Chris Fearne irid jagħmel l-impossibbli

By
2023-02-26T12:18:32+01:00Sun, 26th Feb '23, 10:28|

Politikament Chris Fearne ma jridx jegħreq u jrid li jibqa' jimraħ fil-wiċċ. Mhux biss għaliex għandu għatx għas-setgħa u jibża li jitlifha. Iżda għaliex jinsab konvint li hu ma kellu x'jaqsam xejn mal-ħadma ta' Steward u dan minkejja l-fatt li ta' madwaru lkoll huma mċappsin. Dalgħodu s-Sunday Times of Malta tkellmet dwar id-diżgwid li hemm [...]