Ħdura u gideb bil-għan li jaqdi lil sidu

By
2020-12-15T10:58:17+01:00Wed, 9th Dec '20, 13:44|

Qabadni tqalliegħ fl-istonku tiegħi jien u naqra' l-blog ta' Simon Mercieca u jien u nosserva l-moħħ marid ta' sid l-istess Simon Mercieca, Yorgen Fenech. Eżatt bħal dawk li jwaħħlu fil-Lhud bħala ġens għall-qtil ta' Ġesù Kristu, Simon Mercieca qed iwaħħal f'binha Matthew għall-qtil tagħha. Huwa kkwota minn intervista li kien ta Matthew Caruana Galizia lill-kollega [...]

Issa toqgħodx iċċempilli Anton

By
2020-12-09T17:46:38+01:00Wed, 9th Dec '20, 09:49|

Ma' Anton Rea Cutajar diġà kelli kwistjoni darb'oħra. Kien fl-Għid li għadda meta Repubblika kienet ażżardat tilmenta li l-imġieba tal-gvern fil-konfront tal-immigranti kienet waħda llegali li wasslet għall-mewt ta' 12 il-ruħ fuq il-baħar. Dakinhar kont sejjaħtlu Tiger King, jew aħjar, Tiger Kink. Dan il-laqam kont slittu mingħand Malcolm Tucker u lis-Sur Anton Rea Cutajar kont [...]

Go to Top