Qed inxandar l-iskript ta’ ix-Xiħa, dramm oxxen ta’ Mario P Azzopardi dwar Daphne

By
2022-03-31T20:13:07+02:00Thu, 31st Mar '22, 13:31|

Tista' tniżżel hawn l-iskript ta' ix-Xiħa li se tittella' ftit tal-ġranet oħra fuq il-palk tat-teatru nazzjonali ta' Malta. L-iskript ta' ix-Xiħa Mhuwiex il-ħsieb tiegħi li lil dan id-dramm nagħmillu riklam. Lanqas mhi l-intenzjoni tiegħi li nara li jsegwuh ħafna nies. Jien nirrispettak u jekk trid tieħu ħsieb is-saħħa fiżika u mentali tiegħek, ikun aħjar jekk [...]