Lil Laura Kovesi m’aħniex ser ngħadduha biż-żmien

By
2021-10-27T21:25:53+02:00Wed, 27th Oct '21, 14:33|

Tgħid ma jsirux rapporti dwar qerq u frodi marbutin mal-infiq ta' fondi Ewropej f'Malta għaliex qed ngħixu f'pajjiż uniku fid-dinja li huwa nieqes mill-kriminalità? Jew għaliex ninsabu mgħaddsin sa geddumna fil-ħara u mnifsejna tant draw ir-riħa tinten li m'għadniex inxommuha? Il-prosekutur tal-Unjoni Ewropea Laura Kovesi llum laqtet il-musmar fuq rasu. L-aġenziji Maltin tal-infurzar ma jinvestigawx [...]

Nefqu €438,804.41 minn flusek biex ifaħħru l-baġit tas-sena d-dieħla

By
2021-10-27T16:18:59+02:00Wed, 27th Oct '21, 09:23|

Ritratt: Jonathan Borg Il-gvern ma jsegwi ebda regoli u m'hemm ħadd li jista' jgħarbel il-mod kif jonfoq flus pubbliċi f'dak li huma riklamar u relazzjonijiet pubbliċi.  F'bosta pajjiżi oħra jeżistu liġijiet li ma jippermettux ministri li jonfqu flus il-poplu f'propaganda partiġġjana. Kull gvern huwa fid-dmir li jinforma lill-poplu dwar dak kollu li jkun [...]

Go to Top