Dawk li Robert Abela ħalla barra

By
2022-03-31T17:44:25+02:00Wed, 30th Mar '22, 15:45|

Robert Abela keċċa żewġ ministri tal-gvern u lil ieħor qasqaslu ġwinħajh. Dawn it-tlieta lkoll kienu taħt l-iskrutinju tal-istampa, tal-oppożizzjoni, tas-soċjetà ċivili u ta' deputati parlamentari "skaduti" li "n-nies ma jriduhomx" bħal Karol Aquilina u Jason Azzopardi, fost oħrajn. Peress li għad għandu saħħa politika kbira tant li ma setax jitħalla b'idu f'idu, Ian Borg tneħħielu [...]