Ministeru ieħor u skandlu ieħor dwar korruzzjoni

By
2019-02-17T08:11:53+01:00Wed, 13th Feb '19, 10:58|

Bħallikieku xtaqu jfakkruna li l-korruzzjoni kienet hemm ukoll qabel l-2013, Ivan Camilleri kiteb rapport fit-Times of Malta dwar dak li kien is-Sindku tar-Rabat li, skont recordings li għandha f'idejha l-Pulizija, kien ixxaħħam b'rabta ma' kuntratt tat-tindif, kien ħassar il-kuntratt u pprova - bla ma rnexxielu - jakkwista żjieda fit-tixħim. Dan l-inċident allegatament seħħ fl-2006. Dak [...]

Il-parti d-dejqa tal-feles

By
2019-02-17T08:10:56+01:00Wed, 13th Feb '19, 10:28|

Il-gvern se jagħmel minn kollox biex l-iskandlu tal-korruzzjoni dwar it-tonn jinżamm strettament fuq livell amministrattiv. Il-phone records li xxandru l-bieraħ mill-istampa Spanjola jittrattaw dwar impjegata fis-servizz ċivili u, minn dak li sirna nafu s'issa, xxaħħmet biex tgawdi hi u ma xxaħħmitx ukoll għan-nom ta' ħaddieħor. Iżda hawn jeżistu l-kumplikazzjonijiet. Fl-2010, Andreina Fenech Farrugia kienet diġà [...]

Go to Top