Protesta għal għada

By
2022-02-18T05:42:42+01:00Thu, 17th Feb '22, 16:37|

Ta' xejn noqogħdu nittamaw li Victoria Buttigieg għad tiftaħ għajnejha. Irridu nġegħluha biex twarrab. Int trid iġġegħelha. Ir-raġunijiet jinsabu hawn. Repubblika, Occupy Justice and din il-website qed isejħulek biex tieħu sehem f'protesta għada quddiem l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fi Triq Nofsinhar, il-Belt Valletta. Il-protesta hi msejħa għal nhar il-Ġimgħa 18 ta' Frar fis-6:30 ta' filgħaxija sabiex [...]

Il-kawlata ta’ Victoria

By
2022-02-18T05:47:40+01:00Thu, 17th Feb '22, 15:57|

Ma naħsibx li l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg issa ser tikkonsidra li twarrab. Is-sena li għaddiet, Vince Muscat il-Koħħu kien ammetta l-involviment tiegħu fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-Avukat Ġenerali kien qabel li Vince Muscat kellu jingħata piena mnaqqsa għad-delitt ta' qtil (15-il sena minflok ħabs għal għomru) u dan bil-patt li jixhed kontra l-kompliċi tiegħu. [...]

Tbażwir kroniku kollettiv

By
2022-02-17T18:19:30+01:00Thu, 17th Feb '22, 09:49|

Din li ġejja hija l-konklużjoni (maqluba għall-Malti) li jien slitt minn kitba li xxandret fuq website Amerikan li jispeċjalizza f'suġġetti marbutin mal-politika barranija, l-International Policy Digest: Il-marda tal-korruzzjoni tant infirxet f'Malta li l-gvern tilef il-kontroll tagħha partikolarment minħabba l-fatt li huma l-mexxejja tal-pajjiż li jaħtu għall-korruzzjoni li teżisti. Hekk kif negozji barranin f'Malta qed ikomplu [...]

Go to Top