X’qed jistenna Carmelo Abela biex iħarrek lill-Koħħu?

By
2021-09-30T17:29:36+02:00Thu, 30th Sep '21, 13:20|

Il-Qorti li quddiemha qed tinstema' kawża ta' libell li għamel Carmelo Abela kontra Jason Azzopardi ċaħdet talba ta' Jason Azzopardi biex jinġiebu l-istqarrijiet li kienu għamlu band'oħra Ċensu Muscat il-Koħħu u l-aħwa Degiorgio. Band'oħra u waqt proċeduri tal-qorti dawn il-persuni - wieħed minnhom diġà ġie misjub ħati u t-tnejn l-oħra qed jistennew li jgħaddu ġuri [...]

Għandek il-ħila li tabbanduna bniedem ferut?

By
2021-09-30T12:19:36+02:00Tue, 28th Sep '21, 14:38|

Ħaddiem li kien fuq xogħlu f'sit ta' kostruzzjoni kien il-vittma ta' inċident wara li waqa' m'għola żewġ sulari. M'għandniex xi ngħidu, weġġa' gravi. L-imgħallem tiegħu rikkbu f'karozza u ftit wara telqu fuq bankina fit-triq. Il-ħaddiem jibża' li se jaqlagħha għax kien qed jaħdem illegalment. L-imgħallem jibża' li se jaqlagħha għax ħaddmu illegalment. Id-diskorsi filosofiċi erħulhom. [...]

Skont il-Kummissarju tal-Pulizija, Jason Azzopardi u jien ma ksirna ebda liġi

By
2021-09-28T19:46:49+02:00Tue, 28th Sep '21, 11:16|

Il-Kummissarju tal-Pulizija ma aċċettax ilment li Yorgen Fenech għamel xi ftit ġimgħat ilu li permezz tiegħu xela lil Jason Azzopardi u lill-"blogger Manuel Delia" li għamlu "attakk sistematiku kontra l-Imħallef Giovanni Grixti". Yorgen Fenech allega li kitba f'din il-website u kummenti li kiteb Jason Azzopardi fil-midja soċjali kisru l-provvedimenti tal-kodiċi kriminali li jitkellmu dwar disprezz [...]

Wasal l-istaġun tal-wegħdi

By
2021-09-30T17:39:07+02:00Tue, 28th Sep '21, 09:41|

Il-prim ministru stqarr li wasal iż-żmien biex nibdew nitkellmu dwar  ir-riforma elettorali. Proprju issa jrid jitkellem? Dan ilu prim ministru sa minn Jannar tal-2020 u membru parlamentari mill-2017. U proprju issa, ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni ġenerali, deherlu li kellu jirrikonoxxi li din ir-riforma hi meħtieġa. Fil-fehma tiegħi, diskors bħal dan huwa abbuż. L-ewwel jaħtfuna [...]

Twissija oħra lil Edward Scicluna

By
2021-09-27T18:41:09+02:00Mon, 27th Sep '21, 13:09|

Repubblika llum stqarret li s-sentenza li tat il-Qorti llum turi biċ-ċar li Simon Busuttil kien għadda kumment ġust meta stqarr li Edward Scicluna ma jistax jibqa' fil-kariga ta' Ministru tal-Finanzi wara li kien wieħed minn tliet persuni investigati minn inkjesta maġisterjali dwar l-imġiba tagħhom f'każ ta' ħasil ta' flus maħmuġin. Edward Scicluna, flimkien ma' Chris [...]

Jagħmel l-arja u jilgħab għall-gallarija

By
2021-09-27T20:36:26+02:00Mon, 27th Sep '21, 13:03|

Joseph Muscat ried jipproġetta arja ta' kunfidenza dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-investigazzjoni dwar Egrant. Ried jurina li għadu konvint li hu ma jistax jintmess. Dan jista' jagħti l-każ għax tassew m'hemm xejn x'jinkixef u li qatt ma kien hemm xejn. Jista' jkun li huwa innoċenti u, jfittxu kemm ifittxu, u jsibu xi jsibu, ma jistax jintmess [...]

Min kien qed jissemma’, l-għala ma kellux permess?

By
2021-09-28T12:41:58+02:00Thu, 23rd Sep '21, 09:01|

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet ’il fuq minn mitt eċċezzjoni li għamlet id-difiża ta’ George u Alfred Degiorgio fil-kawża l-prosekuzzjoni qed tmexxi kontrihom. M'għandniex xi ngħidu, dan jawgura tajjeb għall-prosekuzzjoni li issa tista' tkompli tħejji ruħha biex tippreżenta l-każ quddiem il-ġurati u tipprova l-ħtija tal-akkużati. Kien hemm eċċezzjoni dwar parti mill-provi li kienet se tressaq il-prosekuzzjoni dwar [...]

Il-kitba tiegħi ser tkompli

By
2021-09-23T16:31:33+02:00Thu, 23rd Sep '21, 08:21|

Naħseb li diġà smajtu li, fil-jiem li ġejjin minħabba raġunijiet ta' sigurtà, ser ikolli nitlaq mill-pajjiż. Kif forsi tistgħu timmaġinaw, għandi seba' mitt sena biex ikolli moħħi mistrieħ wara li dawn ir-raġunijet jinstab tarf tagħhom. Il-familja tiegħi tgħix f'Malta, dari tinsab hawn u naqla' ħobżi minn hawn ukoll. Għaldaqstant nixtieq nibqa' hawn, jekk ikun possibbli. [...]

L-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali mhuwiex armat kif wieħed jistenna li għandu jkun

By
2021-09-24T16:13:05+02:00Wed, 22nd Sep '21, 15:37|

Persuna anonima fuq il-blog ta’ Simon Mercieca staqsiet mistoqsija importanti. L-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għaliex qed “jitlef ġuri wara l-ieħor”? Jekk inqiegħdu l-mistoqsija fi kliem ieħor, inkunu nistgħu nintebħu l-għala hi importanti: x'inhi r-raġuni li Malta mhux jirnexxilha twassal biex jiġu kundannati biżżejjed minn dawk li jgħaddu ġuri? Din il-mistoqsija hi waħda importanti għax hi mwielda [...]

Imwiet politiċi

By
2021-09-22T14:11:10+02:00Mon, 20th Sep '21, 15:48|

Il-kriżi fil-ħabs issa ġiet "politiċizzata". Qed nuża l-kelma kif tintuża fil-Malti skont it-tifsira li akkwistat fil-kuntest lokali u mhux skont kif fil-fatt tfisser. F'Malta oġġett isir "politiċizzat" meta ma tibqax isseħħ il-possibilità li wieħed ibiddel il-fehma ta' min jibqa' jirrepeti dak li jistqarr il-partit politiku tiegħu. Il-mewt ta' persuna li kienet taħt il-kustodja tal-istat hi [...]

Trid tkun Giovanni Grixti

By
2021-09-19T12:28:07+02:00Fri, 17th Sep '21, 17:26|

Tassew tal-mistħija. Is-sentenza li sar magħruf għaliha hija dik li permezz tagħha kien qabel mal-appell li kienu għamlu l-Klikka tal-Panama minn digriet tal-Qorti tal-Maġistrati li kien ordna li jingħata bidu għal inkjesta in genere dwar dak li kien qed isostni Simon Busuttil fis-sens li l-Panama Papers kellhom xamma kbira ta' twettiq ta' reat kriminali. Giovanni [...]

Taqdef għal rasha fil-ħara

By
2021-09-19T16:02:33+02:00Fri, 17th Sep '21, 16:01|

Josette Schembri Vella, magħrufa aħjar minn bosta qarrejja ta' kitbieti bħala mart il-Prinċep tad-Dlamijiet, illum - fl-aħħar - ittellgħet il-Qorti u ġiet mixlija b'ħasil ta' flus maħmuġin. Ittellgħet il-Qorti wkoll kumpannija li fiha hi għandha l-ishma. Waqt li l-avukati kienu qed jittrattaw dwar it-talba tagħha għal-libertà proviżorja, kien hemm it-tfesfis fil-widnejn dwar ċifra f'ewro b'numru [...]

Tat-TVM: tajbin biss biex jgħattu x-xtur?

By
2021-09-17T21:16:16+02:00Fri, 17th Sep '21, 10:14|

Mingħalina li ninsabu fis-sena 2021. Iżda l-fatti juru li erġajna lura għas-sena 1984. Player tal-waterpolo ġie sospiż milli jilgħab f'10 logħbiet u ġie mmultat €960 wara li l-kummissarju tad-dixxiplina tal-għaqda li tmexxi dan l-isport sabu ħati li hedded li joqtol uffiċjal tal-għaqda li torganizza l-logħob tal-waterpolo. Lest naħfrilkom jekk taħsbu li din mhi xejn ħlief [...]

L-imġiba tal-gwardjani kellha l-barka

By
2021-09-19T16:46:53+02:00Fri, 17th Sep '21, 09:24|

Agħtu daqqa t'għajn lejn din l-intervista ta' Matthew Xuereb ma' missier it-tfajla li għamlet suwiċidju fil-ħabs ta' Kordin. Żewġ gwardjani jinsabu mixlija bi qtil involontarju. F'bosta aspetti, l-verżjoni tal-missier xejn ma taqbel mal-istorja uffiċjali. Uffiċjalment, l-awtoritajiet tal-ħabs jgħidu li ma kellhomx għalxiex jissuspettaw li Kim Borg riedet toqtol ruħha b'idejha. Missierha qal lit-Times of Malta [...]

Byron Camilleri għandu jwarrab

By
2021-09-17T21:20:50+02:00Thu, 16th Sep '21, 10:08|

Issa li l-prosekuturi fetħu kawża kontra gwardjani tal-ħabs dwar il-mewt ta' priġuniera li seħħet taħt għajnejhom, tfeġġ il-kwistjoni dwar min għandu jerfa' r-responsabbiltà politika. F'dan pajjiżna bħallikieku ngħixu kuljum maħkumin mid-deni tal-elezzjoni. Saħansitra anki sa erba' snin qabel elezzjoni, l-gvern tant ikun imwerwer li ser jitlef xi vot li lanqas biss jazzarda jammetti li wieħed [...]

Ir-rappreżentanta tagħna fi New York

By
2021-09-16T20:48:53+02:00Thu, 16th Sep '21, 09:26|

Issejaħlu multi-tasking. Imma fil-fatt, l-Ambaxxatriċi Maltija f'New York, Vanessa Frazier, fuq l-Instagram tagħha qed turi d-disprezz tagħha lejn l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Xebgħet tisma', qagħdet issegwi l-futbol fuq il-mobajl u ħalliet l-ambaxxaturi tad-dinja jreddnu hi u tinjorahom. Kif jgħid il-Malti: din fiha u ma fihiex. Imma mbagħad wriet id-disprezz tagħha mal-kumplament tad-dinja lejn id-dmirijiet tagħha. [...]

Illejla: Velja għall-Verità u l-Ġustizzja

By
2021-09-16T11:38:24+02:00Thu, 16th Sep '21, 07:18|

Il-passi kbar 'il quddiem li għamilna għandhom iqawwulna qalbna biex inkomplu fit-triq minkejja t-tentazzjoni li tħajjarna nieqfu. Fadlilna wisq x'nitgħallmu u għadha 'l bogħod wisq il-ġustizzja. U l-ġustizzja mhix ser iseħħ jekk noqogħdu b'idejna fuq żaqqna. Il-velja tal-lejla fis-7pm fil-misraħ tal-Assedju l-Kbir il-Belt Valletta hi sejħa oħra għat-twettiq tal-ġustizzja għal Daphne Caruana Galizia. Ma nserrħux [...]

Go to Top