Bosta kienu dawk li basru l-inkwiet finanzjarju li kien qed jistieden Adrian Delia. Ħlief hu.

By
2019-07-26T01:05:49+02:00Thu, 25th Jul '19, 19:02|

Ftit huma dawk li skantaw hekk kif feġġet l-aħbar li Adrian Delia għandu ma' wiċċu problemi finanzjarji serji ħafna. Ilhom ifeġġu mistoqsijiet dwar kif inhu possibbli li jiffinanzja l-livell tal-għajxien tiegħu u l-impenji tiegħu bil-paga li għandu ta' Kap tal-Oppożizzjoni mħallsa mill-Istat. Fis-7 ta' Jannar it-Times of Malta tkellem dwar id-disparità qawwija bejn id-dħul kull [...]

Il-medjazzjoni fil-każ ta’ separazzjoni ta’ Adrian Delia ma tħallix frott. Mistenni li tinfetaħ kawża “fil-ġranet li ġejjin”.

By
2019-07-26T01:04:22+02:00Thu, 25th Jul '19, 18:02|

Mill-protest ġudizzjarju li ppreżenta llum l-avukat ta' Nickie Vella de Fremeaux, mart Adrian Delia, jirriżulta li fallew l-isforzi li saru biex ikun hemm medjazzjoni bil-għan jintlaħaq ftehim bonarju dwar is-separazzjoni ta' bejniethom. Jirriżulta li Nickie Vella de Fremeaux talbet u akkwistat il-permess tal-qorti biex tibda' kawża kontra żewġha - kawża li mistennija tinbeda' "fil-ġranet li [...]

Dokumenti tal-Qorti juru li Adrian Delia naqas li jħallas flejjes fuq self, credit cards u overdraft

By
2019-07-26T01:04:58+02:00Thu, 25th Jul '19, 17:00|

Il-kobor tal-problemi finanzjarji li għandu ma' wiċċu Adrian Delia komplew joħorġu fil-beraħ skont kif jirriżulta minn dokumenti tal-qorti li huma pubbliċi u li ġew fil-pussess tiegħi. Permezz ta' protest ġudizzjarju ppreżentat illum kontra Adrian Delia mill-avukat Albert Libreri, li huwa l-konsulent legali ta' mart il-Kap tal-Oppożizzjoni Nickie Vella de Fremeaux, huwa ġie mfakkar dwar ħames [...]

Il-kliem mimlijin ħlewwa u l-fatti ma jaqblux

By
2019-07-26T01:02:01+02:00Thu, 25th Jul '19, 09:09|

Il-bieraħ Adrian Delia deher fuq l-istazzjon tat-televiżjoni li jinsab taħt il-kontroll tiegħu biex jitkellem bħallikieku jinsab f'nofs l-ewwel kampanja li kkontesta biex jinħatar kap tal-partit, għalkemm it-ton tiegħu kien xi ftit aktar trankwill. Il-messaġġ li ried iwassal kien li, wara l-vot li ser jittieħed nhar is-Sibt, bi ħsiebu jibda' paġna ġdida fl-istorja tal-partit. Qal li [...]

Go to Top