Il-makku jeħilha. U l-balieni jgħadduha lixxa.

By
2020-02-12T14:07:09+01:00Wed, 12th Feb '20, 09:45|

F'Lulju 2017 il-gvern kien ħassar politika li kienet timxi biha l-pulizija li bis-saħħa tagħha kull min jiġi ngaġġat fil-korp kien mistenni li jkollu kondotta nadifa. Permezz ta' din il-bidla, dawk il-pulizija li kienu tkeċċew jew li kienu telqu mill-korp minħabba t-twettiq minn naħa tagħhom ta' xi reati kriminali, reġa' nfetħilhom il-bieb u setgħu jerġgħu jilbsu [...]