Lid-dinja Robert Abela x’biħsiebu jgħidilha?

By
2022-01-24T16:35:05+01:00Mon, 24th Jan '22, 10:32|

Robert Abela stqarr li ser jivvota kontra u li biħsiebu jitlob lid-deputati tiegħu biex jivvotaw kontra abbozz li jdaħħal fis-seħħ liġijiet ta' kontra l-mafja. Dwar il-proposti l-oħra li tnisslu mir-rakkomandazzjonijiet tal-Imħallfin tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, kellu biss kliem ta' tmaqdir u ma sab xejn xi jfaħħar fihom. Jeħtieġ li nistennew u naraw, [...]

Meta jistqarr li Malta mhix stat mafjuż, ikun qed ifisser bil-maqlub

By
2022-01-24T21:29:38+01:00Mon, 24th Jan '22, 08:58|

Jeżistu premessi li jikxfu l-motivazzjonijiet li ma jkunux intenzjonati. "Min bass?" hija l-mistoqsija li ssir minn min ikun bass. Hekk dejjem jiġri. Ikun bassha min ikun xammha. Fi kliem ieħor, min jisħaq bil-qawwa li l-mafja ma teżistix x'aktarx ikun dak li jagħmel minn kollox biex ħadd ma jmissha. Biex nikkwota lil Baudelaire: l-ikbar qerq tax-xitan [...]

Go to Top