Kliem mitkellem mill-warrani ta’ Raphael

By
2019-02-08T15:55:05+01:00Thu, 7th Feb '19, 14:04|

Din il-ġimgħa Raphael Vassallo kiteb artiklu taħt it-titlu li ġej: “Il-libertà tal-kelma tfisser ukoll il-liberta' li titkellem mill-warrani”. Għal dak li kiteb, ma setax għażel titlu aħjar. Dan irid jipperswadina li għal-liberta' tal-kelma f'Malta kollox ward u żahar u li min jilmenta li mhux kollox ward u żahar ikun qed jitkellem mill-warrani. Tgħid mhux hekk. [...]

Il-ħtija tixgħel f’wiċċu

By
2019-02-07T17:50:20+01:00Thu, 7th Feb '19, 02:51|

Il-bieraħ filgħaxija d-Dipartiment tal-Informazzjoni ħareġ stqarrija li, fl-annali tal-istorja tiegħu, tista' titqies bħala waħda li tixbah sew lil dawk li kienu jinħarġu mill-gvernijiet ta' wara l-Purtiera tal-Ħadid. Konrad Mizzi sab mezz biex jurina dwar kemm hu kapaċi għall-gabirjoli, dwar kemm hu kapaċi għall-gideb u dwar kemm hu kapaċi jemmen il-gideb tiegħu stess. Bħal donnu jippretendi u [...]

Go to Top