiem tal-gvern jew inkella ddabritlu rasu. L-ewwel u qabel kollox, huwa rriżenja mir-rwol tiegħu ta' ministru. Li kieku ried, [...]

Repubblika tippubblika proposti għal riforma tal-Parlament

By
2021-01-13T08:42:45+01:00Wed, 13th Jan '21, 11:20|

Repubblika llum indirizzat lill-Ispeaker tal-Parlament kopja ta’ dokument bil-proposti tal-organizzazzjoni għal riformi Parlamentari. Il-President ta’ Repubblika Robert Aquilina dal-għodu fakkar kif din is-sena l-Parlament Malti jagħlaq 100 sena. Minkejja li l-Parlament jaħdem f’bini ġdid għadu mgħobbi bi prattiċi antikwati u li ma jgħoddux għad-demokrazija tal-lum. Dawn id-difetti qed jiġu sfruttati mill-gvern biex il-Parlament ma jkunx [...]

Il-pedestall ta’ Ian Borg

By
2021-01-13T09:27:47+01:00Wed, 13th Jan '21, 07:51|

Xi ħadd qabad lil Ian Borg iżellaq dagħwa fuq it-televiżjoni u l-filmat infirex f'kemm ilni ngħidilkom. Jien ma skantajt xejn u ma kontx bi ħsiebni nagħmel tabirruħi li skantajt. Dawn l-affarijiet jiġru u Alla jaf li ġraw lili wkoll għalkemm tajjeb li wieħed joqgħod attent ftit aktar mis-soltu meta jkun fuq it-televiżjoni. Tan-Net [...]

Jum mimli bl-ironiji

By
2021-01-12T20:34:48+01:00Tue, 12th Jan '21, 12:49|

Il-ġurnalisti  semgħu għajta ta' sodisfazzjon ġejja minn naħa tal-Partit Laburista hekk kif ġriet l-aħbar li l-kandidat ribell Charles Azzopardi kien ġie eliminat fl-għadd tal-voti li ntirtu mingħand Edward Scicluna. Mill-elezzjoni ġenerali 'l hawn, Charles Azzopardi sar membru tal-PN u dan kien ifisser li, kieku ġie elett hu, tal-Labour kienu jitilfu siġġu Parlamentari ieħor wara li [...]

Kienu fil-minoranza t-tobba li rrakkomandaw l-għeluq tal-iskejjel?

By
2021-01-11T16:18:29+01:00Mon, 11th Jan '21, 15:21|

Kulħadd qed jassumi li l-parir li Kenneth Grech ta lil Frank Fabri mill-ministeru tal-edukazzjoni favur il-posponiment tal-ftuħ tal-iskejjel wara l-waqfa tal-Milied kienet imsejsa biss fuq il-fehma professjonali ta' Grech. Dan qed jingħad minħabba żewġ fatti. L-ewwel, li Kenneth Grech biss twarrab mill-anti-covid medical team. It-tobba l-oħrajn ma twarrbux u għadhom hemm. It-tieni, l-gvern m'hu igħid [...]

Skont Robert Abela meta tabib jagħtik parir mediku li ma jdoqqx għal widnejk, għandek twarrbu

By
2021-01-11T14:25:40+01:00Mon, 11th Jan '21, 12:22|

Skont l-għaqda tat-tobba, it-tabib Kenneth Grech għadu kemm tneħħa mill-anti-covid team għaliex lill-gvern tah parir li ma daqqlux għal widnejh. Dan it-tabib kien tal-fehma li l-iskejjel għandhom jibqgħu magħluqin għal xi żmien wara l-vaganzi tal-Milied. Peress li r-rati tal-infezzjonijiet issa telgħu għal erba' darbiet dak li kienu qabel il-festi tal-Milied, il-parir li ta lill-gvern kellu [...]

Lin-nies m’għandux il-kuraġġ li jgħidilha l-verità

By
2021-01-07T18:40:26+01:00Thu, 7th Jan '21, 10:00|

Il-bieraħ smajt kummentatur televiżiv jikkritika lil Donald Trump billi stqarr li dan tant għandu biża' mill-partitarji tiegħu stess u li m'għandux il-kuraġġ igħidilhom il-verità - jiġifieri li hu tilef l-elezzjoni presidenzjali. Dan il-kummentatur ikkwota wkoll lil Winston Churchill: “Id-dittaturi jirkbu fuq it-tigri u mbagħad ma jażżardawx jaħarbu minnhom. U dawn it-tigri qed jaqbadhom il-ġuħ.” Din [...]

Iridu jpinġu lil Yorgen Fenech f’dawl sabiħ?

By
2021-01-06T11:56:09+01:00Tue, 5th Jan '21, 15:29|

Seħħet ħaġa stramba fl-isfond tal-kumpilazzjoni li hemm għaddejja fil-qorti kontra Yorgen Fenech li jinsab mixli bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-bidu ta' Diċembru d-Deputat Avukat Ġenerali Philip Galea Farrugia ppreżenta nota fil-qorti li permezz tagħha lmenta li Simon Mercieca kien qed jattakkah ripetutament, kien qed jimminah u kien qed jipprova jkisser il-kredibilità tiegħu dan kollu [...]

Ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet

By
2021-01-05T13:03:09+01:00Tue, 5th Jan '21, 11:05|

Żgur m'għandniex għalfejn noqgħodu niskantaw li x-xettiċimu fil-konfront tal-awtoritiajiet issa qed jinbidel f'nuqqas ta' dixxerniment dwar l-għejjun li għandhom jiġu fdati. Nieħdu l-każ tal-anzjani minn San Ġwann. Ftit anqas minn sena ilu, lil dawn kienu qalulhom biex ma joħorġux minn darhom. Dan sakemm is-Sindku ġietu l-idea sublimi li jlaqqagħhom flimkien biex jilgħabu t-tombla, bħalma kienu [...]

Reġgħu bdew iwiegħduna “l-aqwa żmien”

By
2021-01-05T09:14:48+01:00Mon, 4th Jan '21, 13:33|

Aktar ma toqrob l-elezzjoni ġenerali, aktar qiegħdin joktru l-eżaġerazzjonijiet fid-diskors. Il-bieraħ Robert Abela stqarr li s-sena 2021 ser tkun “waħda mill-aqwa snin fl-istorja ta' Malta”. L-aqwa f'hiex? Din it-tbassira fuq xiex qed isejjisha? Fuq tbassir ekonomiku? U dan it-tbassir fuqhiex huwa msejjes? Bħalissa l-gvern imissu qed jaħdem qatigħ biex lill-pajjiż jagħtih iċ-ċans li jfiq malajr [...]

Go to Top