Tiskanta dwar xiex jieħdu għalihom

By
2022-02-02T16:14:47+01:00Mon, 31st Jan '22, 10:47|

Kien hemm min għal ftit ma tagħtux puplesija meta l-mistieden tal-Film Awards instema' jistqarr li Malta magħrufa għall-evażjoni tat-taxxa. Mill-filmati tas-serata li xxandru jidher li, hi u tisma' din ir-rimarka, l-udjenza ta' quddiemu baqgħet siekta. Ma jistax jingħad li kien hemm daħk ta' barra minn hawn għaċ-ċajt l-ieħor li lissen, tafux. Ħafna miċ-ċajtiet il-biċċa l-kbira [...]

Jaf sewwa li diġà beda jegħreq

By
2022-01-31T20:23:10+01:00Mon, 31st Jan '22, 09:06|

Dan il-bniedem kien il-prim ministru u allura faċli li wieħed jimpressjona ruħu. Il-pantomimi tal-ġimgħa li għaddiet ta' sikwit jagħmilhom min ikun qed iħoss l-ingassa tingħalaq madwar għonqu.  Araw ftit kif qed iġibu ruħhom l-aħwa Degiorgio li kemm idumu ħajjin ser ikollhom jibqgħu jittellgħu l-qorti huma u jwieġbu għall-akkużi dwar delitti ta' qtil li allegatament jinsabu [...]

Jeħtieġ li niftakru

By
2022-01-27T22:00:51+01:00Thu, 27th Jan '22, 11:08|

Illum, ma ninsewx lill-vittmi. Mingħajr ma jrid, wieħed ser jiftakar f'dawk li wettqu l-ħruxijiet li wasslu għall-qtil ta' miljuni ta' tfal, nisa, u rġiel li d-destin ried li twieldu b'isem u f'razza li għaliha kien hemm biss mibgħeda u mewt. M'aħniex ser niftakru l-ismijiet tal-miljuni ta' vittmi. Iżda ser niftakru l-ismijiet ta' dawk il-mostri li [...]

Il-korla ta’ Glenn (3)

By
2022-01-27T16:46:41+01:00Wed, 26th Jan '22, 09:54|

Ritratt: REUTERS/Darrin Zammit Lupi Għaliex lil Repubblika, Joseph Muscat u l-klikka tiegħu jobogħduha daqshekk? Lil Robert Aquilina, għaliex qed jattakkawh u jkesksu l-mibgħeda kontra tiegħu? Għaliex Robert Aquilina huwa wieħed mill-attivisti ewlenin li qed imexxi numru ta' persuni li għandhom kuxjenza li qed jinsistu li għandha ssir ġustizzja anki ma' dawk li għandhom [...]

Il-korla ta’ Glenn (2)

By
2022-01-27T16:51:17+01:00Wed, 26th Jan '22, 09:50|

Biex mingħalih jiġġustifika l-attakk fil-beraħ fuq il-Maġistrat inkwirenti li ordnat it-tfittxija fir-residenza u fl-uffiċċju ta' Joseph Muscat, Glenn Bedingfield semma' l-kritika li jien kont għamilt fl-imgħoddi fil-konfront tal-Imħallfin Consuelo Scerri Herrera u Giovanni Grixti. Semma' wkoll li jien kont ktibt dwar il-Maġistrat Charmaine Galea u li jien kont heddidtha meta kkritikajt id-deċiżjoni li ħadet li [...]

Il-korla ta’ Glenn (1)

By
2022-01-27T16:57:19+01:00Wed, 26th Jan '22, 09:46|

Dawk li l-istorja qrawha u segwewha ma jistgħux ma jħossux ċerta dieqa meta jaraw is-sitwazzjoni li ninsabu fiha. Ilbieraħ fil-Parlament Glenn Bedingfield għamel l-isbaħ kwarta jobżoq il-mibgħeda u jimmira fuq individwi biex ilaqqtilhom il-mibgħeda tas-segwaċi tal-partit. Identifika lill-għedewwa u semma' b'isimhom lil dawk li biħsiebhom ikomplu jirreżistu lill-awtorità tal-allat li qed imexxu lil pajjiżna. L-allat [...]

X’jonqos issa? Li nissussidjaw in-negozju tiegħu wkoll?

By
2022-01-25T14:57:54+01:00Tue, 25th Jan '22, 09:51|

Il-Malta Today irrappurtat li dakinhar li l-Pulizija kienu qed jagħmlu t-tfittxija tagħhom fir-residenza ta' Joseph Muscat f'Burmarrad, uffiċjali oħrajn tal-istess korp kienu qed jagħmlu tfittxija oħra fl-uffiċċju li Muscat għandu f'ismu f'Sa Maison għaliex dan mhux dejjem jaħdem mid-dar. Sa hawn, kollox sew. Jekk, kif qed jgħid hu, qed jagħti pariri dwar investiment jew ristrutturar [...]

AĠĠORNATA: Dnubietha diġà ħafruhomlha

By
2022-01-25T20:04:24+01:00Tue, 25th Jan '22, 08:54|

AĠĠORNATA: 11:05 bl-istqarrija tal-PN  Rosianne Cutajar ammettiet li kienet irċeviet €9,000 fi flus kontanti bħala "rigal f'għeluq sninha" mingħand Yorgen Fenech, il-bniedem li jinsab mixli bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Ammettiet li ma kinitx iddikjarat ir-rigal. Fil-Parlament Malti kif ukoll fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa qabżet għal Yorgen Fenech u insistiet li l-kuntratt dwar l-Electrogas m'għandux [...]

Lid-dinja Robert Abela x’biħsiebu jgħidilha?

By
2022-01-24T16:35:05+01:00Mon, 24th Jan '22, 10:32|

Robert Abela stqarr li ser jivvota kontra u li biħsiebu jitlob lid-deputati tiegħu biex jivvotaw kontra abbozz li jdaħħal fis-seħħ liġijiet ta' kontra l-mafja. Dwar il-proposti l-oħra li tnisslu mir-rakkomandazzjonijiet tal-Imħallfin tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, kellu biss kliem ta' tmaqdir u ma sab xejn xi jfaħħar fihom. Jeħtieġ li nistennew u naraw, [...]

Meta jistqarr li Malta mhix stat mafjuż, ikun qed ifisser bil-maqlub

By
2022-01-24T21:29:38+01:00Mon, 24th Jan '22, 08:58|

Jeżistu premessi li jikxfu l-motivazzjonijiet li ma jkunux intenzjonati. "Min bass?" hija l-mistoqsija li ssir minn min ikun bass. Hekk dejjem jiġri. Ikun bassha min ikun xammha. Fi kliem ieħor, min jisħaq bil-qawwa li l-mafja ma teżistix x'aktarx ikun dak li jagħmel minn kollox biex ħadd ma jmissha. Biex nikkwota lil Baudelaire: l-ikbar qerq tax-xitan [...]

GUEST POST: L-Iġħna Maltin għat-toroq

By
2022-01-23T20:15:29+01:00Sun, 23rd Jan '22, 09:02|

Iż-żmien li eluf ta' Laburisti jgħidu issa daqshekk, issa żżejjed tfixkil fil-konfront ta' Gvern leġittimu Laburista wasal. Iż-żmien li l-Laburisti wkoll joħorġu jsemmgħu leħinhom fit-toroq wasal, u wasal sew. Joseph Muscat wieħed minna. Il-ħassieba u l-intelletwali tal-Partit Laburista qed isejħu lill-Iġħna Maltin (kliem Edward Żammit Lewis) biex joħorġu fit-toroq biex jipprotestaw għaliex xi ħadd qed [...]

Il-liġijiet ma jgħoddux għall-alla tagħhom (4)

By
2022-01-21T17:40:00+01:00Fri, 21st Jan '22, 09:50|

Anki meta wieħed iżomm f'moħħu l-ħakma li kien hemm fuq l-istituzzjonijiet fi żmien Joseph Muscat, naħseb li issa wasalna f'punt fejn id-dgħjufija tas-saltna tad-dritt qed narawha tkompli tiżdied. Armat bis-setgħat kollha tal-gvern u tal-partit fil-gvern, Robert Abela issa qed jiskredita l-proċess ġudizzjarju billi jixlih li hu partiġġjan u f'konfoffa mal-PN. Mill-ħażin ser immorru għall-agħar. Sakemm [...]

Il-liġijiet ma jgħoddux għall-alla tagħhom (3)

By
2022-01-21T17:36:32+01:00Fri, 21st Jan '22, 09:47|

Robert Abela m'għandux għażla ħlief li jiżfen għad-daqq ta' Joseph Muscat. Agħtu daqqa t'għajn lejn il-faċċata ta' quddiem tal-Orizzont tal-lum: “Għall-PN, it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet ifisser li jdaħħluhom fil-logħba partiġġjana.” Hekk ġie kwotat li qal il-prim ministru li, minkejja ċ-ċaħdiet tiegħu, qed iżid il-pressjoni fuq il-maġistrat inkwirenti li qed tinvestiga l-iskandlu tal-korruzzjoni fil-bejgħ tal-isptarijiet. Robert Abela mhuwiex [...]

Il-liġijiet ma jgħoddux għall-alla tagħhom (2)

By
2022-01-21T17:34:03+01:00Fri, 21st Jan '22, 09:44|

Għandi nifhem li Robert Abela, bejnu u bejn ruħu, mhuwiex tal-fehma li Joseph Muscat huwa xi alla. Madankollu Robert Abela jaf sewwa li kien hu li ġie elett biex imexxi lill-Partit Laburista minflok Chris Fearne għas-sempliċi raġini li Chris Fearne kien indika bil-quddiem li ma kienx biħsiebu jixgħel xemgħat biex iqim lil Joseph Muscat wara [...]

Il-liġijiet ma jgħoddux għall-alla tagħhom (1)

By
2022-01-21T17:30:21+01:00Fri, 21st Jan '22, 09:42|

Nasal biex nifhem ix-xettiċiżmu. Kif ukoll iċ-ċiniżmu. Għaddejna minn wisq esperjenzi drammatiċi li spiċċaw biex ħallew effett minimu biex ma jgħaddilniex minn moħħna li t-tfittxija li saret fir-residenza ta' Joseph Muscat - sentejn wara li nbdiet inkjesta, ħames snin wara li l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni raw id-dawl tax-xemx u ftit ġranet wara li hu stess kien [...]

Vavata ta’ Edward Scicluna

By
2022-01-20T15:32:26+01:00Thu, 20th Jan '22, 09:51|

Xi ġranet ilu, permezz tas-sit uffiċjali tal-Instagram tal-Bank Ċentrali, Edward Scicluna wera s-sogħba tiegħu għall-mewt ta' David Sassoli, li kien il-president tal-Parlament Ewropew li miet dan l-aħħar. View this post on Instagram A post shared by Central Bank of Malta (@centralbankmalta) Hekk sewwa u xieraq. Wara kollox Edward Scicluna kien membru tal-Parlament Ewropew u lil [...]

Qed jheddu bis-saltna tal-manigoldi

By
2022-01-20T18:40:12+01:00Thu, 20th Jan '22, 09:42|

Nixtieq nagħmel xi osservazzjonijiet dwar ir-rimarki li għamlu Joseph Muscat u Robert Abela wara li lbieraħ il-Puliizja wettqet tfittxija fir-residenza tal-eks Prim Ministru. Dawn lissnu l-istess affarijiet u dan x'aktarx ifisser li ftiehmu minn qabel x'kienu ser jgħidu. Dan li ġej intqal minn Joseph Muscat lil tat-Times of Malta: “Muscat qal li l-fiduċja tiegħu fl-inkjesta [...]

Minn barra għal ġewwa?

By
2022-01-19T18:22:39+01:00Wed, 19th Jan '22, 16:52|

Il-Pulizija wettqu tfittxija fir-residenza ta' Joseph Muscat u ttiħdulu l-mobiles tiegħu. Stqarr li kienet "nofs sorpriża", li jfisser li xi ħadd kien għaddielu kelma u li din it-tfittxija kien qed jistennieha. Xejn ma kien sorpriż b'dak li seħħ. Jidher li għad għandu l-ħbieb li jwasslulu l-informazzjoni. Wieħed jittama li ma kellux biżżejjed ħin biex jeqred [...]

“Tagħna wkoll bravu ta……”

By
2022-01-19T16:43:30+01:00Wed, 19th Jan '22, 14:50|

Tal-One TV illum xandru aħbar dwar l-eks ministru tal-Labour Leo Brincat li huwa membru tal-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea. Skont it-titlu tar-rapport, Leo Brincat qed iwettaq xogħol “importanti” fl-UE u jsemmi żewġ dokumenti dwar audits li jinsabu fuq l-iskrivanija tiegħu. Dawn id-dokumenti huma mfissra b'mod biex il-qarrej jew is-semmiegħ qajla jkun jista' jifhem xi ħaġa. Dwar [...]

Go to Top