Ser ikomplu jgħaddu romblu

By
2023-01-05T14:10:25+01:00Wed, 4th Jan '23, 09:04|

Robert Abela qed jibqa' jippersisti bit-theddid. Aqraw x'kont ktibt dakinhar li Robert Abela għall-ewwel darba hedded lil tal-oppożizzjoni li jekk jibqgħu ma jaċċettawx l-għażla tiegħu għall-ħatra ta' Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, kien lest li jibdel il-liġi biex - bihom jew mingħajrhom - tgħaddi tiegħu. M'hux bi ħsiebni  noqgħod nirrepeti dak li kont ktibt iżda nixtieq [...]

Bħal ħaruf sejjer għall-qatla

By
2023-01-04T12:32:26+01:00Wed, 4th Jan '23, 08:48|

Bismarck darba kien stqarr li ż-żewġ affarijiet li l-pubbliku m'għandux jitħalla jara kif jitfasslu huma tnejn: iz-zalzett u l-liġijiet. Dan kien serva bħala kanċillier f'pajjiż li fih il-kariga ta' kap ta' stat kienet waħda li tintiret - fatt li aktar tard kien wassal għat-tneħħija tiegħu mill-kariga. Li kieku kien isir jaf dwar kif jinħatru l-kapijiet [...]

Go to Top