Victoria jeħtieġ li tispjega

By
2022-01-09T16:37:50+01:00Fri, 7th Jan '22, 09:35|

S'issa, l-Avukat Ġenerali baqgħet tinjora s-sejħiet pubbliċi li sarulha, anki mill-Oppożizzjoni Parlamentari, sabiex tispjega d-deċiżjoni li ħadet biex tiftiehem ma' bniedem li eventwalment ammetta li fl-2010 kien ħa sehem f'serqa awdaċi u vjolenti. Darren Debono mhux biss għamel attentat biex jisraq. Hu u jipprova jaħrab, spara diversi drabi b'armi lejn uffiċjali tal-pulizija li ppruvaw iwaqqfuh. [...]