Mhux lakemm li jinstab tarf tat-tgħaffiġa li għaffġet Victoria

By
2022-02-19T15:34:49+01:00Fri, 18th Feb '22, 14:41|

Qed nara bosta kummenti online ta' dawk li qed jassumu jew jistaqsu jekk l-20 sena mnaqqsin mill-piena li kellu jservi Darren Debono t-Topo b'konsegwenza tal-ftehim li ntlaħaq mal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg jistgħux jerġgħu jitreġġgħu lura fil-piena issa li jidher ċar li huwa mhux biħsiebu jixhed kontra l-kompliċi tiegħu fl-attentat tas-serq tal-HSBC tal-2010. Mela l-maħfriet li [...]

Go to Top