Appell lill-qarrejja

By
2022-02-10T19:23:03+01:00Wed, 9th Feb '22, 10:48|

Sabiex il-kitba tiegħi f'din il-website tkun tista' tkompli mingħajr xkiel, neħtieġ l-għajnuna finanzjarja tal-qarrejja tiegħi. Din hi realtà li ma nistax naħrab minnha. Nirringrazzja lis-sostenituri ta' din il-website li, kull xaħar, jagħmlu ħlasijiet awtomatiċi. Dawn m'humiex numru kbir iżda l-ġenerożità u l-appoġġ tagħhom jimmotivawni ħafna aktar milli wieħed jista' jimmaġina. Donazzjoni ta' darba tinxtorob f'radda [...]

Avviż għal min isegwi l-kitbiet tiegħi

By
2022-02-10T19:07:11+01:00Wed, 9th Feb '22, 10:42|

Jekk żortu din il-website f'dawn l-aħħar ftit ġranet, stajtu tinnutaw avviż dwar cookies li jistaqsukom tikkonfermaw taqblux jew le mal-ħażna ta' informazzjoni dwar iż-żjarat tagħkom. Dan l-avviż qasir qed isir sabiex isserrħu raskom li l-istess avviż huwa wieħed ġenwin u mhux frott ta' xi sabutaġġ minn barra. Dan kelli bżonn ngħidu - u kien messni [...]

Go to Top