Tajjeb li tkun taf bil-qerq li hawn madwarna

By
2021-10-20T18:37:57+02:00Mon, 18th Oct '21, 10:27|

F'dawn l-aħħar ġranet tgħallimt affarijiet ġodda li messni kont nafhom. Iżda ma kontx nafhom u għaldaqstant jista' jagħti l-każ li lanqas int li qed taqra' ma taf bihom. Temminx 'l għajnejk meta l-mobile jindika li t-tali persuna minn fost il-kuntatti tiegħek tkun qed iċċempillek. Għaliex jista' jċempillek xi ħadd li jagħmel tabirruħu li huwa persuna [...]